Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Avast Threat Intelligence

Se globala säkerhetshot mot din organisation i realtid med Avast Threat Intelligence.

tala med en expert

Att hantera ständigt föränderliga säkerhetshot är en stor utmaning för dagens företag. Skaffa realtidsskydd och få överblick över säkerheten så att du kan förhindra och hantera cyberhot i stor skala – allt från en och samma plats – med Avast Threat Intelligence som bygger på världens största nätverk för hotdetektering.

Därför behöver du Avast Threat Intelligence

Världens största nätverk för hotdetektering
Avast har sex gånger fler PC-användare än den närmaste konkurrenten, vilket ger oss ofantliga mängder säkerhetsdata samt världens största och mest avancerade globala nätverk för hotdetektering.
Den allra senaste infrastrukturen för hotdetektering
Vi kombinerar expansiva data med avancerad hotdetektering i flera lager och en skyddsarkitektur så att hot kan identifieras och hela nätverket informeras på några sekunder.
Prisbelönt team som specialiserar sig på AI/ML
I Avast Threat Intelligence används patenterad teknik som utvecklats av vårt prisbelönta forskningsteam med hjälp av nästa generations teknik, allt för att tillhandahålla oslagbar tillförlitlighet och insyn.

Få tillgång till Avasts robusta hotdataflöden och API:er

Dataflöden

Flöde för nätfiske
Få en lista över webbadresser kopplade till nätfiske som du kan blockera eller använda för att varna användare eller enheter som dirigeras till dessa sidor.
Flöde för blocklistor
Se IP- eller webbadresser som du bör blockera eller varna andra för. Dessa IP- eller webbadresser avser kontrollservrar, dataportar för exfiltration, teknisk support-bluffar, kortkapning på nätet, bedrägerier, exploit kits och indikatorer för skadliga annonser.
Flöde för förekomst av CVE
Få en summering av CVE-utnyttjanden som observerats i skadlig kod som Avast har samlat in.

API:er på begäran

API med filrykten
Se filryktet för en inlämnad hash.
API med webbadressinformation
Få information om hur webbadresser är kategoriserade, inklusive om en webbadress är skadlig eller är kopplad till nätfiske.

Bygg kraftfull säkerhet med hjälp av Avasts avancerade hotinformation

Motverka riktade attacker
Utveckla proaktiv säkerhet och förhindra attacker innan de inträffar. Avasts hotinformation verifieras så att antalet felaktigt positiva utslag reduceras och uppgifter med hög tillförlitlighet som går att lita på säkerställs.
Accelerera incidentresponsen
Upptäck och agera snabbare mot hot med Avasts kontextuella och handlingsbara hotdata som indikerar skadlig kod, nätfiske, bedrägerier och annat i specifika filer samt domäner, IP- och webbadresser, allt i realtid.
Fatta välgrundade beslut
Få ut maximalt värde av hotinformationen med hjälp av Avasts flexibla integreringsalternativ. Förbättra organisationens säkerhetsstrategi med hjälp av fullständig överblick över risker kopplade till cyberhot.

Anpassa lösningen för hotinformation utifrån dina behov

Leverantörer av hanterade säkerhetstjänster
Effektivisera jakten på hot och prioriteringen av sårbarheter och få snabbare åtgärdstider genom att tillhandahålla säkerhetsteamen handlingsbara hotuppgifter i realtid.
Plattformar för hotinformation
Ge kunderna så kvalitativa, exakta och utförliga uppgifter som möjligt med hjälp av flera olika datakällor, så att de alltid kan fatta välgrundade beslut gällande hot.
Myndigheter
Skydda känsliga uppgifter och kritisk infrastruktur genom att förutse, hindra och agera snabbt mot cyberhot, inklusive hackning och spionage från andra länder.
Säkerhetsmjukvara
Erbjud användarna bättre skydd online genom att integrera Avasts omfattande hotinformation och stärka den befintliga säkerhetsinfrastrukturen.

Låt oss fortsätta samtalet

Kontakta oss om du vill få mer information om hur Avasts avancerade hotinformation kan stärka säkerheten i organisationen.

kontakta oss

Vanliga frågor om hotinformation

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.