Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Möt Avast

Avast arbetar för att skapa en värld där alla är säkra och skyddade,
oavsett vem du är, var du befinner dig eller hur du kopplar upp dig.

spela video

Snabbare, smartare artificiell intelligens

Avast är ett av de största säkerhetsföretagen i världen som använder nästa generations teknologier mot cyberattacker i realtid. Vi skiljer oss från andra företag i nästa generation eftersom vi har en enorm molnbaserad maskininlärningsmotor som tar emot en ständig ström av data från våra hundratals miljoner användare vilket möjliggör inlärning i oöverträffade hastigheter och gör vår artificiella intelligensmotor smartare och snabbare än någon annans.

Hämta datablad

Skalbar,
molninfrastruktur

Avast har skapat en skalbar molnbaserad säkerhetsinfrastruktur där allt som händer på Internet kan ses. Vi har en inblick i allt på nätet, bra och dåligt, vilket ger oss den unika fördelen att vi är först med att inspektera och analysera potentiella hot. När ny skadlig kod upptäcks kan vi snabbt distribuera nya säkerhetsfunktioner som skyddar våra användare.

Avast förhindrar 1,5 miljarder attacker varje månad

Vi använder avancerat hotskydd när vi
skyddar dig och ditt företag från cyberattacker.

Engagerade forskningsexperter inom cybersäkerhet

Avasts innovativa säkerhetsstrategi kommer från några av världens mest begåvade och erfarna säkerhetsingenjörer. Vi har vårt huvudkontor i Prag, ett centrum för ingenjörsvetenskap och datavetenskap, där de bästa och smartaste arbetar, över 45 % av våra anställda inom FoU. Våra forskare, ingenjörer och matematiker är från några av de mest respekterade institutionerna, inklusive Stanford, MIT, Oxford och NASA. Vår tillväxt drivs av vårt intresse av att "vinna över de onda".

Vår växande patentportfölj är inriktad på dessa 4 nyckelområden

  • Upptäcka och blockera skadlig kod
  • AI och maskininlärning
  • Sakernas
    internet
  • Plats
    teknik

Vi arbetar varje
dag med att se till att
världen är skyddad
online

Vårt uppdrag är att odla nästa generations cybersäkerhetsexperter och att utbilda människor i hur de skyddar sig på nätet.

Läs mer

Ge tillbaka

En av våra grundläggande värderingar som företag är att ge tillbaka till samhället. Vår stiftelse är en manifestation av dessa värderingar och har utvecklats för att skapa program som hjälper äldre, personer som lever med fysiska och psykiska funktionshinder och personer med en dödlig sjukdom, samt att erbjuda utbildning om mänskliga rättigheter. Avast ger en del av sin vinst till Avast Foundation varje år.

Avast Foundation