Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Fallstudie

Dale County Schools förbättrar skyddet mot cybersäkerhetshot med 85 % med Avast Business Managed Antivirus

Skolan

Dale County Schools i sydöstra Alabama fokuserar på att utveckla livslångt lärande. Skoldistriktet styrs av Dale County Board of Education och innefattar K-12, låg-, mellan-, högstadium och gymnasium med ett elevantal på 3 000 personer.

Teknikchefen Juan Cepero har hanterat IT och säkerhet i Dale County i över 20 år. ”När du flyttar till Dale County blir du en del av familjen”, säger Juan. ”Många föräldrar i skolsystemet arbetar här som lärare, stödpersonal, administrativt stöd och bussförare. Det ger ett särskilt engagemang för arbetet”.

Utmaningen

Att se till att skoldistriktets nätverk håller sig säkert och ett enheterna uppdateras regelbundet är Juans viktigaste säkerhetsprioriteringar. Tillsammans med teknikspecialisten Wesley Bradshaw arbetar Juan med 20 virtualiserade servrar på huvudkontoret, en server på var och en av de sju skolorna och över 5 500 smarttelefoner, bärbara datorer och andra anslutna enheter.

Juan säger att det även är viktigt att utbilda användarna. ”Nätfiskemetoderna blir mer aggressiva och att bekämpa det kräver att vi hjälper användarna att förstå att deras beteenden kan leda till allvarliga cybersäkerhetsproblem. Det kan vara enkelt att klicka på en länk som verkar realistisk, men användarna måste förstå vad som står på spel. Du vill aldrig ta risken att en ingångspunkt till nätverket öppnas för virus eller skadlig programvara så att persondata och din dagliga verksamhet riskeras”.

Lösningen

Juan har förlitat sig på den kostnadsfria versionen av Avast Antivirus sedan 2015. 2018 började han utforska antiviruslösningar som erbjöd ytterligare skydd och var enkla att distribuera samtidigt som de höll kostnaderna på en hanterbar nivå. Han valde Avast Business Managed Antivirus och Cloud Management Console framför Sophos och Faronics. ”Efter att ha jämfört kostnader och utbud av funktioner blev det klart att Avast Business Antivirus var det allra bästa valet och vi kunde få bra priser på ett treårsabonnemang”, säger Juan.

Snabb distribuering var en annan fördel. ”Genom att använda MSI-installationsprogrammet i hanteringskonsolen kunde vi snabbt ladda Avast Business Antivirus på över 100 datorer”, säger han.

Med över 13 antivirusfunktioner att välja mellan har Juan redan testat SmartScan, brandväggen, WiFi-kollen och räddningsdisken och uppskattar hotaviseringarna och de detaljerade hotdata han får.

Han upptäckte också nya funktioner via konsolen. ”Jag kan köra samtidiga uppgifter nu, schemalägga genomsökningar och konfigurera aviseringar”, säger Juan. ”När jag kör en fullständig genomsökning ser jag när en genomsökning inte kan köras i vissa filer och det indikerar att det kan vara problem med en dator. Jag gillar att jag kan använda räddningsdiskfunktionen om en dator har infekterats, men sedan vi implementerade nya Avast Business Antivirus har vi inte haft några problem med virus eller skadlig programvara.

Juan betatestar dessutom Avast Business nya uppdateringshanteringstjänst, som snart är tillgänglig i konsolen. ”Att hantera uppdateringar av korrigeringsfiler, särskilt i Windows, kan ta mig 30 minuter för varje server och användargrupp. På skärmen för uppdateringshantering i konsolen har jag nu en listruta där alla tillgängliga programvaruuppdateringar visas. Jag kan enkelt schemalägga och distribuera korrigeringsfilerna med några få klick och få bekräftelse. Detta hjälper till att säkerställa att korrigeringsfilerna körs och eliminerar risker”.

Resultaten

För Juan är tidsbesparingarna, det förbättrade skyddet och den ökade överblicken de största fördelarna med uppgraderingen.

”För det pris vi betalar för Avast Business Managed Antivirus och alla funktioner vi har är det den bästa säkerhetslösningen för våra behov. Våra lärare och övriga medarbetare känner sig trygga med att deras datorer är skyddade och att vi har verktyg för att automatisera vårt arbete och implementera ett starkt säkerhetsförsvar”.

Bransch

Utbildning

Affärsbehov

Minskar säkerhetsriskerna på grund av den mänskliga faktorn och automatiserar leveransen av säkerhetstjänster

Lösning

Avast Business Managed Antivirus

Resultat

  • Förbättrade nivån av hotidentifiering och skydd med över 85 % jämfört med föregående år
  • Eliminerade behovet av att omdefiniera och bygga om datorer på grund av hotet om infektion genom att använda starkare virusskydds- och säkerhetsfunktioner.
  • Förbättrade uppdateringsprocessen för Windows och tredjepartsprogramvara genom att använda betaversionen av konsolens nya tjänst för uppdateringshantering

Genom att byta till Avast Business Managed Antivirus har vårt säkerhetsförsvar förbättrats med över 85 % från föregående år. Vi har fått bättre överblick över nätverket och nya effektiviseringar genom konsolens funktioner. Nu kan vi fokusera på att leverera proaktiv säkerhet för vårt skoldistrikt.

Fallstudie av Dale County School

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.