Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Ladda ned

Avast används av partners i hela världen

Inklusive: Internetleverantörer, mobiloperatörer, utrustningstillverkare med mera

Helt konvergerade erbjudanden som skyddar dina kunders digitala liv

Förbättra din affärs- och kundupplevelse med Avast

Vi strävar alltid efter att förbättra oss och utför ofta marknadsundersökningar

Fullständig säkerhet som stöttas av ett betrott varumärke

I över ett decennium har vi samarbetat med internetleverantörer, mobiloperatörer, utrustningstillverkare och andra för att erbjuda AI-driven cybersäkerhet, integritet och digitala lösningar för föräldrar.

Avaststyrd innovation bakom varje lösning

Genom att investera kraftigt i forskning, data och teknik har vi säkerställt att våra konvergerade, 5G-klara lösningar konsekvent levererar den högsta standarden inom cybersäkerhet, integritet och digitala lösningar för föräldrar.

IoT-säkerhet
Vår expertis i skärningspunkten mellan stora data och cybersäkerhet innebär att vi kan tillhandahålla höghastighetsskydd och uppdaterat IoT- och hemnätverksskydd.
AI och maskininlärning
Vårt avancerade system för artificiell intelligens använder maskininlärning för att automatiskt samla in och extrahera data från hela vår användarbas. Dessa används sedan för att lära upp varje säkerhetsmodul. När exempel på ny skadlig kod hittas uppdateras våra produkter med nya modeller, vilket snabbt ger det realtidsskydd som behövs.
Identifiering och blockering av skadlig kod
Genom att omvandla vårt enorma nätverk till datasensorer kan vi få den information vi behöver för att omedelbart identifiera, blockera och skydda hela vårt nätverk mot hot.
Platsteknik
Våra familjeskyddsprodukter använder avancerad lokaliseringsteknologi för att ge föräldrar korrekt platsinformation om sina barn i realtid.

Några av våra betrodda partners

Vi samarbetar med internetleverantörer, mobiloperatörer och utrustningstillverkare över hela världen och levererar innovativa lösningar till deras miljontals kunder.

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Inbyggda lösningar som skyddar kunderna, var de än befinner sig

I över ett decennium har vi samarbetat med internetleverantörer, mobiloperatörer, utrustningstillverkare och andra för att erbjuda AI-driven cybersäkerhet, integritet och digitala lösningar för föräldrar.

5G-KLARA LÖSNINGAR

Integrera våra säkerhetslösningar med hjälp av ett flexibelt program med VNF-funktion (Virtualized network function) vid mobilgränsen.

I HEMMET

Våra hemnätverkslösningar skyddar kunderna på routernivå och skyddar deras Wi-Fi-nätverk i hemmet och alla enheter som är anslutna till det.

PÅ RESANDE FOT

Utanför hemmet ansluter mobila enheter direkt till mobilnätverk. Vi tillhandahåller säkerhet på enheten för att skydda kunder överallt.

OFFENTLIGA NÄTVERK

Anslut tryggt till öppna nätverk med hjälp av säkerhetsfunktioner och lösenordshanterare.

En konvergerad upplevelse i vårt omfattande produktpaket

Avast Smart Life är en fullständigt konvergerad lösning som skyddar konsumenternas digitala liv

Smart Life innehåller nätverksbaserade lösningar och enhetslösningar i en och samma mobilapp

Smart Life erbjuder totalt hemnätverksskydd

Enhetsfingeravtryck
Vår AI-teknik kartlägger alla enheter som är anslutna till hemnätverket och ser till att endast godkända enheter kan komma åt det.
IoT-enhetssäkerhet
Med maskininlärning kan vi upptäcka alla ovanliga beteenden i nätverket och omedelbart varna kunden.
Digitalt välmående
Digitala föräldralösningar utökas till enheter som är anslutna till hemnätverket för att förstärka hälsosamma onlinevanor.

Kunderna kan använda Avast Smart Life i ett enkelt, appbaserat gränssnitt. Smart Life kan distribueras på tre sätt:

En programvara som installeras direkt i routern

Liten hårdvara till routern

5G-klar distribution i Edge Cloud

Med Avasts familjeskydd kan föräldrar hantera sina barns digitala liv på ett bättre sätt.

Miljontals föräldrar skyddar sina barn med Avast, både online och offline, med våra skärmtidsgränser, innehållsfilter och platsfunktioner.

Familjeskyddet skyddar barnen

Skärmtidshantering
Med vår funktion för att pausa Internet kan föräldrar ha kontroll över sitt barns skärmtid så att de istället kan fokusera på skolarbete och få bättre digitala vanor.
Innehållsfilter
Föräldrar kan välja ett av fyra förinställda innehållsfilter baserat på barnets ålder eller blockera specifika webbplatser och appar som kan vara riskabla eller olämpliga.
Platsfunktioner
Med avancerad platsteknik kan föräldrar när som helst kontrollera var deras barn befinner sig samt ange automatiska platsvarningar.

Vi samarbetar nära våra partner för att utveckla ett lämpligt mobilappsgränssnitt:

Vitförpackad produkt

Samarbete mellan två varumärken

Avast VPN ger kunderna integritet och åtkomst till mer globalt innehåll

Konsumenterna kan surfa privat och skydda sin känsliga information, vilket är särskilt viktigt när de är anslutna till offentliga nätverk.

Vårt VPN erbjuder riktig onlineintegritet

Privat surf
Tillåter att kunder döljer sin IP-adress och anonymiserar webbläsningsdata så att de inte kan spåras av tredje part.
Kryptering i bankklass
Vår krypterade VPN-tunnel förhindrar hackare från att stjäla känslig information genom osäkra Wi-Fi-nätverk.
Innehållsåtkomst
Avblockera innehåll när du reser med våra anonyma och säkra VPN-servrar som finns i flera länder.

Vi samarbetar nära våra partner för att utveckla ett lämpligt mobilappsgränssnitt:

Vitförpackad produkt

Samarbete mellan två varumärken

SDK för mobil

Avast Mobile Security ger kunderna oöverträffat skydd mot hot på nätet

Avast Mobile Security har under flera decennier skyddat över 400 miljoner användare och är det största hotavkänningsnätverket i världen

Mobilsäkerhet ger trygghet

Intelligent antivirus
Med vår funktion för att pausa Internet kan föräldrar ha kontroll över sitt barns skärmtid så att de istället kan fokusera på skolarbete och få bättre digitala vanor.
Beteendeskydd
Om någon skadlig aktivitet upptäcks i en enhet kan vi automatiskt stoppa aktiviteten, ångra åtgärden och flytta objekten till karantän.
Smartskanning
Identifiera alla svagheter som släpper in skadlig kod, från osäkra inställningar och lösenord till misstänkta tillägg och ouppdaterade program.
CyberCapture
Låser och skickar in eventuella skadliga filer till Avasts hotlabb automatiskt. Där kan experter inspektera och analysera misstänkta filer.

Vi samarbetar nära våra partner för att utveckla ett lämpligt mobilappsgränssnitt:

Vitförpackad produkt

Samarbete mellan två varumärken

SDK för mobil

Avast Threat Intelligence ger synlighet i realtid över globala säkerhetshot din organisation kan utsättas för.

Att hantera säkerhetshot som ständigt förnyar sig är en av de tuffaste utmaningarna för företag i dag. Avasts Threat Intelligence baseras på världens största och mest avancerade hotdetekteringsnätverk. Det ger dig robust insyn så att du effektivt kan förhindra och hantera stora cyberhot.

Avancerad intelligens om hot som ger effektiv säkerhet

Motverka riktade attacker
Utveckla en proaktiv säkerhetsposition och stoppa attacker innan de inträffar. Avasts intelligensdata om hot minskar antalet felaktigt positiva utslag och ger dig uppgifter med hög tillförlitlighet.
Accelerera incidentresponsen
Upptäck hot snabbare med Avasts kontextuella och handlingsbara hotdata som hittar skadeprogram, nätfiske, bedrägerier och annat i filer samt domäner och IP- och webbadresser, allt i realtid.
Fatta välgrundade beslut
Utnyttja Avasts integreringsalternativ för att få högsta värde av hotintelligens, vilket förbättrar din organisations säkerhetsstrategi med fullständig insyn om risker kopplade till cyberhot.

Få tillgång till Avasts robusta hotdataflöden och API:er

Mer värdefullt än mervärde

Förbättra kundlojaliteten, engagemanget och öka ARPU med Avasts säkerhets- och familjeskyddslösningar.

Stor kundtillfredsställelse
Genom att ni förser kunderna med den senaste tekniken ökar deras förtroende för ert varumärke.
Ytterligare intäkter
Med en prenumerationsbaserad tjänst kan du kontinuerligt öka ARPU utan extra kostnad.
Lägre kostnader
Effektiva säkerhetsprogram minskar risken för skadlig kod och därmed belastningen på den tekniska supporten.
Mindre kundbortfall
Genom att ni förbättrar onlinesäkerheten och enhetseffektiviteten förblir kunderna trygga och lojala.

Lösningar som fungerar för dig

Våra experter samarbetar nära med dig för att säkerställa en sömlös implementering av våra lösningar, samtidigt som ditt varumärkes integritet skyddas.

Leverans i världsklass

Vi har över 15 års erfarenhet av att arbeta nära våra globala partners. Vår smidiga, sprintbaserade utveckling i våra internationella team gör det möjligt för oss att snabbt upprätthålla kvalitet i ett globalt perspektiv.

Marknadsföringssupport

Vi är kända för att på ett framgångsrikt sätt hjälpa partners med lansering av deras produkter.

Avast Marketing driver över 10 miljoner månadsinstallationer med kunder.

Flexibla marknadsstrategier

Vi arbetar nära partners för att få fram den bästa strategin för att få ut partnerprodukter på marknaden. Vi erbjuder tre olika sätt:

Vitförpackad produkt

Vi märker om våra produkter för att matcha ditt varumärke

Samarbete mellan två varumärken

Vi märker om våra produkter för att matcha ditt varumärke

SDK

Skapa din egen produktlösning med vår teknik

Övervakning och support dygnet runt

Vi förser våra partners med grundlig dokumentation som de kan använda för att stödja sina kunder med. Vi finns alltid till hands om några frågor uppstår.

Håll dig uppdaterad

Våra dokument ger en djupgående, forskningsbaserad analys av de viktigaste ämnena relaterade till onlinesäkerhet och de möjligheter de skapar för telekomföretag, försäkringsföretag, banker, leverantörer av säkerhetstjänster, enhetstillverkare med flera.

Operatörernas globala marknadsmöjlighet för att skydda den digitala familjen
Vi tar reda på vilka utmaningar som den moderna familjen står inför och hur nätoperatörer kan dra nytta av detta genom att erbjuda mervärdestjänster åt dem.
Avast Smart Life: En helt konvergerad säkerhets- och integritetslösning för 5G-miljöer
Vi utforskar det växlande 5G-landskapet, de utmaningar som det nya ekosystemet kommer att ge och nätverksleverantörernas möjligheter att erbjuda övertygande tjänster till kunderna.
Framtidens skyddade smarta hem: Nätleverantörer erbjuder säkerhetstjänster till partners
Genom att ni förbättrar onlinesäkerheten och enhetseffektiviteten förblir kunderna trygga och lojala.
Till sist: En analys av IoT-enheter i hemnätverk
En storskalig empirisk analys av IoT-enheter i privathushåll, med data som registrerats vid användarinitierad nätverksskanning av 83 milj. enheter i 16 milj. hushåll.
Spotlight på tekniken IDC: En omfattande lösning för skydd av ditt digitala liv
IDC adresserar det växande behovet hos konsumenter för skydd av deras digitala liv och hur nätverksoperatörer kan välja rätt partner för denna mervärdestjänst.

Besök vår blogg

Mer information om de senaste cybersäkerhetsnyheterna, tips och trender från våra experter.