Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Prenumerationsinformation

Vad är en prenumeration

En prenumeration är ett åtagande från Avast gentemot dig, vår kund, om att vi kontinuerligt ska arbeta för att du ska förbli skyddad, optimerad och virtuellt ansluten i utbyte mot en årlig avgift som debiteras ditt kontokort eller PayPal-konto. Din prenumerationsavgift gör det möjligt för Avast att ge dig tillgång till hjälp med den tjänst du väljer att prenumerera på till dess att du avslutar din prenumeration. Om din prenumeration har upphört kan vi hjälpa dig här.

Den valda period som du betalar för räknas i månader och kan bestå av en månad, ett år eller flera år, beroende på den Avast-tjänst som du valt att prenumerera på. I slutet av den valda period som du har betalat för kommer Avast automatiskt att debitera din sparade betalningsmetod för att du ska kunna fortsätta att använda tjänsten utan avbrott.

Villkor för automatisk förnyelse och prissättning

En avgift för nästa prenumerationsperiod kommer att debiteras enligt det då gällande publicerade priset. Avgifterna debiteras din sparade betalningsmetod upp till 30 dagar innan datumet då din Avast-prenumeration ska förnyas. Dessa avgifter kan komma att ändras. För årsprenumerationer meddelar vi dig upp till 60 dagar innan datumet då prenumerationen ska förnyas för att påminna dig om att datumet närmar sig, samt om vilken prenumerationsavgift som ska betalas för den kommande perioden.

Avast-produkter säljs som kontinuerliga prenumerationer, en term som används för att beskriva det oavbrutna stöd som vi ger dig via vårt program under din valda prenumerationsperiod. Det innebär att din prenumeration fortlöper utan avbrott såvida du inte avbryter den manuellt innan nästa faktureringsdatum eller om vi inte kan debitera din sparade betalningsmetod när det är dags att förnya prenumerationen. Vi använder oss av denna kontinuerliga prenumerationsmodell för att se till att din tjänst aldrig avbryts och att du hela tiden kan ta del av vårt tjänsteerbjudande.

Avast har många olika tjänster som du kan prenumerera på årsvis, och vi ger dig ofta rabatt på det första året, för att det ska bli enklare för dig att börja använda dig av våra marknadsledande tjänster. Det innebär att den första betalningsperioden kan vara billigare än efterföljande perioder, en prisskillnad som vi tydligt gör dig uppmärksam på när du först väljer att börja prenumerera på vår tjänst. Innan det är dags att förnya prenumerationen påminner vi dig om avgiften för nästa period genom en betalningspåminnelse.

Uppdatering, avbrott och återbetalning av prenumeration

Avast debiterar bara din sparade betalningsmetod och kan inte debitera dig för din fortlöpande Avast-tjänst på något annat sätt. Det innebär att du är ansvarig för att godkänna att din betalningsmetod sparas vid det första köpet och för att se till att den hålls uppdaterad så att du kan fortsätta att använda tjänsten utan avbrott under hela prenumerationsperioden. Du kan avbryta prenumerationen via det Avast-konto som är kopplat till e-postadressen som du angav när du köpte prenumerationen. Du hittar mer information och anvisningar om hur du gör detta här

Du kan begära en återbetalning genom att kontakta Avasts kundtjänst här inom 30 dagar efter den första prenumerationen eller datumet för prenumerationsförnyelsen. Du hittar mer allmän information om prenumerationer och förnyelser här.

Kundansvar

Vi tar vårt ansvar gentemot dig på största allvar, men det är upp till dig att registrera dig för, ladda ner, installera och regelbundet uppdatera vår programvara. Det är viktigt eftersom vi fortsätter att förbättra och utöka tjänsten du har valt att prenumerera på, och vi vill att du ska kunna fortsätta att dra fördel av våra ansträngningar. Dessa fortlöpande förbättringar och utökningar lyder fortfarande under Avasts slutanvändaravtal, som du kan läsa här.

Stäng

Följ dessa steg om du vill slutföra installationen av Avast:

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
1
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
2
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
3
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast