Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Tập tin cài đặt của Avast

Tập tin cài đặt cho phần mềm chống virus đạt giải của chúng tôi và các sản phẩm Avast khác

  • GIA ĐÌNH
  • DOANH NGHIỆP

Cài đặt phần mềm chống virus đạt giải thưởng của chúng tôi và tham gia mạng lưới bảo mật lớn nhất thế giới. Duyệt web riêng tư ở bất cứ đâu trên thế giới mà không bị theo dõi. Tự động cập nhật, sửa, dọn dẹp và tăng tốc máy tính của bạn.

Tập tin cài đặt phần mềm chống virus Avast

Nền tảng

Sản phẩm

Trình cài đặt trực tuyến Phiên bản trình cài đặt gọn nhẹ này chỉ chiếm vài MB dung lượng ổ đĩa. Tất cả các thành phần khác đều được tải xuống trong quá trình cài đặt nên bạn cần có kết nối Internet.

Trình cài đặt ngoại tuyến Gói cài đặt hoàn chỉnh thường có dung lượng trên 200MB, chứa tất cả tập tin và thành phần. Đây là phiên bản trình cài đặt mà bạn có thể sử dụng ngay cả khi không có kết nối Internet.

Avast Antivirus Free

Tải xuống

Tải xuống

Avast Antivirus Pro

Tải xuống

Tải xuống

Avast Internet Security

Tải xuống

Tải xuống

Avast Premium Security (trước đây là Premier)

Tải xuống

Tải xuống

Avast Security cho Mac (macOS 10.10 Yosemite trở lên)

Tải xuống

Avast Security cho Mac (macOS 10.9 Mavericks trở lên)

Tải xuống

Các tập tin cài đặt khác của Avast

Nền tảng

Sản phẩm

Trình cài đặt

Avast SecureLine VPN

Tải xuống

Avast Mật khẩu

Tải xuống

Avast Secure Browser

Tải xuống

Avast Cleanup Premium

Tải xuống

Avast Driver Updater

Tải xuống

Avast SecureLine VPN

Tải xuống

Avast Mật khẩu

Tải xuống

Avast Cleanup Pro

Tải xuống

Với doanh nghiệp nhỏ và văn phòng gia đình, chúng tôi khuyên dùng tập tin cài đặt Avast Business Antivirus. Với các giải pháp được quản lý, vui lòng sử dụng Bảng điều khiển Quản lý để triển khai sản phẩm.

Tập tin cài đặt Avast Business Antivirus độc lập

Nền tảng

Sản phẩm

Trình cài đặt trực tuyến Phiên bản trình cài đặt gọn nhẹ này chỉ chiếm vài MB dung lượng ổ đĩa. Tất cả các thành phần khác đều được tải xuống trong quá trình cài đặt nên bạn cần có kết nối Internet.

Trình cài đặt ngoại tuyến Gói cài đặt hoàn chỉnh thường có dung lượng trên 200MB, chứa tất cả tập tin và thành phần. Đây là phiên bản trình cài đặt mà bạn có thể sử dụng ngay cả khi không có kết nối Internet.

Avast Business Antivirus

Tải xuống

Tải xuống

Avast Business Antivirus Pro

Tải xuống

Tải xuống

Avast Business Antivirus Pro Plus

Tải xuống

Tải xuống

Avast Bảo vệ văn phòng nhỏ

Tải xuống

Tải xuống

Avast Business Antivirus

Tải xuống

Avast Business Antivirus Pro

Tải xuống

Avast Business Antivirus Pro Plus

Tải xuống

Avast Business Antivirus cho Linux

Tải tài liệu xuống

Nền tảng quản lý Avast Business

Nền tảng

Sản phẩm

Trình cài đặt

Tập tin Bảng điều khiển Quản lý Tại Chỗ cho Windows (7.29)


Before you start upgrading your On Premise console from version 6.0.14 using non-default ports, please read here.

Tải xuống

Ảnh Bảng điều khiển Quản lý Tại Chỗ cho Docker (6.0)

Tải xuống

Bảng điều khiển Quản lý Đám mây

Trang đăng nhập

CloudCare

Trang đăng nhập