Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Sao lưu & Phục hồi

Bảo vệ dữ liệu bằng một quy trình sao lưu tự động, an toàn, dễ triển khai và khôi phục dữ liệu chỉ trong vài phút.

Bảo vệ dữ liệu quan trọng của nhiệm vụ

Sao lưu các tập tin và thư mục tại máy trạm hoặc thực hiện sao lưu toàn bộ trên máy chủ để đảm bảo tất cả dữ liệu quan trọng với nhiệm vụ đều được bảo vệ.

Theo dõi và quản lý tập trung

Đặt ra chính sách sao lưu và khôi phục, nhận cảnh báo về lỗi sao lưu và theo dõi mọi thiết bị đầu cuối và trang được quản lý.

Khôi phục nhanh chóng

Nếu thảm họa xảy ra, chỉ cần khôi phục dữ liệu từ đám mây hoặc bản sao lưu tại chỗ và khôi phục về vị trí chỉ định mới.

Có Sao lưu & Phục hồi trong CloudCare

Có Sao lưu & Phục hồi trong CloudCare

Tính năng Sao lưu & Phục hồi giúp bảo vệ dữ liệu an toàn và đảm bảo hoạt động liên tục của doanh nghiệp nhờ bảo vệ các thiết bị đầu cuối với quy trình sao lưu tự động dễ triển khai, dễ quản lý.

Tìm hiểu thêm về CloudCare

Tính năng Sao lưu & Phục hồi

Bảo đảm Khôi phục trong 15 phút

Nếu xảy ra thảm họa, bạn có thể khôi phục hệ thống, mạng và máy chủ trong không tới 15 phút để đảm bảo tính liên tục cho doanh nghiệp.

Thiết lập Chính sách Đơn giản

Các chính sách có sẵn sẽ cho phép bạn thiết lập và sử dụng cài đặt tùy chỉnh một cách dễ dàng để xác định được tần suất, loại và kích cỡ tập tin sao lưu.

Báo cáo Tổng quan

Tạo báo cáo trong thời gian thực về lịch sử sao lưu, việc sử dụng dữ liệu đã lưu trữ, sử dụng thiết bị cá nhân, kế hoạch sao lưu, lịch sử sao lưu và nhiều nội dung khác.

Bảo vệ Máy chủ và Thiết bị

Thực hiện sao lưu toàn bộ máy chủ hoặc sao lưu trực tuyến các tập tin và thư mục cho thiết bị của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất để đảm bảo tất cả dữ liệu quan trọng của nhiệm vụ đều được bảo vệ.

Cảnh báo trong Thời gian thực

Thiết lập cảnh báo và nhận email kèm theo bản cập nhật về các lần sao lưu không thành công, không theo kịp lịch trình hoặc đã hoàn thành.

Khôi phục Tập tin

Nếu dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng, bạn có thể xem và khôi phục dữ liệu đã sao lưu ngay từ bảng điều khiển.