Vi ger dig ett heltäckande antivirus gratis. Du hjälper oss med gratis rekommendationer till vänner och bekanta samt snabbare upptäckter av nya virus. Sammantaget gör det oss till världens populäraste antivirus.

Ditt Avast-team

Ledningsgrupp

Vincent Steckler verkställande direktör
Ondřej Vlček operativ chef
Rene-H. Bienz ekonomichef
Chris Benham marknadsdirektör
Glenn Taylor strategisk chef
Pavel Kučera teknisk chef
Josef Hos vice direktör, eCommerce och försäljning
Pavel Šedina vice teknisk direktör
Alan Rassaby chefsjurist och bolagssekreterare
Lukáš Hasik vice direktör, kundtjänst och kundvård
Jude McColgan direktör för mobila lösningar

Bolagsstyrelse

Eduard Kučera styrelseledamot och grundare
Pavel Baudiš styrelseledamot och grundare
Vincent Steckler verkställande direktör
Scott Collins verkställande direktör
Summit Partners
John Schwarzordförande
verkställande direktör, Visier
Ondřej Vlček operativ chef
Erwin Gunst styrelseledamot
Ulf Claesson partner
BLR & Partners
Siddharth Patel partner
CVC Capital Partners
Lorne Somerville partner och ledare för teknik, media och telekom
CVC Capital Partners

Vincent Steckler

verkställande direktör

Vincent Steckler har agerat som verkställande direktör och styrelsemedlem sedan 2009. Vincent Steckler kommer närmast från Symantec Corporation där han var vice verkställande direktör för den globala konsumentförsäljningen. Steckler började på Symantec år 2000 som vice direktör för verksamheten gentemot offentlig sektor och inledde Symantecs affärsrelationer med de amerikanska myndigheterna på lokal, statlig och federal nivå. Steckler tjänstgjorde också i över två år som Symantecs vice direktör för Asien/Stillahavsområdet och Japan och var ansvarig för all affärsverksamhet gentemot företag och konsumenter i regionen. Innan tiden på Symantec arbetade Steckler i 20 år med programvaruutveckling, systemanalys och konstruktion, projektledning och affärsutveckling. Steckler har två bachelorexamina från University of California, Irvine i matematik samt informationsvetenskap och datalogi.

Ondřej Vlček

operativ chef

Ondřej Vlček har tjänstgjort som operativ chef sedan januari 2014. Innan dess var han från 2007 vår tekniske chef. Vlček började på Avast som programvaruutvecklare 1995 och blev utvecklingschef år 2003, då han var en del av arbetslaget som utvecklade vårt första antivirusprogram för Windows. Vlček har en masterexamen i matematik från den tekniska högskolan ČVUT i Prag och påbörjade forskarutbildning i icke-linjär optimering på fakulteten för matematik och fysik på Karlsuniversitetet.

Rene-H. Bienz

ekonomichef

Rene-H. Bienz har tjänstgjort som ekonomichef hos oss sedan oktober 2014. Bienz var tidigare ekonomichef på Fastweb i Milano, ett dotterbolag till Swisscom och Italiens främsta alternativa telekomleverantör. Mellan åren 2005 och 2011 var han ekonomichef på Bakcell, den andra största mobilleverantören i Azerbajdzjan. Bienz har en lång karriär bakom sig inom finanssektorn och har innehaft ledande roller i Italien, Azerbajdzjan, Schweiz och på Czech Telecom (numera O2) i Tjeckien. Rene-H. Bienz har en masterexamen i företagsadministration (huvudämne: bank- och finansväsende) från universitetet i Fribourg, Schweiz samt en titel från Harvard Business School.

Glenn Taylor

strategisk chef

Glenn Taylor har tjänstgjort som vår strategiske chef sedan januari 2014. Innan dess var han från 2011 vår vice försäljningschef. Dessförinnan agerade Taylor mellan åren 2006 och 2010 som direktör för eCommerce-försäljningen på Symantec Corporation, där han ledde teamen för näthandelsverksamhet och partnerförsäljning. Mellan år 2000 och 2006 var Taylor försäljningschef gentemot den offentliga sektorn på Symantec och ledde försäljningsteamet med inriktning på statliga och lokala myndigheter samt utbildningssektorn. Glenn Taylor tjänstgjorde före sin tid på Symantec som chef för IT-upphandling och stridssupport vid det amerikanska flygvapnet där han ledde flera större IT-initiativ, inklusive inrättandet av flygvapnets första portal för affärssystem samt alla organisationsövergripande avtalsförhandlingar gällande kommersiell teknik. Taylor har en bachelorexamen i operationsanalys från United States Air Force Academy samt en masterexamen i säkerhetshantering från University of Southern California.

Miloš Korenko

marknadschef

Miloš Korenko har tjänstgjort som vår marknadschef sedan 2009. Innan dess agerade Korenko under tre års tid som marknadschef på AVG Technologies, där han gav företaget ett nytt namn (tidigare Grisoft) samt hjälpte AVG bli den andra mest kända antivirustillverkaren på marknaden. Mellan åren 2003 och 2005 var Korenko marknadschef för Europa på Unilevers European Innovation Center i Frankrike där han ledde utvecklingen av nya produkter och varumärken för dagligvaruhandeln samt övervakning, analys, design, konceptuellt arbete, strategier och gränsöverskridande genomförande för kärnvarumärken som Amora, Calve och Hellmann's. Korenko tjänstgjorde innan dess tre år som Unilevers marknadschef för Tjeckien och Slovakien.

Josef Hos

vice direktör, eCommerce och försäljning

Josef Hos har tjänstgjort som vår vice direktör för eCommerce och försäljning sedan januari 2014. Innan dess var han från 2012 vår vice direktör för eCommerce samt från 2009 direktör för eCommerce. Innan han blev en del av AVAST Software agerade Hos i över tre år som webbmarknadschef på AVG Technologies där han ledde skapandet av webbplatser för nya produkter samt förbättrade användarflödet, växlingskurserna och intäkterna för gratis- och betalsegmenten.

Jindřich Kubec

chef för Virus Lab

Jindřich Kubec har tjänstgjort som chef för Virus Lab sedan 2009. Kubec började arbeta på den tekniska supporten 1994 och blev därefter virusanalytiker främst för modifierade plattformar på hög nivå samt bidrog till systemkonstruktionen. Kubec ingick också i teamet som tog fram arkitekturerna för konfigurationer och nätverksinställningar i Avast

Eduard Kučera

styrelseledamot och grundare

Eduard Kučera är en av våra grundare och var styrelseordförande från det att AVAST Software a.s. ombildades till aktiebolag i december 2006 till januari 2014. Kučera var sedan 1991 ansvarig för vår föregångarentitet, kompanjonskapet ALWIL Software. Mellan åren 1991 och 2009 tjänstgjorde Kučera även som verkställande direktör och översåg den dagliga verksamheten, inklusive övergången till modellen för gratisdistribution år 2002. Innan han var med och startade Avast arbetade Kučera som hårdvaruspecialist på VUMS, det tjeckiska institutet för datorforskning. År 2009 utsågs Kučera till Ernst & Youngs "Entrepreneur of the Year 2009" för Tjeckien. Eduard Kučera innehar en doktorsgrad i experimentell fysik från Karlsuniversitetet i Prag.

Pavel Baudiš

styrelseledamot och grundare

Pavel Baudiš är en av våra grundare och har varit styrelseledamot sedan AVAST Software a.s. ombildades till aktiebolag i december 2006. Baudiš skrev 1988 originalprogrammet från vilket våra nuvarande säkerhetslösningar har utvecklats. Sedan 1991 har Baudiš haft en ledande roll i utvecklingen av affärsverksamheten på vår föregångarentitet, kompanjonskapet ALWIL Software. Innan han var med och startade Avast arbetade Baudiš som grafisk specialist på VUMS, det tjeckiska institutet för datorforskning. Pavel Baudiš har en masterexamen i informationsteknik från VŠCHT i Prag.

Scott Collins

verkställande direktör - Summit Partners

Scott Collins har varit en av våra styrelseledamöter sedan augusti 2010. Collins är verkställande direktör för Summit Partners, L.P., ett globalt tillväxtkapitalbolag. Collins blev en del av Summit år 1996 och grundade firmans Londonkontor som han för närvarande leder. Innan dess var Collins konsult åt McKinsey & Company samt tjänstgjorde inom en rad ämbeten inom den federala förvaltningen i USA. Collins är för närvarande styrelseledamot på Actix Limited, ett företag med inriktning på optimering/analys av mobila nätverk, Acturis Limited, ett företag inom informationsteknik och -servicebranschen, Bigpoint GmbH, ett spelföretag på nätet, Multifonds (IGEFI Group Sàrl), ett mjukvaruföretag inom fondredovisning och överföring, Ogone SA/NV, en betalningsservice på nätet, vente-privee.com SAS, en exklusiv nätbutik för medlemmar samt Welltec International som levererar precisionslösningar för olje- och gasutvinning. Scott Collins har en fil.kand. i ekonomi från Harvard University samt en jur.dr från Harvard Law School.

John G. Schwarz

ordförande
verkställande direktör, Visier

John G. Schwarz har varit en av våra styrelseledamöter sedan december 2011. Sedan maj 2010 är Dr Schwarz en av grundarna samt verkställande direktör på Visier LLC, ett programvaruföretag inom affärsanalyssektorn. Schwarz var tidigare en del av SAP AG:s ledning mellan mars 2008 och februari 2010. Från september 2005 till dess att företaget köptes upp av SAP i januari 2008 var Schwarz verkställande direktör för Business Objects S.A. som tillhandahöll informationshanteringssystem och tjänster. Innan dess var Schwarz direktör och operativ chef på Symantec Corporation från december 2001 till september 2005. Mellan januari 2000 och november 2001 tjänstgjorde Dr Schwarz som verkställande direktör för Reciprocal Inc. som levererade säkra e-handelstjänster för distribution av digitala filer mellan företag. Innan Reciprocal tillbringade Schwarz 25 år på IBM Corporation där han bland annat var chef för IBM:s industrilösningar, en världsomspännande organisation för att ta fram företagsverktyg och relaterade tjänster åt IBM:s större företagskunder. Dr Schwarz har även varit styrelseledamot för ITAA:s programvaruavdelning. John G. Schwarz är född i Prag och har en bachelorexamen i datalogi från University of Manitoba, ett diplom i företagsadministration från University of Toronto samt en hedersdoktorstitel från Dalhousie University i Halifax, Nova Scotia.

Pavel Šedina

vice teknisk direktör

Pavel Šedina har tjänstgjort som vår vice tekniske direktör sedan januari 2014. Innan dess var Pavel Šedina vår vice direktör för Windows-produkter från 2012 och dessförinnan vår programchef för Windows-plattformen under två års tid. Šedina började som programutvecklare hos oss 2001 och var en del av teamet som utvecklade Avast 4, med lansering år 2002. Han ledde produktutvecklingen för Avast 6 och 7 och fortsätter att leda plattformsintegrationen av Avast Šedina arbetade innan dess under två års tid som programutvecklare av ett banksystem för Société Générales lokala avdelning. Pavel Šedina har en bachelorexamen från VŠMIE, högskolan för informationshantering och företagsadministration i Prag.

Erwin Gunst

styrelseledamot

Erwin Gunst har varit en av våra styrelseledamöter sedan oktober 2012. Mellan juli 2008 och mars 2010 var Gunst verkställande direktör och styrelseledamot för SAP AG samt ansvarig för den globala verksamheten, IT, personal och ledningen för alla SAP Lab världen över. Gunst var från oktober 2004 till juli 2008 en del av ledningen för SAP AG samt chef för kund- och lösningsverksamheten i Europa, Mellanöstern och Afrika. Mellan åren 1988 och 2004 innehade Gunst en rad olika poster på SAP, bland annat verkställande direktör för SAP AG:s dotterbolag i Belgien, Schweiz och Storbritannien samt innan dess uppdrag inom finans och kontroll på SAP International AG i Schweiz. Erwin Gunst har en masterexamen i kommersiell teknik från Université Libre de Bruxelles (Solvay).

Alan Rassaby

chefsjurist och bolagssekreterare

Alan Rassaby har innehaft posten som vår chefsjurist och bolagssekreterare sedan februari 2013. Mellan år 2000 och 2012 tjänstgjorde han som chefsjurist på RightNow Technologies, Inc. (NASDAQ RNOW), där han också var bolagssekreterare och direktör för HR globalt under flera års tid. Innan dess var Rassaby direktör och chefsjurist på Powerhouse Technologies, Inc. (NASDAQ PWRH) samt Anchor Gaming, Inc. (NASDAQ SLOT) efter att Anchor köpts upp av Powerhouse. Innan han påbörjade sin karriär som juridiskt ombud för olika mjukvaruutvecklare var Rassaby advokat och partner på advokatbyrån Phillips Fox i Australien. Alan Rassaby har en juristexamen från University of New South Wales i Sydney samt en Master of Laws från London School of Economics and Political Science vid London University. Han är medlem i de statliga advokatsamfunden för New South Wales och Victoria i Australien samt Oregon, USA.

Ulf Claesson

Partner - BLR & Partners

Ulf Claesson har varit en av våra styrelseledamöter sedan oktober 2012. Claesson har sedan 2009 varit delägare i BLR & Partners AG, ett privatkapitalbolag i Zürich, Schweiz. Claesson byggde upp och drev en av HP:s produktavdelningar som verkställande direktör mellan åren 2006 och 2009, efter att ett av hans bolag hade köpts upp av Hewlett-Packard Corporation. Från 2002 till 2006 var han en av grundarna och styrelseordförande för Silverwire Group (numera en del av Hewlett-Packard). Innan han var med och grundade Silverwire Group grundade Claesson bolagen Whitecap GmbH samt Whitecap LLP och tjänstgör fortfarande som verkställande direktör för dessa företag. Mellan åren 1977 och 1997 innehade Claesson olika roller inom den europeiska och globala ledningen på IBM Corporation där han bland annat byggde upp IBM:s globala distributionsverksamhet samt OEM-verksamheten i Kontinentaleuropa. Claesson är vidare medlem i styrelsen för Kommission für Technologie und Innovation (KTI) i Schweiz samt föreläsare i entreprenörskap vid den tekniska högskolan ETH i Zürich. Ulf Claesson har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Kamila Štěpánková

HR-chef

Kamila Štěpánková har innehaft posten som vår HR-chef sedan juni 2013. Štěpánková arbetade dessförinnan för CSC Computer Sciences under tre års tid. För CSC ledde hon HR-avdelningen för Österrike och Östeuropa och var ansvarig för utveckling och implementering av regionala HR-strategier, ledarskapskonsultation samt driftsättning av globala HR-projekt på regional nivå. Innan dess tjänstgjorde Štěpánková som HR-chef för affärspartner på Global Shared Services. Kamila Štěpánková har en bachelorexamen i HR-ledning från Karlsuniversitetet och en masterexamen i vuxenutbildning från Univerzita Jana Amose Komenského Praha.

Chris Benham

Marknadsdirektör

Chris Benham tillträdde som vår marknadsdirektör i augusti 2013. Innan Benham blev en av oss tjänstgjorde han som marknadsdirektör på Webroot, där han hjälpte företaget att växa till den ledande antivirusleverantören (från nummer fem) på den amerikanska detaljhandelsmarknaden. Före sin tid på Webroot agerade Benham som vice direktör för den globala marknadsföringen på Symantec. Under sina elva år på Symantec såg Benham företaget växa från 200 miljoner till 6 miljarder dollar i intäkter. Med Benhams hjälp uppnådde Symantec och Norton ledande positioner hos såväl kunder som i marknadsandelar för sina antiviruslösningar för företag och konsument. Han har över 25 års erfarenhet av högteknologisk marknadsföring och har även arbetat på Sun Microsystems och Tandem Computers. Chris Benham innehar en kandidatexamen i journalistik/marknadsföring samt en fil. kand. i engelska från University of Kansas.

Pavel Kučera

teknisk chef

Pavel Kučera har tjänstgjort som vår tekniske chef sedan januari 2014. Innan dess var han chef för våra molnsystem sedan 2012 och började hos oss året innan som infrastrukturarkitekt. Dessförinnan arbetade Kučera i 11 år som systemingenjör på SUN Microsystems. Pavel Kučera har en teknologie magisterexamen i informationsteknik från Karlsuniversitetet i Prag.

Lukáš Hasik

vice direktör, kundtjänst och kundvård

Lukáš Hasik har tjänstgjort som vår vice direktör för kundtjänst och kundvård sedan januari 2014. Innan dess ledde han vår kvalitetssäkring från 2010. Hasik byggde upp kvalitetssäkringsteamet på Avast som ansvarar för alla produkter från konsumentorienterade antivirus för Windows till mobilprodukter. Dessförinnan arbetade Hasik för Sun Microsystems, där han började år 2000, och innehade olika kvalitetssäkringstjänster relaterade till Java-verktygens ekosystem (t.ex. Netbeans, Mobility och JavaFX Designer). Hasik har en masterexamen i datalogi från Univerzita Palackého i Olomouc, Tjeckien.

Siddharth Patel

verkställande direktör, CVC Capital Partners

Patel har tjänstgjort som CVC:s verkställande direktör sedan 2010. Sid är en del av CVC:s telekommunikations-, media- och teknikteam i London. Innan dess var han en del av teknik- och telekomteamet på Apax Partners under nio års tid och ledde transaktioner över hela sektorn. Före sin tid på Apax arbetade Patel på Monitor Company. Siddharth Patel har magister- och kandidatexamina med högsta betyg från University of Oxford.

Lorne Somerville

partner och ledare för teknik, media och telekom, CVC Capital Partners

Somerville blev en del av CVC år 2008. Lorne leder CVC:s telekommunikations-, media- och teknikteam i London. Innan dess arbetade han för UBS och var en del av den globala ledningsgruppen för telekom samt ledare för den europeiska kommunikationsgruppen. Han har även innehaft posten som ledare för Swisscom International på Swisscom AG. Lorne Somerville har en fil.mag i datalogi från University of Cambridge samt en MBA från IMD, Lausanne.

Jude McColgan

direktör för mobila lösningar

Jude McColgan har sedan juni 2014 tjänstgjort som direktör för våra mobila lösningar. Han är ansvarig för innovation, utveckling och distribution av våra säkerhetslösningar för mobila enheter globalt. Innan McColgan blev en del av Avast agerade han som vice direktör och verkställande chef för mobila lösningar på Nuance Communications, den ledande aktören inom text-, röst- och språkteknologi på mobilmarknaden. Dessförinnan var han vice direktör för mobil- och konsumentgruppen på TomTom, där han ledde förvärv och byggde upp företagets portfölj av platsbaserade tjänster, i samarbete med globala utrustningstillverkare, leverantörer och internetbaserade varumärken. McColgan har nästan 20 års erfarenhet inom mjukvara och innehade diverse konsult-, försäljnings- och ledande tjänster under sina drygt tio år på Oracle. Jude McColgan har en kandidatexamen från Northeastern University och är utexaminerad från Tuck Executive Program vid Dartmouth College.

Historik

Avast:s rötter sträcker sig tillbaka till 1988 när de tjeckiska forskarna Eduard Kučera och Pavel Baudiš först påträffade Vienna-viruset och påbörjade sin strävan att rädda världens datorer från detta och liknande virus.

Idag har Avast över 500 anställda med huvudkontor i Prag i Tjeckien, underkontor i Tyskland, USA och Kina, distributörer på alla marknader samt en global sammanslutning av Avast-entusiaster.

Mobila enheter fortsätter växa

Avast går från klarhet till klarhet och växer med 30 miljoner nya användare till över 230 miljoner aktiva användare världen över. Företaget inleder också samarbete med en ny investerare, CVC Capital Partners, som värderar Avast till 1 miljard USD; på mobilfronten köper Avast uppstartsföretaget Inmite och förvärvar 40 mobilutvecklare till mobilsidan av verksamheten. Avast Mobile Security når 100 miljoner nedladdningar snabbare än någon annan mobilsäkerhetsapp i Google Plays historia och AV-Comparatives rankar Avast som den populäraste mobilsäkerhetsleverantören i Nordamerika, Sydamerika och Europa, samt tredje största i Asien. Nya produktlanseringar: Avast 2015 med fyra nya funktioner (säkerhet för hemnätverk, säker DNS, HTTPS-skanning och smartskanning), Avast SecureLine VPN för Android och iOS, Avast GrimeFighter och Avast Ransomware Removal. Avast uppnår 500 anställda och öppnar nya kontor i Peking, Hongkong och Seoul.

25 års ständiga förbättringar

Efter 25 år innehar Avast Antivirus ett branschrekord genom att skydda över 200 miljoner PC, Mac och Androidenheter världen över – och rankas som den mest nedladdade produkten på flera av de stora globala mjukvaruportalerna. Dessutom förvärvade AVAST Software (företaget) det tyska företaget secure.me och det amerikanska uppstartsföretaget Jumpshot, tilldelades den tjeckiska utmärkelsen för bästa arbetsgivare 2013 i kategorin stora företag och avslutade året som det mest lönsamma IT-företaget i sitt hemland med drygt 350 anställda. Nya produktlanseringar: Avast 2014, med vår nya AI-drivna DynaGen-teknik; Avast SecureLine VPN (ett virtuellt privat nätverk för kryptering och anonymisering av webbaktiviteter); samt Avast GrimeFighter (för optimering/uppsnabbning av PC-funktionalitet).

Fantastiska nya milstolpar

Avast avslutar året med att aktivt skydda över 170 miljoner PC:ar, Mac-datorer och Androidenheter samt strax över 200 anställda. Avast Free Mobile Security uppnår topprankning bland säkerhetsapparna på Google Play och Avast Free Antivirus hamnar högst upp på listan över flest nedladdade program på Download.com. Nya produktlanseringar: Avast Free Mac Security samt Avast 7.0-serien med nya lösningar som Fjärrassistans (så att du kan få hjälp av/hjälpa en vän med Avast), Avast-kontot (där du får översikt över alla dina enheter med Avast) samt molnbaserade FileRep (som känner av filens rykte) och strömmande uppdateringar av virusdatabasen i realtid.

Över 165 miljoner registreringar

När halva året har gått har Avast över 135 miljoner aktiva användare och över 165 miljoner registrerade användare – allt med strax över 150 anställda. Nya produktlanseringar: Avast Business Protection (med en förenklad central administrationskonsol) samt Avast 6.0-serien med nya lösningar som WebRep™ (som känner av webbplatsers rykte), Säker Zon (ett skrivbordsalternativ för ökad säkerhet vid känsliga nättransaktioner) och AutoSandlåda™ (det första automatiska virtualiseringsverktyget som erbjudits i ett gratis antivirusprogram).

Summit Partners investerar

Summit Partners investerar 100 miljoner dollar för en minoritetsandel av bolaget och bekräftar därmed att Avast har en unik position på den globala marknaden. Han Sikkens, en av Summit Partners huvudmän, säger: "Det är ovanligt att hitta ett företag som Avast som omdefinierar hur en hel bransch gör affärer. Vi tror starkt på detta exceptionella företags utvecklingsmöjligheter." ALWIL Software byter namn till AVAST Software för att skapa ett tydligare band mellan bolaget och varumärket och Avast har nu 130 miljoner registrerade användare. Nya produktlanseringar: Avast 5.0-serien med en ny antivirusmotor, en valfri tyst brandvägg och en sandlåda för virtualisering.

Huvudkontoret expanderar

För att förstärka teamet anställer ALWIL Vincent Steckler (tidigare i ledningen för Symantec) som VD. Antalet registrerade användare av Avast tar ett skutt från 68 miljoner till över 100 miljoner och företagets anställda uppgår nu till 100 medarbetare. Ny produktlansering: 5.0-serien av Avast Free Antivirus, Avast Pro Antivirus och Avast Internet Security.

Fokus på internationell försäljning och support

ALWIL lägger stort fokus på att etablera ett multinationellt försäljnings- och supportteam samt att översätta Avast antivirus och avast.com till fler språk. Företaget har nu 50 miljoner registrerade användare och 60 anställda. Ny produktlansering: Avast 4.8.

En miljon användare per anställd

Företaget har nu 40 miljoner registrerade Avast-användare och endast 38 anställda, det vill säga en miljon användare per anställd, ett förhållande som företaget kommer att upprätthålla de närmast följande åren. ALWIL Software ombildas till aktiebolag. Nya produktlanseringar: Avast Mac Edition och Avast Windows Home Server Edition.

Användarantalet fördubblas – två gånger om

Antalet Avast-användare fördubblas två gånger under året, först till 10 miljoner och sedan till 20 miljoner vid årets slut, mycket tack vare att fler språkversioner blir tillgängliga samt ett antal kvalitetsutmärkelser inom branschen. Avast tar hem bästa antivirus alla kategorier på SC Awards samt bästa antispionprogram (Europa) och läsarnas val (USA). Ny produktlansering: Avast Linux Home Edition.

Samarbete med SanDisk

Som ett sätt för Avast att nå ut till nya användare i en tid när internet inte har så hög genomslagskraft påbörjar ALWIL ett samarbete med SanDisk. I och med detta partnerskap måste Avast språkanpassas till alla SanDisk-marknader. Därför anställer ALWIL sina första interna medarbetare för lokalanpassning och support – det första steget mot att Avast ska bli en internationell framgångssaga avseende antal språk som stöds. Nya produktlanseringar: Avast U3 Edition (för SanDisk) och Avast 4.6.

En miljon användare

Bara 30 månader efter att den första användaren registrerats uppgår antalet användare av gratisversionen av Avast till en miljon. Fram tills nu har det varit osäkert om greppet att ge bort något gratis som andra tar betalt för skulle fungera, men en miljon användare bekräftar att företagets synlighet har ökat dramatiskt. ALWIL inför en internationell återförsäljarkanal för sina betallösningar. Nya produktlanseringar: Avast för Linux, Avast 4.5 Home/Professional edition, Avast Distributed Network Manager (ADNM) samt Avast BART CD 2.0.

Nätbutiken öppnar

Det ökande antalet användare av gratisversionen av Avast skapar ett behov av att erbjuda andra betallösningar på ett effektivt sätt på nätet. ALWIL vänder sig därför till Digital Rivers distributionslösning share-it! Nya produktlanseringar: Avast Bootable Antivirus & Recovery Tool (BART) CD samt den kostnadsfria Avast 4 Home Edition (med hjälp av Ondrej Vlčeks FoU).

Kostnadsfria Avast lanseras

Eduard Kučera, en av grundarna, inför en innovativ communitybaserad tillväxtstrategi som utgår ifrån principen att alla datoranvändare förtjänar att skyddas mot skadliga hot och att datorsäkerhet inte bör vara en lyx som inte alla har råd med. Den 1 juni lanserar ALWIL Software därför en kostnadsfri antiviruslösning för (icke-kommersiellt) hemmabruk. Sex månader senare i januari 2002 registreras den första användaren av Avast antivirus Home Edition i ett nytt registreringssystem.

McAfee använder Avast-motor

ALWIL Software utfärdar en licens på Avast antivirus-motorn till McAfee som använder den i sina egna antivirusprodukter och visar Avast antivirus funktionalitet med logotypen "Powered by Avast engine" på McAfee VirusScans kartonger. Dessutom anställer ALWIL sin första tekniska supportspecialist Pavel Mourek.

Utmärkelser i alla kategorier

Avast antivirus är ett av de tre första antivirusprogrammen i världen som tilldelas Virus Bulletins VB100-utmärkelser i alla testkategorier. Virus Bulletin är en välrenommerad tidskrift erkänd som en ledande oberoende auktoritet på datorsäkerhet och bara en enda VB100-utmärkelse är en konst att uppnå.

Första antivirusprogrammet för Windows 95

Den unge Ondrej Vlček (nuvarande teknisk chef på Avast) blir en del av ALWIL samtidigt som han slutför sina universitetsstudier. Han skriver det första antivirusprogrammet för Windows 95.

Ett "företag" föds

Grundarna Pavel Baudiš och Eduard Kučera är nu fria från den tidigare regimens socioekonomiska restriktioner och kan äntligen ombilda ALWIL Software från ett "kooperativ" till ett "företag" med gemensamt partnerskap.

Sammetsrevolutionen

Sammetsrevolutionen och den nya tjeckoslovakiska självständigheten från Sovjetunionen medför en ökad ekonomisk frihet för affärsverksamheter. Tidigare kunde organisationer inte åtnjuta "företagsstatus" utan endast drivas som "kooperativ".

Första verktyget mot viruset från Wien

Pavel Baudiš, forskare på Prags forskningsinstitut för matematiska maskiner, stöter på ett exemplar av Vienna-viruset och skriver ett program som kan ta bort det. Han visar det för kollegan Eduard Kučera och tillsammans bildar de kooperativet ALWIL Software som släpper den första versionen av Avast antivirus. På grund av den rådande regimen i landet kan de inte bilda ett "företag" vid denna tidpunkt.