Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Bản demo CloudCare

Tìm hiểu cách theo dõi các mối đe dọa và cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng trong thời gian thực từ cổng thông tin bảo mật CloudCare.

Khám phá xem bạn có thể tận dụng nền tảng dựa trên đám mây của chúng tôi như thế nào để mang lại khả năng bảo vệ nhiều lớp cho khách hàng mà không tốn quá nhiều công sức hay thời gian quý giá.

Demo này sẽ chỉ cho bạn cách quản lý và sử dụng:

Bảng điều khiển CloudCare

Lá chắn virus

Cổng Web An toàn

Lọc Nội dung

Sao lưu Trực tuyến

Bảo mật Email

Kiểm soát Từ xa Cấp cao

Báo cáo

*Lưu ý: Demo hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Đăng ký bản Demo của bạn