Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Infografik

Krypterad webbtrafik

Det senaste hotet mot företagsnätverk

Cyberbrottslingar får alltmer åtkomst till företagsnätverk via krypterad internettrafik – och många organisationer känner inte till denna förödande möjlighet.

Internet är nuförtiden nästan helt krypterat. Krypteringstekniken har möjliggjort mycket högre sekretess och säkerhet för företag som använder internet för att kommunicera och driva sin verksamhet online – så vad är problemet? Tyvärr skapar detta också problem för företagssäkerheten. Cyberbrottslingar kan använda SSL för att gömma skadlig kod från en organisations säkerhetsenheter.

Internet kommer snart att vara helt krypterat

De oroande konsekvenserna

I år …

De svindlande effekterna av ett dataintrång

Utan kontroller ger krypterad trafik en enkel möjlighet att smyga förbi ett litet eller medelstort företags nätverksskydd

Underlåtenhet att kontrollera krypterad trafik är inte längre ett alternativ för säkerhets- och nätverksadministratörer, i synnerhet MSSP:er. Skydda dina kunders nätverk och distribuera en kontrollösning för SSL-trafik, som Säker internetgateway, Avast Business molnbaserade brandvägg för nästa generation (NGFW) som utformats för total säkerhet.

Den säkra internetgatewayen utför en snabb, smart analys av svårkontrollerad SSL/TLS-trafik med SLA och blockerar paket som inte kan avkrypteras och verkställer detaljerad policykontroll för innehållsundantag

Säker internetgateway har utformats för MSSP:er som vill öka avkastningen, erbjuda bättre säkerhet och effektivisera administrationen samtidigt som de erbjuder pålitligt, kontinuerligt skydd mot webb- och internethot på alla enheter, platser och för alla användare.

Utan kontroller ger krypterad trafik en enkel möjlighet att smyga förbi ett litet eller medelstort företags nätverksskydd

Källor:

1 HTTPS-kryptering på webben – Googles transparensrapport, 2018.

2 Gartner, ”Predicts 2017: Network and Gateway Security, 2016.”

3 www.letsencrypt.org/stats

Ponemons studie över kostnaden av dataintrång, 2018.

Är din verksamhet skyddad mot de dolda farorna i krypterad trafik?

Kontakta oss för att få mer information om att skydda din verksamhet.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.