Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Avast BreachGuard

Protektahan ang iyong sensitibong online na impormasyon mula sa mga paglabag sa data at pangongolekta ng mga third party.

Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
Bawiin ang iyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
30 araw na garantiya sa pagbabalik ng pera

Nangyayari araw-araw ang mga paglabag sa data, pero pinapanatili kang ligtas ng BreachGuard sa lahat ng oras

Kung ma-hack ang isang website na ginagamit mo…
… at nanganganib ang iyong personal na impormasyon…
… natutukoy namin ang pag-hack at tumutulong na iligtas ka.

Bantayan ang iyong personal na impormasyon

Awtomatikong i-scan ang dark web para hanapin ang lumabas mong personal na impormasyon at mga password.
Manatiling may alam tungkol sa mga bagong paglabag sa data at gumawa agad ng mga tamang hakbang para protektahan ang iyong personal na impormasyon.
Tiyaking malakas ang iyong mga password at hindi katulad ng mga lumabas na password.

Kunin ang iyong personal na impormasyon mula sa mga data broker

Ang mga data broker ay mga kumpanyang bumubuo ng profile mo batay sa ginagawa mo online, kasama na ang iyong address at impormasyon tungkol sa iyong kalusugan at pananalapi.
Pagkatapos, puwede nilang ibenta ang iyong impormasyon sa mga third party, na maaaring lubhang makaapekto sa credit rating mo, rate ng insurace, at pagiging kwalipikado sa pangungutang.
Pinipigilan ng BreachGuard ang mga kumpanyang ito sa pangongolekta o pagbebenta ng iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-aalis nito mula sa kanilang mga database.

Panatilihin ang ganap na kontrol sa iyong personal na impormasyon

Awtomatikong magpadala ng mga kahilingan para alisin ang iyong personal na impormasyon sa mga database ng mga data broker.
Tiyaking nananatiling protektado ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng awtomatikong pagpapadala ulit ng mga kahilingan sa pag-aalis.
Pigilan ang mga marketer sa pangongolekta ng iyong personal na impormasyon at pagbebenta nito sa mga third party.

Pinapasimple ng BreachGuard ang pagprotekta sa iyong mga sensitibong account

Palakasin ang mga setting ng privacy ng iyong online na account

Kontrolin ang dami ng pribadong impormasyong ibinabahagi mo sa publiko.
Pigilan ang sinuman sa paghahanap at pagmamanman sa iyo sa pamamagitan ng social media.
Bawasan ang dami ng personal na impormasyong hawak ng mga kumpanya tungkol sa iyo.

Makakuha ng malinaw na pangkalahatang-ideya ng iyong privacy

Ipinapakita sa iyo ng dashboard ng BreachGuard ang marka ng privacy mo para madali mong maunawaan ang antas ng iyong privacy at kumilos para mapahusay ito.

Maaaring iniisip mo rin…

Bisitahin ang aming Support Center para sa higit pang FAQ

Avast BreachGuard

Ibalik ang kontrol sa iyong personal na impormasyon ngayon

30 araw na garantiya sa pagbabalik ng pera