Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Ladda ned

Håll dig uppdaterad

Våra dokument ger en djupgående, forskningsbaserad analys av de viktigaste ämnena relaterade till onlinesäkerhet och de möjligheter de skapar för telekomföretag, försäkringsföretag, banker, leverantörer av säkerhetstjänster, enhetstillverkare med flera.

Operatörernas globala marknadsmöjlighet för att skydda den digitala familjen

Operatörernas globala marknadsmöjlighet för att skydda den digitala familjen

Operatörernas globala marknadsmöjlighet för att skydda den digitala familjen
Vi tar reda på vilka utmaningar som den moderna familjen står inför och hur nätoperatörer kan dra nytta av detta genom att erbjuda mervärdestjänster åt dem.
Avast Smart Life: En helt konvergerad säkerhets- och integritetslösning för 5G-miljöer

Avast Smart Life: En helt konvergerad säkerhets- och integritetslösning för 5G-miljöer

Avast Smart Life: En helt konvergerad säkerhets- och integritetslösning för 5G-miljöer
Vi utforskar det växlande 5G-landskapet, de utmaningar som det nya ekosystemet kommer att ge och nätverksleverantörernas möjligheter att erbjuda övertygande tjänster till kunderna.
Framtidens skyddade smarta hem: Nätleverantörer erbjuder säkerhetstjänster till partners

Framtidens skyddade smarta hem: Nätleverantörer erbjuder säkerhetstjänster till partners

Framtidens skyddade smarta hem: Nätleverantörer erbjuder säkerhetstjänster till partners
Genom att ni förbättrar onlinesäkerheten och enhetseffektiviteten förblir kunderna trygga och lojala.
Till sist: En analys av IoT-enheter i hemnätverk

Till sist: En analys av IoT-enheter i hemnätverk

Till sist: En analys av IoT-enheter i hemnätverk
En storskalig empirisk analys av IoT-enheter i privathushåll, med data som registrerats vid användarinitierad nätverksskanning av 83 milj. enheter i 16 milj. hushåll.
Spotlight på tekniken IDC: En omfattande lösning för skydd av ditt digitala liv

Spotlight på tekniken IDC: En omfattande lösning för skydd av ditt digitala liv

Spotlight på tekniken IDC: En omfattande lösning för skydd av ditt digitala liv
IDC adresserar det växande behovet hos konsumenter för skydd av deras digitala liv och hur nätverksoperatörer kan välja rätt partner för denna mervärdestjänst.