Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Các cuộc tấn công từ phần mềm tống tiền sẽ khóa hoặc xóa tập tin thiết yếu cho đến khi trả tiền chuộc, đây có thể là thảm họa đối với mọi doanh nghiệp. Ngay cả khi đã thanh toán, vẫn khó đảm bảo rằng bạn sẽ nhận lại được tập tin. Trong hội thảo trên web theo yêu cầu này, chúng tôi sẽ xem xét về Jigsaw -- một loại phần mềm tống tiền cực mạnh. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hình thức tấn công và cách thức bảo vệ khách hàng của MSP.

Xem hội thảo trên web theo yêu cầu này để tìm hiểu:

  • Cách thức tấn công của phần mềm tống tiền
  • Những phương pháp tốt nhất để ngăn chặn cuộc tấn công
  • Chi phí doanh nghiệp phải trả cho cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền
  • Làm thế nào MSP có thể phát triển dịch vụ bảo vệ khỏi phần mềm tống tiền để tăng doanh số