Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.
Skip to main content

Föreställ dig en tryggare värld där du har fullständig kontroll över din digitala identitet. Det är den världen vi bygger

Vet du var din digitala identitet finns?
De flesta av oss har svårt att ange alla de platser på nätet där vår personliga information finns lagrad. I genomsnitt hanterar vi över 150 konton och lösenord vardera, med allt från finansiell information till känsliga hälsodata som finns lagrade i oräkneliga databaser över hela världen. Dataintrång har blivit allt vanligare och allt mer kostsamt, och som en konsekvens ökar även identitetsbedrägerierna.

Den här trenden måste brytas.
Din digitala identitet. I dina händer
Avast har en vision om en framtid där vi har kontrollen över våra data och kan navigera tryggt i vår digitala värld. En framtid där vi kan bevisa vår identitet lika enkelt som i den fysiska världen, där vi kan verifiera och lita på personen i andra änden av ett telefonsamtal eller en digital interaktion och där vi vet att våra data alltid är skyddade och privata.

Vårt löfte till dig

Dagens onlinevärld kräver att vi delar vår personliga information med ett stort antal webbplatser, appar och digitala tjänster. Ju aktivare vi är, desto fler möjligheter till nya onlineupplevelser öppnar sig för oss. Men för att kunna göra detta måste vi ofta dela vår personliga information, med väldigt lite kontroll över hur och var den används. Vi saknar ett digitalt ramverk som gör våra interaktioner trygga.

Avast anser att alla ska kunna känna att deras data och identitet är säkra, privata och under deras kontroll när de använder internet. Våra tjänster för digitalt förtroende har utformats enligt våra Privacy by Design-principer och skyddar din personliga information så att ingen, inte ens vi, någonsin kan se eller använda den utan ditt samtycke. Genom att tillhandahålla verktyg som hjälper människor att förstå sin digitala frihet ger vi dem möjlighet att fatta sina egna beslut om vad de delar online och med vem.

Avasts principer för digitalt förtroende

Principerna vägleder oss i våra beslut när vi bygger och utformar tjänster som sätter dig i centrum. Det är din rättighet att ha total kontroll över din digitala identitet. Våra lösningar baseras på våra Privacy By Design-principer för att säkerställa att du, och bara du, kan få tillgång till dina identitetsdata.
Användaren i fokus
Du har ensam kontroll över dina identitetsdata. Ingen ska behöva offra sin integritet för att få tillgång till onlinetjänster.
Enkelt
Det ska vara enkelt och intuitivt att använda sina data online. Vi baserar våra lösningar på hur du lever ditt liv.
Oberoende av ekosystem
Våra tjänster är fristående och oberoende. Allt vi bygger kommer att fungera med alla kombinationer av enheter, ekosystem och plattformar.
Gratis för användarna
Vi anser att alla ska ha fri tillgång till verktyg som ger dem möjlighet att ta kontrollen över sina data och sin identitet.
Inkluderande och tillgängliga
De lösningar vi utvecklar är till för alla, inklusive den miljard människor som än i dag saknar juridisk identitet.
Kompatibla
De lösningar vi bygger måste fungera sömlöst, oavsett var du befinner dig i världen, och för ett stort antal olika användningsfall.
Öppna och standardiserade
Vi samarbetar med teknikpartner på högsta nivå över hela världen och designar enligt öppna branschstandarder för att skapa skalbara lösningar.
Bärbara
Du ska kunna dela dina data med vem som helst, när som helst och på dina villkor. De ska inte vara inlåsta i någon silo eller centraliserad databas.
Verifierbara
Det räcker inte att våra data är privata och skyddade. Om vi vill uppnå verklig digital frihet måste de dessutom vara betrodda, verifierade och omöjliga att manipulera.
Förändrar hur vi lever, arbetar och underhåller oss

Föreställ dig snabbare och tryggare shoppingupplevelser, där du betalar för tjänsterna med din egen identitet, som verifieras på nolltid. Digitala identitetslösningar har kraften att förändra vår vardag – och att göra våra interaktioner online smidigare, säkrare och mer privata.

Allt från shopping och resor till att ansöka om ett bankkonto, köpa hus, bekräfta status som student eller pensionär och mycket mer. Du kommer att kunna bevisa vem du är på nolltid i alla typer av tjänster – samtidigt som du kan verifiera och lita på den aktuella tjänstens legitimitet.

Vanliga frågor om digitalt förtroende från Avast

Din digitala identitet är en digital representation av vem du är. Den ger dig möjligheten att bevisa vem du är när du kommunicerar och utför transaktioner, både online och personligen. Den kan innehålla fakta som ditt namn, ditt födelsedatum, din e-post och din fysiska adress, men även certifieringar, kvalifikationer och annan information om dig.

Decentraliserad identitet är ett identitetssystem som ger enskilda personer möjligheten att lagra, kontrollera och dela sina data och sätta dem i centrum för sin digitala värld.

Privacy by Design är ett ramverk som bygger på att integriteten är proaktivt inbyggd i designen hos nya produkter och tjänster. Det ger användarna större insyn i fråga om deras personliga identitetsdata när de vill skydda sin integritet.

Integritet är ett kärnvärde för Avast och ett ansvar som vi tar på stort allvar. Läs mer om vårt arbete för att skydda den.

Varje gång vi interagerar online uppmanas vi att ange autentiseringsuppgifter som bekräftar att vi är de vi utger oss för att vara. När vi en gång har delat vår privata information förlorar vi kontrollen över den, och den lagras i stället i centraliserade system och databaser över hela världen.

Avast har en vision om en decentraliserad modell där du har kontrollen över din egen identitet, och där alla kan bestämma vad de vill dela online och med vem.

De fysiska autentiseringsuppgifter som vi alla använder – till exempel körkort, pass, födelseattester, registreringsbevis och flygbiljetter – omvandlas till digitala filer. Vi kan bära våra digitala autentiseringsuppgifter med oss på en smartphone, indexera och söka bland dem, säkerhetskopiera dem och skapa perfekta kopior av dem vid behov.

Digitala handlingar är inget nytt, men dagens autentiseringsuppgifter har vissa ”kryptografiska superkrafter” som gör dem säkra, verifierbara och omöjliga att manipulera. En digital, verifierbar autentiseringsuppgift är en autentiseringsuppgift som har utfärdats av en betrodd myndighet för, och endast för, dess innehavare.

Decentraliserad identitet gör det möjligt för organisationer att bygga smartare och säkrare digitala relationer till sina kunder. Det här möjliggör bättre säkerhet och integritet, effektiv kundkännedom och kontoregistrering, lösenordsfri inloggning, utcheckning med ett tryck och en friktionsfri användarupplevelse.

Denna teknik finns tillgänglig för organisationer tack vare Avasts förvärv av Evernym, som är ledande inom decentraliserad identitetsteknik på företagsnivå. Få mer information om vad det här kan betyda för din organisation på www.evernym.com eller genom att kontakta oss på identity@avast.com.

Stäng
Nästan klart!
Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.
Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Stäng