Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Lọc Nội dung

Tăng hiệu suất bằng tính năng lọc nội dung nâng cao, trong thời gian thực, giúp chặn quyền truy cập vào các trang web không an toàn.

Tăng hiệu suất và bảo vệ mạng của công ty an toàn

Ngăn chặn các cuộc tấn công mạng

Bảo vệ mạng cũng như người dùng bằng cách tự động chặn quyền truy cập vào các trang web nguy hiểm đã biết được dùng để lan truyền phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại và các mối đe dọa web khác.

Tăng hiệu suất

Đảm bảo sử dụng web an toàn và hợp lý bằng cách giới hạn hoặc chặn quyền truy cập vào nội dung web gây khó chịu, các mạng xã hội hoặc các trang khác, có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý hoặc giảm hiệu suất.

Đơn giản hóa việc quản lý

Sử dụng các mẫu có sẵn để triển khai các chính sách lọc mới nhanh chóng và tự động hoặc tạo các mẫu mặc định mới, dành riêng cho máy tính để bàn và máy tính xách tay mà ai cũng có thể dùng.

Có thể Lọc Nội dung trong CloudCare

Có thể Lọc Nội dung trong CloudCare

Lọc Nội dung là một cách nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả cao để giúp tăng hiệu suất và gia tăng bảo mật bằng cách giới hạn các trang web mà nhân viên có thể truy cập. Giờ bạn có thể cài đặt và quản lý tính năng này dễ dàng từ CloudCare.

Tìm hiểu thêm về CloudCare

Tính năng Lọc Nội dung

Không Định tuyến lại Lưu lượng truy cập

Công nghệ định tuyến dạng chữ V đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi không yêu cầu định tuyến lại lưu lượng truy cập hay phương pháp khác làm giảm tốc độ Internet.

Mật khẩu Cục bộ Phụ

Tạo mật khẩu cục bộ phụ để ghi đè lên các trang đã khóa mà không làm ảnh hưởng đến mật khẩu quản trị.

Chặn Trang Tự động

Tự động chặn trang theo danh mục hoặc sử dụng linh hoạt các tùy chọn Chặn/Chỉ Cảnh báo/Cho phép để cho phép nhân viên truy cập vào các trang cụ thể.

Lọc Trang Động

Lọc Động iCat sẽ quét tất cả các trang chưa được phân loại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo không để lọt mối đe dọa mới.

Mẫu sẵn dùng

Sử dụng các mẫu sẵn dùng để thiết lập nhanh chính sách người dùng linh hoạt khi ở cơ quan, ở nhà hoặc khi đang di chuyển.

Cảnh báo và Báo cáo

Theo sát mọi thiết bị và mọi hoạt động của người dùng với báo cáo lịch sử và cảnh báo email tức thời.