Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Bezpieczna brama WWW

Blokuj zagrożenia internetowe, zanim wyrządzą szkodę w sieci — zabezpiecz ruch sieciowy bez potrzeby stosowania dodatkowych serwerów proxy i urządzeń lokalnych.

Przez Internet przelewa się całe morze zagrożeń — my potrafimy jednak go z nich oczyścić, by ochronić Twoich klientów lub firmę

Filtruj ruch sieciowy i trzymaj niechciane złośliwe oprogramowanie z dala od sieci

Łatwe wdrożenie
Wdrożenie Bezpiecznej bramy WWW i zarządzanie nią w wielu lokalizacjach jest proste, a jej konfiguracja trwa nie dłużej niż kilka minut. Urządzenia są automatycznie kierowane do najbliższego centrum danych, co stanowi gwarancję niesamowicie szybkiego połączenia z dowolnego miejsca na świecie.
Łatwe skalowanie
Nasza sieć wykrywania zagrożeń jest rozproszona na całym świecie — obejmuje ponad 100 centrów danych na pięciu różnych kontynentach i bazuje na kilkudziesięciu najważniejszych źródłach danych dotyczących zagrożeń. Dzięki temu obserwujemy i analizujemy około 30 miliardów żądań dziennie, a także tworzymy raporty na ich temat.
Uczenie w czasie rzeczywistym
Kiedy Bezpieczna brama WWW zgłosi próbę uzyskania dostępu do adresu internetowego nieuwzględnionego jeszcze w dostępnych kategoriach, witryna zostaje zbadana pod kątem zagrożeń, a następnie dodana do odpowiedniej kategorii. W ten sposób cała sieć zabezpieczeń jest stale aktualizowana.

Nie musisz nam wierzyć na słowo

Oto opinie naszych klientów

CloudCare

Skorzystaj z Bezpiecznej bramy WWW w CloudCare

Niezrównana ochrona, całkowita kontrola

Usługi cyberzabezpieczeń Avast Business są z łatwością zarządzane i dostarczane za pośrednictwem naszej chmurowej platformy zabezpieczeń CloudCare.

Monitoruj zagrożenia za pomocą jednego pulpitu nawigacyjnego i z łatwością wdrażaj warstwowe zabezpieczenia klasy korporacyjnej. Korzystaj z naszego darmowego narzędzia do zdalnego świadczenia pomocy technicznej, aby bezpiecznie połączyć się z dowolnym urządzeniem i zdalnie rozwiązać problemy.

Bezpieczna brama WWW

Bez ochrony sieci nie ma bezpieczeństwa

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.