Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Ladda ner

Avast Smart Life

AI-drivna säkerhets- och digitalverktyg för den moderna familjen.

Stolt medlem i prpl Foundation

Skydda dina kunder överallt med vår mest avancerade säkerhet

Smart Life innehåller decennier av prisbelönad säkerhet och AI-driven innovation för att skydda dina kunder och deras enheter hur och var de än kopplar upp sig, inklusive IoT.

Enhetsfingeravtryck
Smart Life använder de stora mängder data som samlas in i vårt omfattande globala nätverk och utformar en exakt topologi i hemnätverket.
Enhetsavvikelseidentifiering
Smart Life upptäcker ett ovanligt nätverks- eller enhetsbeteende och isolerar det så att inte en enda komprometterad enhet utsätter hela nätverket för risk.
Analys av enhets- och nätverksbeteende
Smart Life analyserar enhets- och nätverksaktivitet mot historiska mönster och vår globala hotdatabas och kan på så sätt identifiera en skadlig aktivitet.
Skydd mot alla hot
Smart Life skyddar mot både befintliga och nya nolldagshot med vår omfattande hotdatabas och våra identifieringsfunktioner.

Digitalt välmående och smartare föräldraskap

Allt eftersom uppkoppling blivit mer genomgripande i våra liv vill föräldrar kunna använda sig av teknik för att hantera sina digitala vanor och skydda sin familj både online och offline med föräldraverktyg.

Hantera skärmtid
Med Smart Lifes funktion för att pausa internet och schemalägga nedtid kan föräldrar ha kontroll över sitt barns skärmtid så att de kan få bättre digitala vanor.
Kontrollera realtidsplats
Kontrollera var dina nära och kära är hela tiden med hjälp av realtidplatsfunktioner som geobegränsningsvarningar, schemalagda lokaliseringar och GPS-spårningsintegration.
Ta emot aktivitetsöversikt och rapporter
Hjälp dina kunder att få överblick över digitala vanor med en daglig rapport över områden som behöver förbättras och som gör det lättare att ha konversationer med sina barn.
Hantera innehållsexponering
Med Smart Lifes avancerade föräldrakontrollfunktioner kan föräldrar skydda sina barn från farligt och olämpligt onlineinnehåll.

Varför Smart Life?

Med över 30 år som ledande inom cybersäkerhet vet vi på Avast vad som krävs för att skydda kunderna mot digitala hot, skydda deras data och hjälpa dem att hantera sitt digitala välmående. Allt detta tillhandahåller Smart Life.

Säkerhet som inte är beroende av DNS
Smart Life använder AI för att förstå ett nätverksbeteende även när DNS-trafiken är krypterad, ett område där traditionella säkerhetssystem inte fungerar så bra.
Utformad för skalbarhet
Smart Life utvärderar mönstrade nätverksbeteenden snarare än utför djup inspektion (DPI) vilket ger en överlägsen skalbarhet.
Klar för 5G-miljöer
Smart Life kan distribueras i nätverket och hålla konsumenterna och deras enheter säkra, var de än befinner sig.

En flexibel arkitektur klar för 5G

Smart Life kan distribueras i både routern och 5G vilket innebär att både bredbands- och mobiloperatörer kan erbjuda sina kunder fullständig säkerhet.

Routerprogramvara

Smart Life kan integreras som ett litet programvarulager direkt i partnerroutrar. Kunder kan sedan aktivera tjänsten via sin nätverksleverantör och hantera sin digitala säkerhet genom mobilappen.

5G, en virtuell nätverksfunktion

Smart Life kan integreras i gränsnätverk som VNF vilket innebär att 5G-mobiloperatörer kan erbjuda enhetssäkerhet för mobila enheter, mobila IoT-anslutningar, 5G-hotspotroutrar med mera.

Både routern och 5G-distributionerna av Smart Life delar samma underliggande teknik som våra traditionella enhetsbaserade säkerhetslösningar och lösningar för digitalt välmående. Operatörer kan distribuera över flera områden och effektivisera kundupplevelsen.

Innovationen bakom Smart Life

Halvsynkron datasökväg

Dataflödet är förgrenat när det når Smart Life, antingen i routern eller 5G-gränsnätverket, vilket möjliggör halvsynkron analys av trafiken. Genom att undvika traditionell säkerhet har Smart Life liten eller ingen inverkan på användarens fördröjning.

AI-driven nätverksanalys

Smart Life upptäcker, identifierar och övervakar varje enskild anslutning. Jämfört med djupa paketinspektionslösningar är våra AI-algoritmer tränade för att använda telemetriska nätverksdata för att effektivt och exakt förstå nätverkstrafik, även när delar är krypterade.

Probabilistiska modeller och mönsterigenkänning

Smart Life börjar med att få förståelse för enheterna och dess typiska beteendemönster. Sedan upptäcks potentiella hot genom att avvikelser identifieras och potentiella attacker stängs ned och begränsas åtkomst till resten av nätverket.

En flexibel arkitektur klar för 5G

En flexibel arkitektur klar för 5G

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.