Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

CloudCare Demo på begäran

Lär dig att övervaka hot och ge snabb support i realtid från CloudCares säkerhetsportal.

Upptäck hur du kan utnyttja vår molnbaserade plattform för att ge dina kunder skydd med flera lager utan att överbelasta din verksamhet eller din värdefulla tid.

I den här demon visas hur du kan hantera och använda:

CloudCare kontrollpanel

Antivirus

Säker webbgateway

Innehållsfiltrering

Online-säkerhetskopiering

E-postsäkerhet

Premium Remote Control

Rapportering

*Obs! Demon finns för närvarande bara tillgänglig på engelska.

Anmäl dig till demo