Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

U twijfelt over de juiste oplossing voor uw bedrijf?

Wat houdt eindpuntbeveiliging in?

Wat zijn eindpunten en waarom is het beschermen ervan zo belangrijk voor de veiligheid van uw bedrijf?

Het begrip eindpuntbeveiliging kan verwijzen naar diverse beveiligingsmaatregelen, maar valt in het algemeen onder netwerkbeveiliging. Eindpuntbeveiliging, ook wel eindpuntbescherming genaamd, is een middel om het bedrijfsnetwerk te beschermen wanneer daarin externe, draadloze of mobiele apparaten worden gebruikt, zoals laptops, tablets en mobiele telefoons. Met alleen al in 2018 bijna 100 miljoen cyberschendingen is cyberbeveiliging te belangrijk om te negeren.

Wat zijn eindpuntapparaten?
Elk apparaat dat verbinding kan maken met het centrale bedrijfsnetwerk wordt beschouwd als een eindpunt. Eindpuntapparaten vormen mogelijke ingangen voor cyberdreigingen en hebben een sterke beveiliging nodig, omdat ze vaak de zwakste schakel in de netwerkbeveiliging zijn.
Wat is eindpuntbeveiligingssoftware?
Programma's die ervoor zorgen dat uw apparaten worden beschermd. Eindpuntbeveiligingssoftware kan in de cloud worden uitgevoerd als SaaS (Software as a Service). Eindpuntbeveiliging kan ook op elk apparaat afzonderlijk worden geïnstalleerd als zelfstandige toepassing.
Wat houdt Endpoint Detection and Response (EDR) in?
EDR-oplossingen (Endpoint Detection and Response) analyseren bestanden en programma's en melden de dreigingen die zij onderscheppen. EDR-oplossingen controleren doorlopend op geavanceerde dreigingen, helpen aanvallen in een vroeg stadium te herkennen en reageren bliksemsnel op een groot scala aan dreigingen.

Volstaat mijn eindpuntbeveiliging?

Bekijk onderstaande lijst met beveiligingsrisico's en stel uzelf de vraag of u genoeg doet om uw zakelijke eindpunten te beschermen tegen dreigingen:

Wat wordt er verstaan onder een eindpuntapparaat?

Computers en laptops
Elke desktopcomputer of laptop die is verbonden met uw bedrijfsnetwerk kan worden gebruikt voor het verspreiden van malware. U moet daarbij niet alleen denken aan de computers binnen het bedrijf, maar ook aan apparaten die door medewerkers worden gebruikt in het kader van het BYOD-beleid (Bring Your Own Device) en aan externe computers die via een VPN verbinding maken met het bedrijfsnetwerk.
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons behoeven speciale aandacht. Het is riskant om persoonlijke apparaten verbinding te laten maken met het bedrijfsnetwerk voordat ze zijn voorzien van mobiele antivirussoftware die helemaal up-to-date is. Daarnaast doet u er verstandig aan medewerkers die hun persoonlijke apparaten gebruiken een training te laten volgen in het kader van het BYOD-beleid.
Kantoorapparatuur
Niet alleen mobiele apparaten en computers lopen gevaar. Printers, faxen, slimme apparaten en alle andere apparaten die zijn verbonden met uw netwerk zijn mogelijk kwetsbaar en moeten worden beschermd.
Servers
Servers zijn de meest gangbare eindpunten. Deze moeten bij uitstek worden beschermd, want daarop bevinden zich uw bedrijfsgegevens, e-mailberichten en bedrijfsdocumenten. Voor deze gevoelige informatie is een speciale beveiligingslaag nodig.

Vragen over eindpuntbeveiliging?

Bekijk al onze eindpuntbeveiligingsproducten en -oplossingen

Sluiten

Bijna klaar!

Voltooi de installatie door op het gedownloade bestand te klikken en de instructies te volgen.

Download starten...
Opmerking: Als niet automatisch met downloaden wordt begonnen, klikt u hier.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.