Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Trung tâm Tài nguyên

Xem tin tức mới nhất về ngành bảo mật và thông tin về sản phẩm Avast Business.

Bộ lọc Tài nguyên theo Loại

Tài nguyên

Video Gói Dịch vụ | Avast Business Managed Workplace RMM Gói Dịch vụ giúp lập kế hoạch tập trung và chuẩn hóa các sản phẩm dịch vụ bảo mật. MSP có thể nhóm các dịch vụ như tự động hóa, chống virus, kiểm soát bản vá lỗi và các chính sách liên kết với các dịch vụ này thành các gói dịch vụ xác định trước hoặc tùy chỉnh để tự động hóa việc tiếp nhận và triển khai.
Xem Ngay
Video Báo cáo | Avast Business Managed Workplace RMM Công cụ Báo cáo dễ dàng tạo và cung cấp các báo cáo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh thể hiện trạng thái và cho biết giá trị của các dịch vụ bảo mật được cung cấp. Với quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực, MSP cũng có thể nhận dạng các lỗ hỗng tiềm ẩn trong bảo mật, chứng minh cơ hội bán hàng gia tăng và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng.
Xem Ngay
Video Tích hợp PSA | Avast Business Managed Workplace RMM Tích hợp Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp (PSA) cung cấp khả năng theo dõi phiếu và quản lý sự cố toàn diện đối với các cảnh báo và phiếu do người dùng tạo trong Managed Workplace và ConnectWise, Autotask, Salesforce, Tigerpaw cũng như nhiều ứng dụng khác của PSA bên thứ ba.
Xem Ngay
Video Giám sát từ xa Cao cấp | Avast Business Managed Workplace RMM Công cụ Giám sát từ xa Cao cấp tích hợp miễn phí trong RMM cho phép kết nối từ xa thật an toàn với máy tính của khách hàng nhằm giải quyết sự cố và cung cấp dịch vụ. Công cụ này cho phép khách hàng khởi động lại ở chế độ an toàn có tự động kết nối lại, kéo và thả để truyền tệp, ghi lại phiên, hỗ trợ nhiều màn hình, công cụ chú thích trên màn hình, trò chuyện hai chiều và các tính năng khác.
Xem Ngay
Video Kiểm soát Bản vá lỗi | Avast Business Managed Workplace RMM Patch Management giúp cho hệ điều hành Windows, phần mềm và các ứng dụng của bên thứ ba luôn cập nhật và được bảo vệ khỏi các lỗ hổng đã biết. Công cụ có sẵn các tùy chọn thủ công và tự động để thiết lập, xác định chính sách, kiểm tra, phê duyệt, lên lịch, cài đặt và tạo báo cáo cho tất cả bản vá lỗi trên các thiết bị được quản lý.
Xem Ngay
Video Sản phẩm chống virus Tích hợp | Avast Business Managed Workplace RMM Antivirus Pro Plus tích hợp trong RMM cho phép cấu hình, theo dõi, quản lý và triển khai tất cả các chính sách chống virus đang được quản lý từ duy nhất một bảng điều khiển. Có 13 tính năng bảo vệ, bao gồm lá chắn email, web, tệp và hành vi, nhằm ngăn chặn phần mềm tống tiền và mối đe dọa. MSP có thể thiết lập các chính sách AV, chạy quét và báo cáo cũng như các hoạt động khác.
Xem Ngay
Video Sao lưu và Khôi phục Sau thảm họa | Avast Business Managed Workplace RMM Công cụ Sao lưu và Khôi phục Sau thảm họa được tích hợp trực tiếp trong RMM thông qua mối quan hệ đối tác với Infrascale, cung cấp khả năng sao lưu tệp, thư mục cũng như ổ đĩa toàn diện cho máy trạm và máy chủ. Từ RMM, MSP có thể xem các biểu đồ sao lưu trước đây, trạng thái thiết bị được bảo vệ và tình trạng sao lưu cũng như theo dõi và chạy báo cáo của tất cả các phiên sao lưu.
Xem Ngay
Video Tự động hóa | Avast Business Managed Workplace RMM Công cụ Tự động hóa hợp lý hóa việc phân phối dịch vụ, sử dụng hiệu quả thời gian của kỹ thuật viên và nhanh chóng mở rộng các dịch vụ trên hàng trăm thiết bị. Với hơn 200 tập lệnh thực thi để lựa chọn, các tác vụ thông thường có thể được tự động hóa để lặp lại, giảm lỗi và chuẩn hóa. Nhiều tập lệnh có thể được kết hợp thành một gói tự động hóa và được triển khai thành một tác vụ duy nhất.
Xem Ngay
Video Đánh giá Bảo mật trang | Avast Business Managed Workplace RMM Bằng cách sử dụng công cụ Đánh giá Bảo mật trang, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT có thể chạy quét bảo mật trong thời gian thực trong vòng chưa đến một giờ và hợp nhất dữ liệu thành các báo cáo dễ đọc. Các báo cáo chi tiết này xác định các lỗ hổng và giúp MSP chỉ định các biện pháp đúng đắn nhằm giảm thiểu rủi ro của khách hàng.
Xem Ngay
Video Avast Business Antivirus Bảo vệ toàn diện thiết bị cuối cho doanh nghiệp nhỏ được giải thích trong 2 phút.
Xem Ngay
Video Avast Business Antivirus Pro Bảo vệ toàn diện dữ liệu và thiết bị cuối cho doanh nghiệp nhỏ được giải thích trong 2 phút.
Xem Ngay
Video Avast Business Antivirus Pro Plus Bảo vệ toàn diện thiết bị cuối, dữ liệu và danh tính cho doanh nghiệp nhỏ được giải thích trong 2 phút.
Xem Ngay
Video Managed Workplace: Lựa chọn RMM cho các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý đang phát triển Managed Workplace được xây dựng mới hoàn toàn, lấy bảo mật làm trọng tâm. Xem bạn có thể cung cấp các dịch vụ bảo mật nâng cao như thế nào ở hiện tại, đồng thời phát triển doanh nghiệp trong tương lai.
Xem Ngay
Video CloudCare: Bảng điều khiển bảo mật bạn cần để bảo vệ khách hàng của mình CloudCare là một giải pháp bảo mật dễ sử dụng, nhiều người dùng với các cơ hội tăng doanh thu linh hoạt cho VAR và đại lý. Hãy xem cách bạn có thể cung cấp dịch vụ mới ngay hôm nay và xây dựng doanh thu định kỳ như thế nào.
Xem Ngay
Đọc thêm