Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Sắp xong rồi!

Làm theo những bước đơn giản sau để được an toàn/ẩn danh trên bất kỳ mạng nào, tại bất kỳ đâu:

Chú ý: Nếu máy không tự động tải về, vui lòng nhấp vào đây.

bước 1

Chạy trình cài đặt

Nhấp vào “Save” (Lưu) để đồng ý tải SecureLine VPN về máy tính của bạn.

bước 2

Cài đặt ứng dụng

Chạy tập tin đã tải về Cho phép chạy cài đặt, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

bước 3

Kết nối với SecureLine VPN!

Nhấp vào nút “Kết nối” để mã hóa và ẩn danh hoạt động của bạn.