Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?

Vad är försvar på djupet?

Försvar på djupet är en strategi där flera säkerhetsåtgärder används för att skydda informationsintegriteten. Den används för att täcka alla affärsvinklar, och avsiktligt bli överflödiga om det behövs. Om en försvarslinje äventyras finns ytterligare försvarslager som säkerställer att hot inte tar sig igenom sprickorna. Den här metoden åtgärdar säkerhetssårbarheter som oundvikligen finns i teknik, personal och operationer i ett nätverk.

I takt med att cyberhot fortsätter att utvecklas och taktikerna blir mer skadliga och automatiserade får du med försvar på djupet en gedigen, omfattande strategi och en modern säkerhet för IT-proffs.

Detta är mycket viktigt enligt det senaste från Verizon 2020 Data Breach Investigations Report (DBIR). I årets rapport analyserades mer än 32 000 säkerhetsincidenter och nästan 4 000 bekräftade intrång i hela världen. Här är några oroväckande exempel:

 • Fler dataintrång: Dataintrången har dubblerats sedan 2019 DBIR.
 • Attacker i molnet: Webbprogramsattacker ökade med 43 %, dubbelt så många som året innan.
 • Ekonomiskt motiverade attacker: Häpnadsväckande 86 % av dataintrången gjordes för ekonomisk vinst (71 % i tidigare DBIR).
 • E-post- och inloggningsuppgifter: 67 % av attackerna var nätfiske, intrång i företags-e-post och autentiseringsstöld.

I ett försvar på djupet kombineras avancerade säkerhetsverktyg för att skydda kritiska data och blockera hot innan de når slutpunkter och nätverk. Slutpunktsskydd, inklusive antivirus och brandväggar, är fortfarande instrumentella element för en fullständig säkerhet. En försvar på djupet-strategi är dock viktig eftersom enbart dessa nätverkssäkerhets-metoder inte räcker längre.

Säkerhetsriskerna är ännu större idag i och med att så många arbetar hemifrån i hela världen. Hemarbetare får åtkomst till och delar data via molnappar och arbetar utanför den traditionella nätverksgränsen vilket leder till bra digitala omvandlingsinitiativ men även risk för nya attacker.

Internet har, som IT- och säkerhetsproffs kan intyga, blivit den nya arbetsplatsen som måste skyddas på ett nytt och heltäckande sätt. Försvar på djupet-konceptet tar cybersäkerhet ett steg längre genom att bekräfta de makrokontroller som behövs för ett ultimat skydd inklusive fysiska, tekniska och administrativa aspekter av nätverket.

Dessa tre kontroller bygger upp arkitekturen för en försvar på djupet-strategi:

Fysiska kontroller är de säkerhetsfunktioner som skyddar IT-system från fysisk skada. Exempel på fysiska kontroller är säkerhetsvakter och låsta dörrar.

Tekniska kontroller är de skyddsmetoder som skyddar nätverkssystem. Hårdvaru-, programvaru- och nätverksskydd ingår i ett företags specifika tekniska kontroller. I denna kategori ingår cybersäkerhetsinsatser som säkerhet i lager.

Administrativa kontroller är de policyer och procedurer som en organisation har infört till de anställda. Exempel på administrativ kontroll kan vara att utbilda anställda så att de lär sig att märka känslig information som ”konfidentiell” eller att förvara privata filer i rätt mappar.

Vad är historien bakom ett försvar på djupet?

Försvar på djupet, som ett koncept och en fras, har sitt ursprung i en militär strategi där barriärer infördes för att bromsa inkräktarnas framsteg samtidigt som trupperna fick tid att övervaka inkräktarnas rörelser och utveckla ett försvar. Målet med denna metod var att sakta ner eller fördröja angriparens framsteg istället för att omedelbart hämnas.

Innan vi gick över till hemarbete och Internet blev den centrala punkten i allt förlitade företag sig bara på fysiska datacenter som skyddades av många lager. Kontoret låstes endast upp för anställda med en bricka och du behövde ha ett aktivt katalogkonto och en bärbar dator med behörighet att komma åt filer. Det värsta som kunde hända var om någon från marknadsavdelningen av misstag fick behörighet till en ingenjörsmapp. Detta har ändrats snabbt och dramatiskt.

Vilka cybersäkerhetsutmaningar står vi inför?

I takt med att den digitala omvandlingen ökar lever vi och sköter våra affärsprocesser på nätet och i molnet. Och när principerna för en försvar på djupet-strategi förblir kritiska kräver det mycket mer avancerade tekniska kontroller för att skydda företag och personal på nätet.

Stora molntjänstleverantörer tillhandahåller förstklassigt skydd på plats och standardiserade processer, men de är bara så säkra som dina anställda och användare gör dem till. Användare utsätts ofta för nätfiskebedrägerier och skadliga länkar på nätet vilket exponerar nätverket för brottslingar som är på jakt efter privata data på Internet. I molnet behöver inte användare en bricka eller en specifik företagsenhet för att få åtkomst till filer. Det kan med några få klick gå att öppna upp ditt nätverk för hot som finns på Internet.

Vanliga luckor i cybersäkerhetsstrategier

 • Det tar för lång tid att upptäckta virus eller skadlig kod
 • Anställda blir offer för nätfiskebedragare som öppnar upp nätverket för hot
 • Kända brister korrigeras inte och uppdateringar ignoreras
 • Säkerhetspolicyer tillämpas inte eller känns inte igen av anställda och användare
 • Kryptering saknas eller har implementerats dåligt
 • Skydd mot skadlig kod saknas
 • Arbete hemifrån innebär nya risker för fjärranställda när de ansluter till osäkra nätverk och exponerar data
 • Fysiska säkerhetsfel
 • Affärspartners eller leveranskedjor är inte alltid helt säkra

Hur hjälper ett försvar på djupet?

Ett enda skyddslager är inte effektivt i dagens snabbt föränderliga och intelligenta cyberbrottslandskap. Försvar på djupet-strategin bygger ett säkrare nätverk genom lager och duplicerar vissa skyddsmetoder för att minimera sannolikheten att ett intrång inträffar.

Genom att ha en rad olika försvarslager, till exempel brandväggar, antivirusprogram, intrångsdetektering, portskanning, säkra gateways med mera så kan företag fylla luckor och stänga kryphål som skulle finnas om nätverket bara hade ett skyddslager. Om till exempel nätverksskyddslagret äventyras av en hackare ger ett försvar på djupet administratörer och ingenjörer ytterligare tid att distribuera uppdateringar och motåtgärder medan antivirus- och brandväggslagren finns på plats för att blockera ytterligare intrång.

Vilket samband har försvar på djupet med säkerhet i lager?

Säkerhet i lager, för små och medelstora företag, använder en kombination av flera cybersäkerhetslösningar som är utformade för att minska nätverkets attackyta och skydda den från alla håll.

Denna metod ökar med distansarbeten, IoT-enheter och det ökade beroendet av Internet i allmänhet. Slutpunktsenheter, molntjänster och webbprogram har nu de nyckeldata som cyberbrottslingar vill åt. När data skyddades i en låst byggnad skulle ett eller eventuellt två lager ha varit tillräckligt.

Idag växer SMB-attackytorna snabbt allt eftersom nya enheter introduceras och läggs till för att effektivisera verksamheten. Data samlas sedan in och sparas i tredjepartsprogram eller i molnet. Attacktillvägagångssätten är nu i princip oändliga. En brandvägg räcker inte längre.

Säkerhet i lager är en viktig del av de tekniska kontrollernas aspekt av försvar på djupet. Den är inriktad på cybersäkerhet och skyddar slutpunkter och nätverk fullständigt, medan försvar på djupet vet att total säkerhet inte är realistisk, men att sakta ner ett hot tills det inte längre är farligt är det mest effektiva sättet att skydda företag. Försvar på djupet tillhandahåller en högre skyddsnivå eftersom det också fokuserar på de administrativa och fysiska kontroller som ett företag bör reglera för att vara säkert, förutom cybersäkerhet.

Vilka säkerhetslager behöver en SMB?

För att avgöra vilka lager som behövs är det bäst att lägga fram vilka känsliga data du har, var de finns och vem som har tillgång till dem. Enheter, data och människor är oftast det som ska utvärderas för att bedöma din säkerhetsrisk. När du väl har identifierat dina känsligaste data eller enheter är det lättare att bestämma vilka lager du behöver och hur de passar in i din säkerhetsstrategi.

Några av säkerhetstjänsterna och produkterna nedan kan verka repetitiva eller finns redan i funktionerna i ett annat säkerhetslager. De visas separat i listan eftersom de antingen utför en viktig funktion på egen hand eller så måste de upprepas för att öka skyddet.

Vilka säkerhetslager rekommenderas för SMB:er?

Cybersäkerhetsprodukterna och tjänsterna nedan betraktas som ”kärnan” för små och medelstora företag eftersom de skyddar mot stora hot som snabbt kan orsaka onödig nedtid, kostnader och skada ryktet för ett företag.

 • Antivirus
 • Secure Web Gateway
 • Secure Internet Gateway
 • Brandvägg
 • Uppdateringshantering
 • Säkerhetskopiering och återställning

Nu när personal får åtkomst till företagsnätverk på distans och företag växer och använder ytterligare molntjänster och utökar erbjudanden är dessa säkerhetslager mycket viktiga:

 • Tvåfaktorsautentisering
 • Intrångsdetekterings- och förebyggandesystem
 • Kryptering*
 • Förebyggande av dataförlust*
 • VPN (Virtual Private Network)

*Beroende på marknadssektor och enligt dina efterlevnadskrav

Är du säker på att ditt företag är förberett för morgondagens cybersäkerhetshot och attacker?

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.