Reseller application form

Mga detalye sa pakikipag-ugnayan para sa pangkalahatang layunin

Paalala: Gagamitin ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa paghahanda ng iyong kontrata ng reseller. Ipapakita sa website ng Avast ang ilang detalyeng inilagay mo sa pagpaparehistro bilang impormasyon mo sa pagkikipag-ugnayan.

Kung mula ka sa isang bansa sa Europe, pakilagay ang iyong kasalukuyang VAT number sa pandaigdigang format [halimbawa para sa Czech Republic, CZ123456789].

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Pakibigyan lang kami ng mga email address na nauugnay sa domain ng website ng iyong kumpanya [hal. name@company.com]. Ililista ang iyong email address para sa suporta sa customer sa seksyon ng mga reseller sa aming website.

Mga detalye ng kumpanya

Pagsusuri ng seguridad

Captcha