We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Oppdateringsadministrasjon i CloudCare

Legg til en uunnværlig del av en kraftfull sikkerhetsstrategi for endepunkter i CloudCare-plattformen: enkel programvareoppdatering.

Oppdateringsadministrasjon utgjør et vesentlig lag med sikkerhet for å holde kundenes programvare trygg.

Ligg foran de nyeste truslene
Sørg for at Windows-operativsystemer og annen programvare fra tredjeparter oppdateres automatisk for å hindre mulige sikkerhetshull.
Sikre samsvar med regler og standarder
Identifiser og oppdater utdatert programvare eller programvare som ikke kunne installeres, for å sikre samsvar med interne retningslinjer og lovmessige krav og hindre sikkerhetsbrudd.
Sentraliser og forenkle administrasjonen
Administrer oppdateringer fra en sentral nettside. Skann kundenes enheter, angi tidsplaner og distribuer godkjente oppdateringer når det er mest hensiktsmessig.

Hva er
Oppdateringsadministrasjon?

Oppdateringer utgis for å reparere sårbarheter eller sikkerhetshull i Windows-operativsystemer og annen programvare. Hvis oppdateringer ikke utføres jevnlig, kan nettverkene bli svært sårbare.

Selv om de fleste virksomheter vet hvor viktig det er å oppdatere, er det mange som ikke gjør det fordi det er for mange oppdateringer, fordi oppdateringene ofte avbryter pågående aktiviteter og fordi oppdateringene kan skape konflikter med andre systemer.

Oppdateringsadministrasjon løser disse problemene ved å sørge for at det er enkelt å identifisere og distribuere viktige oppdateringer, i tillegg til at pågående aktivitet overvåkes fra et sentralt instrumentbord i skyen.

Hvordan fungerer oppdateringer?

Søk på alle enheter etter manglende oppdateringer
Velg om du vil søke etter oppdateringer daglig, ukentlig eller månedlig, og angi hvilket klokkeslett du vil at søket skal utføres.
Distribuer oppdateringer
Alle leverandører, programmer og alvorlighetsgrader oppdateres automatisk eller manuelt via godkjenninger, men du kan også enkelt utelate programmer du ikke vil oppdatere.
Kontroller oppdateringsstatus
Fra instrumentbordet kan du se manglende oppdateringer, oppdateringsnavn og alvorlighetsgrader, i tillegg til produktmerknader, utgivelsesdatoer osv.

Funksjoner

Fleksible distribusjonsplaner
Planlegg og distribuer godkjente oppdateringer på ønskede tidspunkter, eller distribuer dem manuelt til grupper eller individuelle enheter.
Mulighet for Master Agent
Last ned alle manglende oppdateringer til en Master Agent som distribuerer oppdateringene sømløst til alle administrerte enheter i nettverket.
Intuitivt instrumentbord
Administrer alle programvareoppdateringer og vis grafiske oversikter over installerte, manglende og mislykkede oppdateringer for alle enheter.
Resultat av oppdateringssøk
Vis detaljerte resultater fra én enkelt plattform som omfatter informasjon om manglende oppdateringer, alvorlighetsgrader, koblinger til kunnskapsbasen, utgivelsesdatoer, beskrivelser og mer.
Oppdateringer som kan tilpasses
Velg programvareleverandører, produkter og alvorlighetsgraden av oppdateringene som skal gjennomsøkes og installeres. Du kan enkelt opprette unntak for programmer.
Automatiske søk
Planlegg automatiske oppdateringssøk hver 24. time, og angi at godkjente oppdateringer skal distribueres automatisk. Disse standardinnstillingene kan tilpasses når som helst.
Tusenvis av oppdateringer
Distribuer oppdateringer for Windows-operativsystemer og tusenvis av andre programmer fra tredjeparter for å få altomfattende beskyttelse.
Rull tilbake og ignorer
Rull tilbake oppdateringer på enkeltenheter hvis de er ustabile, eller ignorer dem slik at de ikke vises i oppdateringsresultater eller blir distribuert på nytt.

Kontroller enkelt statusen til oppdateringene

CloudCare

Få oppdateringer i CloudCare-plattformen

Oppdateringsadministrasjon og alle Avast Business Antivirus-produktene distribueres via CloudCare-sikkerhetsplattformen. Administrer og overvåk enkelt kundenes endepunkter og nettverkssikkerhet fra en skybasert plattform som gjør det enkelt å beskytte alle enheter.

Alt du trenger å vite for å bruke Oppdateringsadministrasjon som en proff

Ja, vi anbefaler at du endrer Windows Update-innstillingene på enhetene dine i Windows Update og/eller gruppepolicyen, slik at Patch Management kan levere oppdateringene.

  • Windows Update-tjenesten må ikke deaktiveres. Den bør heller settes til Manuell eller Automatisk for å muliggjøre distribusjon av oppdateringer. I tillegg må Windows Update-innstillingen på hver målmaskin (Kontrollpanel > System og sikkerhet > Windows Update > Endre innstillinger) settes til Aldri se etter oppdateringer.

Distribusjon av oppdateringer kjører under den lokale systemkontoen til den eksterne maskinen, så sørg for at dette er tillatt.

Du kan angi oppdateringsplanen i Policyer > Oppdateringsadministrasjon > Oppdateringsdistribusjon. Alle enheter som er underlagt oppdateringsadministrasjonspolicyen vil følge tidsplanen du angir.

Oppdateringssiden viser detaljert oversikt over viktigheten til manglende, godkjente, mislykkede, ignorerte og installerte oppdateringer, i tillegg til leverandører og programvare.

Enheter-delen i en kundekonto viser hvor mange enheter som er lisensiert for oppdatering.

1. Oppdateringen er i ferd med å bli installert på disse enhetene og blir synkronisert mot konsollen når oppdateringen er ferdig installert.

2. Oppdateringen kunne kanskje ikke installeres, og den vil bli forsøkt installert på nytt basert på distribusjonsplanen for oppdateringer.

3. Enheten er frakoblet.

Du kan endre reglene for automatisk godkjenning av oppdateringer for leverandører, programmer og viktighetsgrader ved å gå til fanen med reglene for automatisk godkjenning, under Policyer > Oppdateringsadministrasjon.

Ja, du kan distribuere oppdateringer manuelt til individuelle enheter og grupper av enheter i ett trinn, ved å velge oppdateringene under Oppdateringer og godkjenne for distribusjon.

Mangler: oppdatering mangler på enhet(er)

Godkjent: oppdatering godkjent for distribusjon til enhet(er)

Distribuert: oppdatering ble distribuert til enhet(er)

Mislykket: oppdatering ble ikke distribuert til enhet(er)

Ignorert: oppdateringen er ignorert og blir ikke distribuert

Det kan ta fra noen sekunder til flere timer. Tidsbruken avhenger av størrelsen på oppdateringen som lastes ned til enheten, programmet som oppdateres og maskinvaren på enheten.

Ja, enheten du har valgt som oppdateringsagent, brukes til å lagre programvareoppdateringene før de distribueres til enhetene i nettverket, for å spare båndbredde. Hvis du ikke har valgt en oppdateringsagent, vil enhetene laste ned programoppdateringen direkte fra Internett (det er ikke anbefalt).