Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Sắp xong rồi!

Làm theo 3 bước đơn giản sau để hoàn tất cài đặt Avast.

Chú ý: Nếu máy không tự động tải về, vui lòng nhấp vào đây.

1

Nhấp để tải xuống

Nhấp vào tập tin .dmg bạn vừa tải xuống.

2

Bắt đầu cài đặt

Nhấp vào biểu tượng sản phẩm để bắt đầu cài đặt.

3

Làm theo hướng dẫn

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.