Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Avast BreachGuard

Protektahan ang iyong impormasyong sensitibo online laban sa pagkawala ng data, mga pagkabunyag ng data, mga paglabag sa data, at pangongolekta ng mga third party – kahit sa dark web – at magkaroon ng personal na tulong mula sa aming mga eksperto kapag kailangan mo ito.

Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Makukuha ito para sa PC
30 araw na garantiya sa pagbabalik ng pera
Makukuha ito para sa Mac
30 araw na garantiya sa pagbabalik ng pera
Makukuha ito para sa PC
Makukuha ito para sa PC

Nangyayari araw-araw ang mga paglabag sa data, pero pinapanatili kayong ligtas ng BreachGuard sa lahat ng oras

Kung ma-hack ang isang website na ginagamit ninyo…
… at nanganganib ang inyong personal na impormasyon…
… natutukoy namin ang pag-hack at tumutulong na iligtas kayo.

Subaybayan ang personal na impormasyon ninyo at protektahan laban sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan

Awtomatikong i-scan ang dark web para sa personal na impormasyon na maaaring naging bahagi ng isang pagkabunyag ng data o paglabag sa data.
Manatiling nangingibabaw sa mga bagong paglabag sa data at gumawa ng mga agarang tamang hakbang para protektahan ang personal na impormasyon ninyo at maiwasan ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan.
Tiyaking malakas ang inyong mga password at hindi katulad ng mga lumabas na password.

Kunin ang inyong personal na impormasyon mula sa mga data broker

Ang mga data broker ay mga kumpanyang bumubuo ng profile mo batay sa ginagawa mo online, kasama na ang iyong address at impormasyon tungkol sa inyong kalusugan at pananalapi.
Pagkatapos, puwede nilang ibenta ang inyong impormasyon sa mga third party, na maaaring lubhang makaapekto sa credit rating mo, rate ng insurace, at pagiging kwalipikado sa pangungutang.
Pinipigilan ng BreachGuard ang mga kumpanyang ito sa pangongolekta o pagbebenta ng inyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-aalis nito mula sa kanilang mga database.

Alisin ang nabunyag na personal at sensitibong impormasyon

Awtomatikong magpadala ng mga kahilingan para alisin ang inyong personal na impormasyon sa mga database ng mga data broker.
Tiyaking nananatiling protektado ang inyong impormasyon sa pamamagitan ng awtomatikong pagpapadala ulit ng mga kahilingan sa pag-aalis.
Pigilan ang mga marketer sa pangongolekta ng inyong personal na impormasyon at pagbebenta nito sa mga third party.

Pinapasimple ng BreachGuard ang pagprotekta sa inyong mga sensitibong account

Palakasin ang mga setting ng privacy ng inyong online na account

Kontrolin ang dami ng pribadong impormasyong ibinabahagi ninyo sa publiko.
Pigilan ang sinuman sa paghahanap at pagmamanman sa inyo sa pamamagitan ng social media.
Bawasan ang dami ng personal na impormasyong hawak ng mga kumpanya tungkol sa inyo.

Kumuha ng suporta na 24/7 mula sa pangkat ng aming Identity Assist

Asahan na malulutas ng aming mga espesyalista ang anumang mga isyu sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan

Makatanggap ng tulong nang mabilis kapag kailangan mo ito
Magpadala sa aming pangkat ng mga kahina-hinalang email, mga website, mga mensahe sa text at iba pang komunikasyon at makatanggap ng nakasulat na pag-aanalisa sa seguridad sa loob ng 24 na oras.
Madaliang lutasin ang mga pag-freeze ng credit
Agad na abisuhan ang aming pangkat at tutulungan namin kayong lutasin ang anumang pag-freeze ng credit.
Madaling maresolba ang di pagkakaunawaaan sa credit
Tutulungan kayo ng aming pangkat na lutasin ang mga mapandayang singil sa credit card at harapin ang anumang mga follow-up.
Makaranas ng tunay na suporta sa customer
Nawala ba ang pitaka ninyo? Kailangan ba ninyong ipaalam sa mga awtoridad? Kailangan ba ninyo ng pondong pang-emerhensya? Tutulungan namin kayo sa lahat ng iyon, at iba pa.

Makakuha ng malinaw na pangkalahatang-pangmalas ng inyong privacy

Ipinapakita sa inyo ng dashboard ng BreachGuard ang Marka ng Privacy ninyo para madali ninyongng maunawaan ang antas ng inyong privacy at kumilos para mapahusay ito.

Paano mag-install

Magkaroon ng proteksyon sa pamamagitan ng pagsunod sa 3 hakbang:
Hakbang 1
1. I-download
I-download ang file mula sa aming pahina.
Hakbang 2
2. Buksan ang file
Buksan ang na-download na file at aprubahan ang pag-install.
Hakbang 3
3. I-install ang file
Patakbuhin ang installer at sundin ang simpleng hakbang.

Mga kinakailangan ng sistema

Windows 10 at Windows 11 ay magkatugma.
PC na may Windows 11, 10, 8.1, 8 o 7 (parehong 32 at 64-bit na mga bersyon, hindi kasama ang Mixed Reality, Mobile, IoT, Starter, at RT na mga edisyon), 1 GB RAM at 2 GB na espasyo ng hard disk
Mac na nagpapatakbo ng macOS 10.13 (High Sierra) o mas bago

Maaaring iniisip mo rin…

Avast BreachGuard

Ibalik ang kontrol sa inyong personal na impormasyon ngayon

Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
30 araw na garantiya sa pagbabalik ng pera
Isara

Halos tapos na!

Kumpletuhin ang pag-install sa pamamagitan ng pag-click sa na-download mong file sa ibaba at pagsunod sa mga tagubilin.

Sinisimulan ang pag-download...
Paalala: Kung ang iyong pag-download ay hindi awtomatikong nagsimula, mangyaring mag-click dito.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast