Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Detalye ng suskrisyon

Ano ang suskrisyon

Ang suskrisyon ay katungkulan ng Avast sa mga parokyano na tuloy tuloy ang proteksyon at kaayusan ng koneksyon kapalit ng taunang bayad na aming sisingilin sa iyong bangko o PayPal. Ang iyong suskrisyon bayad ay nangangahulugan na ang Avast ay may bibigay ng suporta sa mga serbisyo na iyong pinili hanggang sa kanselahin mo ang suskripsyon. Kung ang suskrisyon ay tapos na, maaari namin kayong tulungan dito.

Ang haba ng panahon na iyong bayaran ay maaaring buwan, taunan o mas mahaba pa depende sa serbisyo na nais mong kunin sa Avast. Sa pagtatapos ng piniling panahon na iyong binayaran hanggang Ang Avast ay magpapabayad para sa mga detalyeng iyong naiwan upang hindi maputol ang serbisyo.

Mga terminolohiya sa kusang pagpapabayad at presyo

Ang bayad sa susunod na suskrisyon ay sisingilin sa kasalukuyang presyo. Ang bayad para sa mga naiwang detalya ay ipapaalala sa loob ng 30 araw bago ang anibersaryo ng iyong suskrisyon sa Avast. Ang bayad ay maaaring mabago. Para naman sa taunang bayad, kami ay magpapaalala sa loob ng 60 araw bago ang anibersaryo ng itong suskrisyon kalakip ang detalye ng babayaran sa susunod na panahon.

Ang produkto ng Avast ay tuloy tuloy na suskrisyon upang hindi mapatid ang serbisyo sa pamamagitan ng aming software habang hindi pa tapos ang panahon ng suskrisyon. Ito ay nangangahulungan na ang iyong suskrisyon ay tuloy tuloy maliban lamang kung ito ay iyong puputulin bago ang susunod na singilan o kaya naman kung hindi pa naman nasisingil ang bayad para sa mga detalyeng maiiwan. Ang konsepto ng tuloy tuloy na suskrisyon ay aming gagawin upang hindi matapos ang benipisyo na itong nakukuha sa amin.

Ang Avast ay maglalatag ng ibat ibang serbisyo na maaaring mabayaran sa loob ng isang taon at kami ay kadalasang nagbibigay diskwento sa unang taon ng suskrisyon upang hindi kayo mahirapan sa paggamit ng aming serbisyo at upang aming nangungunang serbisyo sa merkado. Ito ay nangangahulugan na ang iyong unang bayad ay maaaring may diskwento kumpara sa mga susunod na panahon. Ang mababawas sa bayad ay aming idedetalye sa oras na napili mo na ang serbisyo na nais mo. Bago ang anibersaryo ng itong suskrisyon, kami ay magpapadala ng paalala sa susunod bayaran.

Mga bago sa suskrisyon, pagputol at pagbawi ng binayad

Ang Avast ay maningingil lamang ng bayad para sa mga naiwan at wala nang iba para sa matatapos na serbisyo ng Avast. Ito ay nangangahulungan ikaw ay maglalaan ng paraan ng pagbayad sa unang pagbili at pangunguna sa mga pagbabago upang ang aming serbisyo ay hindi maputol habang hindi pa tapos ang panahon ng suskrisyon sa amin. Maaari mong kanselahin ang suskrisyon sa iyong account sa Avast na konektado sa iyong email address na iyong ibibigay sa pagbili mo ng aming serbisyo. Maaaring mong bisitahin dito para sa karagdagang impormasyon paano itong gagawin. 

Maaari mong makuhang muli ay iyong binayad sa pamamagitan ng pagtawag sa ng Avast Customer Support dito sa loob ng 30 araw mula sa unang araw na iyong pag suskrisyon o sa anibersaryo ng iyong suskrisyon. Para sa kabuaang impormasyo tungkol sa iyong suskrisyon at karagdagang taon ng pagbayad, maaari mo itong mabasa dito.

Mga resposibilidad ng parokyano

Habang kami seryoso sa pagtupad ng aming tungkulin, inaasahan namin na iyong ipapalista o idodownload at i-install ng madalas ang mga pagbabago. Ito ay napakaimporte upang patuloy na umunlad at gumanda ang aming serbisyo sa inyo sapagkat nais naming patuloy ninyong mabenepisyo ang aming mga ginagawang pagbabago. Lahat ng anumang pagbabago at pag unlad ay sakop pa rin ng Avast EULA na maaari mong makita dito at mabasa.

Isara

Sundin ang mga hakbang na ito para kumpletuhin ang iyong pag-install ng Avast:

Sinisimulan ang pag-download...
Paalala: Kung ang iyong pag-download ay hindi awtomatikong nagsimula, mangyaring mag-click dito.
1
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
I-save ang file ng Avast
I-save ang file ng Avast
I-save ang file ng Avast
I-save ang file ng Avast
I-save ang file ng Avast
Buksan ang file ng Avast para i-install
Buksan ang file ng Avast para i-install
Buksan ang file ng Avast para i-install
Buksan ang file ng Avast para i-install
Buksan ang file ng Avast para i-install
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
Patakbuhin ang pang-install ng Avast
I-click ang file na na-download sa ibabang kaliwang sulok ng iyong browser.
I-click ang file na na-download sa ibabang kaliwang sulok ng iyong browser.
I-click ang file na na-download sa ibabang kaliwang sulok ng iyong browser.
I-click ang file na na-download sa ibabang kaliwang sulok ng iyong browser.
I-click ang file na na-download sa ibabang kaliwang sulok ng iyong browser.
I-click ang I-save ang File kapag hinikayat. Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas para mabuksan ang file ng pag-setup.
Piliin ang I-save ang File kapag hinikayat, at i-click ang OK.
I-click ang I-save ang File kapag hinikayat. Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas para mabuksan ang file ng pag-setup.
I-click ang I-save ang File kapag hinikayat. Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas para mabuksan ang file ng pag-setup.
Piliin ang I-save ang File kapag hinikayat, at i-click ang OK.
Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa iyong folder ng Mga Download at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa iyong folder ng Mga Download at i-double-click ang file na na-download.
Pumunta sa iyong folder ng Mga Download at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa iyong folder ng Mga Download at i-click ang file na na-dowload.
Pumunta sa iyong folder ng Mga Download at i-double-click ang file na na-download.
2
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Buksan ang file ng Avast para i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Buksan ang file ng Avast para i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
Kumpirmahin ang pag-i-install
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Pahintulutan sa window ng dialog ng system upang aprubahan ang pagsisimula ng iyong pag-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Pahintulutan sa window ng dialog ng system upang aprubahan ang pagsisimula ng iyong pag-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas upang buksan ang file ng pag-setup at aprubahan ang pag-install.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
Pumunta sa Mga Download sa kanang sulok sa itaas upang buksan ang file ng pag-setup at aprubahan ang pag-install.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Pahintulutan sa window ng dialog ng system upang aprubahan ang pagsisimula ng iyong pag-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Pahintulutan sa window ng dialog ng system upang aprubahan ang pagsisimula ng iyong pag-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Pahintulutan sa window ng dialog ng system upang aprubahan ang pagsisimula ng iyong pag-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Oo sa window ng diyalogo ng system para aprobahan ang simula ng iyong pag-i-install ng Avast.
I-click ang Pahintulutan sa window ng dialog ng system upang aprubahan ang pagsisimula ng iyong pag-install ng Avast.
3
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
Sundin ang mga tagubilin sa pag-setup
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang buton sa window na pang-install para simulan ang pag-i-install.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast