Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Broszura

Rozwiązania w zakresie ochrony punktów końcowych

Kompleksowa ochrona urządzeń, danych i użytkowników

Rozwiązania Avast Business w zakresie ochrony punktów końcowych bazują na największej na świecie, najbardziej rozproszonej sieci wykrywania zagrożeń. Zapewniają małym i średnim firmom doskonałą ochronę zarówno przed obecnymi, jak i przyszłymi zagrożeniami.

Potęga danych

Ponad 400 milionów aktywnych użytkowników zapewnia nam stały strumień danych pomocnych w szybkim identyfikowaniu i niszczeniu wszelkich zagrożeń oraz w przewidywaniu przyszłego ryzyka. Nasz potężny, oparty na chmurze silnik uczenia maszynowego nieustannie się rozwija i uzyskuje nowe informacje, gromadząc dane z całego świata, dzięki czemu nasze rozwiązania działają coraz szybciej, inteligentniej i skuteczniej.

Nasza chmura zabezpieczeń miesięcznie analizuje ponad 200 miliardów adresów URL i milion nowych plików wykonywalnych. Każdego miesiąca zapobiegamy 3,5 miliardom ataków. Za każdym razem, kiedy ktoś pobiera plik, uzyskujemy cenne informacje o nowych zagrożeniach.
Nasz inteligentny skaner działający w czasie rzeczywistym natychmiast poddaje kwarantannie podejrzane pliki wykazujące nietypowe zachowania i szczegółowo je analizuje. Dzięki izolowaniu podejrzanych plików zapobiegamy atakom typu zero-day skuteczniej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie dostępne na rynku.
Nowe odmiany złośliwego oprogramowania pojawiają się niezwykle szybko. Konieczne jest ich natychmiastowe wykrywanie. Nasza technologia umożliwia identyfikowanie złośliwego oprogramowania i jego odmian typu zero-day na danym urządzeniu w ciągu kilku sekund i natychmiastowe przekazywanie aktualizacji do całej sieci.

Rozwiązania w zakresie ochrony punktów końcowych

Antivirus
Avast Business Antivirus to kompleksowe rozwiązanie antywirusowe dla małych i średnich firm, które chroni wszelkie połączone z siecią urządzenia użytkowników końcowych przed zaawansowanymi zagrożeniami online — niezależnie od tego, czy jest to odmiana znanego oprogramowania ransomware, czy niespotykany wcześniej atak typu zero-day.
Antivirus Pro
Avast Business Antivirus Pro obejmuje wszystkie funkcje wersji Avast Business Antivirus oraz dodatkowo oferuje automatyczne aktualizacje oprogramowania, możliwość niszczenia danych w celu trwałego usunięcia plików oraz rozszerzone zabezpieczenia serwerów.
Antivirus Pro Plus
Avast Business Antivirus Pro Plus obejmuje wszystkie funkcje wersji Antivirus i Antivirus Pro oraz dodatkowe mechanizmy ochrony danych i tożsamości, które zabezpieczają użytkowników i połączenia w sieciach otwartych i publicznych.
Business Hub
Platforma Business Hub ułatwia wdrażanie ochrony antywirusowej na wielu urządzeniach, zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca, planowanie regularnego skanowania i szybkie dodawanie kolejnych urządzeń.
Zarządzanie poprawkami
Usługa Zarządzanie poprawkami Avast automatyzuje proces wdrażania poprawek, dzięki czemu pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Upraszcza instalowanie i konfigurowanie oraz wykorzystuje wydajny i automatyczny proces wykrywania i wdrażania w celu zapewnienia bezpieczeństwa firmy oraz zgodności z przepisami branżowymi i wymogami biznesowymi.
Zdalna kontrola Premium
Zdalna kontrola Avast Business pomaga administratorom szybko i bezpiecznie łączyć się z urządzeniami użytkowników w dowolnym miejscu i czasie, dzięki czemu mogą uzyskiwać dostęp do plików, zarządzać aplikacjami i rozwiązywać problemy.
Backup w chmurze
Usługa Backup w chmurze Avast Business zapewnia bezpieczeństwo danych i ciągłość biznesową poprzez ochronę urządzeń z wykorzystaniem zautomatyzowanego procesu tworzenia kopii zapasowych, który jest łatwy do wdrożenia i zarządzania.

Funkcje

Antivirus
Antivirus Pro
Antivirus Pro Plus
Osłona plików
Skanuje każdy otwierany lub pobierany plik, aby się upewnić, że jest on wolny od złośliwego oprogramowania.
Osłona WWW
Sprawdza adresy URL oraz certyfikaty sieciowe przed nawiązaniem połączenia sieciowego, aby się upewnić, że są one bezpieczne.
Osłona poczty e-mail
Sprawdza zarówno wiadomości przychodzące, jak i wychodzące, zapewniając pełną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.
Monitorowanie zachowań
Wyszukuje podejrzane zachowania programów zainstalowanych na urządzeniach, które mogą wskazywać na złośliwy kod.
CyberCapture
Wykrywa i analizuje podejrzane pliki w bezpiecznym, wirtualnym środowisku.
Zapora ogniowa
Monitoruje cały ruch sieciowy odbywający się między komputerem a otoczeniem, aby zapobiec nieautoryzowanej komunikacji.
Skan całościowy
Skanuje komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, nieaktualnych poprawek, niebezpiecznych ustawień i podejrzanych dodatków.
Środowisko testowe
Pozwala użytkownikom uruchamiać aplikacje, pobierać pliki i otwierać strony w bezpiecznym środowisku wirtualnym, które jest odizolowane od reszty komputera.
Kontrola Wi-Fi
Skanuje sieci pod kątem luk w zabezpieczeniach, sprawdza ustawienia sieci, urządzeń i routerów oraz identyfikuje zagrożenia.
Weryfikacja stron
Chroni przed nieautoryzowanym dostępem do systemu DNS (Domain Name System), zapewniając, że użytkownik trafia na właściwą stronę.
Dysk ratunkowy
Uruchamia komputer zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie, korzystając z dysku USB zawierającego czystą wersję systemu.
Rozszerzenie przeglądarki zapewniające bezpieczeństwo
Skanuje strony pod kątem reputacji i autentyczności, blokuje reklamy oraz przełącza urządzenie w tryb z zaawansowanymi zabezpieczeniami na czas korzystania z bankowości internetowej.
Osłona dostępu zdalnego
Pozwala określić, kto może uzyskać zdalny dostęp do komputerów, i blokuje niechciane połączenia, aby zapobiec wykorzystywaniu protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) i atakom siłowym.
Niszczarka danych
Wielokrotnie nadpisuje pliki w celu trwałego usunięcia poufnych danych, co sprawia, że nie można ich odzyskać.
Ochrona serwera Exchange
Skanuje i filtruje wiadomości e-mail na poziomie serwera Exchange, zatrzymując potencjalne zagrożenia, zanim przedostaną się do sieci.
Ochrona serwera SharePoint
Sprawdza wszystkie pliki przekazywane do pamięci udostępnionej, aby chronić dane przed złośliwym oprogramowaniem.
Ochrona haseł
Zabezpiecza przechowywane w przeglądarce hasła przed kradzieżą.
SecureLine VPN
Szyfruje dane i zabezpiecza połączenie podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, na przykład udostępnianych w kawiarniach lub na lotniskach.
Czyszczenie przeglądarki
Sprawdza przeglądarki pod kątem dodatków o złej reputacji i usuwa pliki cookie zawierające dane osobowe.
Osłona kamery internetowej
Uniemożliwia aplikacjom i złośliwemu oprogramowaniu korzystanie z kamery internetowej komputera bez Twojej zgody.

Business Hub

Business Hub to zintegrowana chmurowa platforma zabezpieczeń, która umożliwia firmom i dostawcom usług IT zarządzanie wszystkimi rozwiązaniami Avast Business wdrożonymi w ich sieciach. Zapewnia analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz zaawansowane funkcje raportowania i zarządzania — wszystko w ramach jednego pulpitu nawigacyjnego.

Rozwiązania w zakresie ochrony punktów końcowych

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast