Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

Informatie over uw abonnement

Wat het abonnement inhoudt

Door middel van het abonnement verplicht Avast zich ertoe uw bedrijf, onze klant, doorlopend te beschermen, te optimaliseren en virtueel te verbinden in ruil voor een jaarlijkse vergoeding die wordt afgeschreven van uw bank- of PayPal-rekening. De abonnementskosten stellen Avast in staat om u met de door u gekozen dienst te ondersteunen totdat u uw abonnement opzegt. Is uw abonnement verlopen, kijk dan hier voor hulp.

De gekozen periode waarvoor u betaalt, wordt gemeten in maanden en kan één maand, één jaar of meerdere jaren beslaan, afhankelijk van de dienst waarop uw zich bij Avast hebt geabonneerd. Aan het einde van de gekozen periode waarvoor u hebt betaald brengt Avast automatisch een bedrag in rekening aan de hand van uw betalingsgegevens om een doorlopende, ononderbroken dienstverlening te waarborgen.

Voorwaarden voor automatisch verlengen en prijzen

De kosten voor de volgende abonnementsperiode worden in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende prijs. De kosten worden uiterlijk 30 dagen voordat uw abonnement op Avast verloopt afgeschreven aan de hand van de voor u opgeslagen betalingsgegevens. Deze kosten zijn aan wijzigingen onderhevig. Bij jaarabonnementen brengen wij u uiterlijk 60 dagen voordat het abonnement verloopt daarvan op de hoogte en informeren wij u tevens over de abonnementskosten voor de volgende periode.

Avast-producten worden als doorlopend abonnement verkocht. Onder een “doorlopend abonnement” wordt verstaan dat u tijdens de looptijd van uw abonnement ononderbroken ondersteuning ontvangt via onze software. Dat houdt in dat uw abonnement zonder onderbreking doorloopt, tenzij u het handmatig opzegt vóór de volgende factureringsdatum of indien wij de kosten niet tijdig in rekening hebben kunnen brengen via uw opgeslagen betalingsgegevens. Een doorlopend abonnement heeft tot doel ervoor te zorgen dat uw dienstverlening nooit wordt onderbroken en dat u kunt blijven profiteren van ons dienstenaanbod.

Bij Avast kunt u kiezen uit tal van diensten waarop u een jaarabonnement kunt nemen. Daarbij krijgt u vaak korting op het eerste jaar van dat abonnement om u op een voordelige manier kennis te laten maken met onze toonaangevende dienstverlening. Het is dan ook mogelijk dat u voor uw eerste abonnementsperiode minder hoeft te betalen dan voor de erop volgende perioden, een prijsverschil waarop u wordt gewezen wanneer u zich voor het eerst op onze dienst abonneert. Voordat uw abonnement verloopt, informeren wij u door middel van een factuurherinnering over de kosten van de volgende abonnementsperiode.

Abonnementen: bijwerken, opzeggen en restitutie

Avast brengt alleen kosten in rekening via de voor u opgeslagen betalingswijze en heeft geen andere mogelijkheid om u voor uw doorlopende Avast-dienst te factureren. U moet derhalve zelf toestemming verlenen om uw betalingswijze bij de eerste aankoop op te slaan en deze zo nodig tijdig bijwerken om ervoor te zorgen dat uw dienst niet wordt onderbroken tijdens de abonnementsperiode en uw relatie met ons. U kunt uw abonnement opzeggen via het Avast-account dat is gekoppeld aan het e-mailadres dat u bij aankoop van het abonnement hebt opgegeven. Hier vindt u meer informatie en instructies. 

U kunt om terugbetaling verzoeken door uiterlijk 30 dagen na aanschaf van uw oorspronkelijke abonnement of het verlopen daarvan contact op te nemen met de klantenondersteuning van Avast. Hier vindt u meer informatie over abonnementen en verlengingen.

Verantwoordelijkheden van de klant

Wij nemen onze verplichtingen jegens u uiterst serieus, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om u in te schrijven of onze software te downloaden, te installeren en geregeld bij te werken. Dat is belangrijk omdat wij de dienst waarop u een abonnement hebt doorlopend verbeteren en uitbreiden. Alleen op die manier kunt u blijvend van onze inspanningen profiteren. Deze voortdurende verbeteringen en uitbreidingen blijven onderworpen aan de gebruiksrechtovereenkomst van Avast die u hier kunt inzien.

Sluiten

Voltooi de installatie van Avast aan de hand van de volgende stappen:

Download starten...
Opmerking: Als de download niet automatisch wordt gestart, klikt u hier.
1
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd. Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd. Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd. Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en dubbelklik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en dubbelklik op het gedownloade bestand.
2
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Open het installatiebestand van Avast
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Open het installatiebestand van Avast
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen en in te stemmen met de installatie.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen en in te stemmen met de installatie.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
3
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten