Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Hanterade gränslösa nätverksskydd i molnet

Det gamla sättet att skydda företag är inte längre tillräckligt effektivt för att kunna hantera avancerade cyberhot. Med det senaste molnbaserade nätverksskyddet kan du skydda dina kunder på riktigt – när som helst, var som helst.

Nästa generations nätverkssäkerhet börjar här

Det är dags att förnya de gamla säkerhetsmodellerna.

Cybersäkerhet utan gränser
Lokal säkerhetsutrustning och lokala datacentraler skyddar enbart de medarbetare som arbetar på kontoret. Med molnbaserad nätverkssäkerhet kan du se till att medarbetarna är skyddade oavsett var de befinner sig.
Modernt och anpassningsbart skydd
Företag flyttar i allt snabbare takt verksamheter till robusta molnprogram och detta kräver i sin tur robusta molnskydd.
Djupgående säkerhet för dolda hot
Nära 90 % av webbtrafiken är krypterad och kringgår traditionell säkerhetsutrustning och infekterar enheter överallt.

Den bra nyheten är att det finns en bättre lösning.

Byt från områdesfokuserad till användarfokuserad

Avast Business-lösningarna för nätverksskydd i molnet har utformats för att garantera dina kunders och deras användares säkerhet, oavsett var de befinner sig.

Bättre säkerhet

Skydda användare oavsett var de befinner sig. Vi tillhandahåller fullständig inspektion av SSL och internettrafik och uppdaterar globala hotflöden i realtid.

Förenklat skydd

Säg adjö till fullständiga uppdateringsscheman och dagligt underhåll. Avast tillhandahåller allt från molnet – ingen hårdvara krävs.

Minskade kostnader

Att utelämna äldre lösningar minskar kostnaderna, som t.ex. WAN-utgifter, så att du kan öka marginalerna och sluta hantera nätverksutrustning.

Säker internetgateway

Vi samarbetar med Zscaler, den ledande leverantören av molnbaserade brandväggsnätverk för företag, för att kunna erbjuda den första molnbrandväggen i företagsklass som har skapats specifikt för små och medelstora företag.

Utnyttja molnets kraft

Snabb, fullständig SSL-inspektion i alla portar och protokoll
Ett av de största globala brandväggsnätverken med över 150 datacentraler
Blixtsnabb prestanda. Fjärrstöd för kontor och mobilanvändare
Skalas sömlöst utifrån dina kunders verksamheter utan att någonsin få slut på kapacitet

Säker privat åtkomst

Ersätt ditt traditionella VPN med en molnbaserad nätverksåtkomstlösning med en zero trust-modell som ger användarna sömlös åtkomst till företagsprogram från alla enheter – när som helst, var som helst.

Den upplevelse användarna vill ha:

Bättre användarupplevelse
Förbättrad säkerhet
Obegränsad skalbarhet
Lägre kostnad och komplexitet

Skydda dina användare, oavsett var de befinner sig

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.