Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

ROI-kalkylator

Den här kalkylatorn använder en snittberäkning av tiden det tar för en administratör att uppdatera fem vanligt förekommande program manuellt varje månad. Avast Business Patch Management hjälper till att automatisera uppdateringsprocessen så att du kan spara tid och pengar.

Steg 1 – antal slutpunkter

Steg 2 – antal administratörer

Steg 3 – beräkning

Genomsnittligt antal slutpunkter per administratör

Minuter per månad som en administratör lägger på att uppdatera slutpunkter

Antal sparade administratörstimmar:

Program

Genomsnittligt antal slutpunkter per administratör {% avgNumberOfEndpoints | toFixed(2) %}

Minuter per månad som en administratör lägger på att uppdatera slutpunkter

Antal sparade administratörstimmar: {% (app.minutes * HOURS_MULTIPLIER) | toFixed(2) %}

Totalt antal sparade administratörstimmar: {% totalHoursSaved | toFixed(2) %}

Licenskostnad:

Besparingar på tjänstekostnader

ROI i dagar: {% roi | toFixed(0) %}

Behöver du spara en kopia av resultatet?

Är du redo att börja spara?

Är du redo att börja spara?

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.