Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Avast BreachGuard

Protektahan ang iyong impormasyong sensitibo online laban sa pagkawala ng data, mga pagkabunyag ng data, mga paglabag sa data, at pangongolekta ng mga third party – kahit sa dark web – at magkaroon ng personal na tulong mula sa aming mga eksperto kapag kailangan mo ito.
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy

Depensahan ang iyong privacy gamit ang BreachGuard

Protektahan ang inyong personal na impormasyon at alamin kung ano ang gagawin kung inaatake ang inyong privacy:

Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
Tingnan kung lumabas ang inyong personal na impormasyon at protektahan ito laban sa mga hacker.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Pigilan ang mga kumpanya sa pangongolekta at pagbebenta ng inyong personal na impormasyon.
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy
Makatanggap ng tulong sa pagsasaayos ng mga setting sa privacy ng iyong mga online na account.
Makatanggap ng suporta mula sa pangkat ng aming mga espesyalistang na nasa US
Resolbahin ang mga isyu sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan sa suporta ng pangkat ng Identity Assist namin.

Nangyayari araw-araw ang mga paglabag sa data, pero pinapanatili kayong ligtas ng BreachGuard sa lahat ng oras

Kung ma-hack ang isang website na ginagamit ninyo…
… at nanganganib ang inyong personal na impormasyon…
… natutukoy namin ang pag-hack at tumutulong na iligtas kayo.

Subaybayan ang iyong personal na impormasyon at protektahan laban sa pagkuha ng account

Awtomatikong i-scan ang dark web para sa personal na impormasyon na maaaring naging bahagi ng isang pagkabunyag ng data o paglabag sa data.
Manatiling nangingibabaw sa mga bagong paglabag sa data at gumawa ng mga agarang tamang hakbang para protektahan ang personal na impormasyon ninyo at maiwasan ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan.
Tiyaking malakas ang inyong mga password at hindi katulad ng mga lumabas na password.

Kunin ang inyong personal na impormasyon mula sa mga data broker

Ang mga data broker ay mga kumpanyang bumubuo ng profile mo batay sa ginagawa mo online, kasama na ang iyong address at impormasyon tungkol sa inyong kalusugan at pananalapi.
Pagkatapos, puwede nilang ibenta ang inyong impormasyon sa mga third party, na maaaring lubhang makaapekto sa credit rating mo, rate ng insurace, at pagiging kwalipikado sa pangungutang.
Pinipigilan ng BreachGuard ang mga kumpanyang ito sa pangongolekta o pagbebenta ng inyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-aalis nito mula sa kanilang mga database.

Bawiin ang na-leak na personal at sensitibong impormasyon

Awtomatikong magpadala ng mga kahilingan para alisin ang inyong personal na impormasyon sa mga database ng mga data broker.
Tiyaking nananatiling protektado ang inyong impormasyon sa pamamagitan ng awtomatikong pagpapadala ulit ng mga kahilingan sa pag-aalis.
Pigilan ang mga marketer sa pangongolekta ng inyong personal na impormasyon at pagbebenta nito sa mga third party.

Pinapasimple ng BreachGuard ang pagprotekta sa inyong mga sensitibong account

Palakasin ang mga setting ng privacy ng inyong online na account

Kontrolin ang dami ng pribadong impormasyong ibinabahagi ninyo sa publiko.
Pigilan ang sinuman sa paghahanap at pagmamanman sa inyo sa pamamagitan ng social media.
Bawasan ang dami ng personal na impormasyong hawak ng mga kumpanya tungkol sa inyo.

Kumuha ng suporta na 24/7 mula sa pangkat ng aming Identity Assist

Umasa sa aming mga espesyalistang nakabase sa US para malutas ang anumang mga isyu sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan

Makatanggap ng tulong nang mabilis kapag kailangan mo ito
Magpadala sa aming team ng mga kahina-hinalang email, website, mensahe sa text at iba pang komunikasyon at makatanggap ng nakasulat na pag-aanalisa sa seguridad sa loob ng 24 na oras.
Madaling lutasin ang mga pag-freeze ng credit
Agad na abisuhan ang aming team at tutulungan ka naming lutasin ang anumang pag-freeze ng credit.
Madaling lutasin ang mga di-pagkakaunawaan sa credit
Tutulungan ka ng aming team na lutasin ang mga mapandayang singil sa credit card at harapin ang anumang mga follow-up.
Makaranas ng totoong suporta sa customer
Nawala ang iyong wallet? Kailangan ba ninyong ipaalam sa mga awtoridad? Kailangan ba ninyo ng pondong pang-emerhensya? Tutulungan namin kayo sa lahat ng iyon, at iba pa.
Kumuha ng malinaw na pangkalahatang-ideya ng iyong privacy
Ipinapakita sa iyo ng dashboard ng BreachGuard ang marka ng privacy mo para madali mong maunawaan ang antas ng iyong privacy at kumilos para mapahusay ito.
Avast BreachGuard
Ibalik ang kontrol sa iyong personal na impormasyon ngayon
Subaybayan ang mga paglabag sa data 24/7
I-scan ang dark web para sa mga paglabag sa impormasyon.
Bawiin ang inyong personal na impormasyon
Makakuha ng matalinong payo para sa privacy

Puwedeng nagtataka ka pa rin…

Maaaring interesado ka rin sa:

Mga sulat
Isara
Halos tapos na!
Kumpletuhin ang pag-install sa pamamagitan ng pag-click sa na-download mong file at pagsunod sa mga tagubilin.
Sinisimulan ang pag-download...
Paalala: Kung ang iyong pag-download ay hindi awtomatikong nagsimula, mangyaring mag-click dito.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast.
Isara