Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Khi phần mềm tống tiền WannaCry tấn công, phần mềm này đã lây nhiễm cho hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia. Đó là lời cảnh tỉnh cả thế giới rằng an ninh mạng thực sự là vấn đề. Để giúp các chuyên gia về dịch vụ CNTT tự đào tạo tốt hơn và bảo vệ khách hàng, Avast Business đã hợp tác với nhà cung cấp giải pháp khôi phục sau thảm họa, Infrascale, để cung cấp hướng dẫn thực tế và các phương pháp tốt nhất cho bảo vệ toàn diện khỏi phần mềm tống tiền.

Xem hội thảo trên web hấp dẫn này để tìm hiểu thêm về:

  • Sự phát triển của phần mềm tống tiền
  • DRaaS: Cách khôi phục dữ liệu và hệ thống nhanh chóng nếu bị nhiễm
  • Cách thức WannaCry thay đổi trò chơi
  • Cách bố trí bảo vệ toàn diện khỏi phần mềm tống tiền cho khách hàng của bạn
  • Chuyển dấu hiệu lá chắn virus lên giám sát toàn cầu