Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

Om Avast Business

Enhetlig slutpunkts- och nätverkssäkerhet för små och medelstora företag

Avast Business tillhandahåller avancerade, enhetliga slutpunkts- och nätverkssäkerhetslösningar för små och medelstora företag (SMB) och deras IT-tjänsteleverantörer. Avast Business säkerhetsportfölj använder världens största och mest globalt utbredda hotdetekteringsnätverk för att skydda, hantera och övervaka företagsnätverken på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Våra skalbara, molnbaserade lösningar för slutpunkts- och nätverksskydd kombinerar enkel administration med kraftfulla funktioner för rapportering och omfattande övervakning för att säkerställa att små och medelstora företag skyddas mot intrång som kan leda till driftstopp, uteblivna intäkter och dåligt rykte.

Avast Business har varit i branschen sedan 1988
Ett av världens största säkerhetsföretag
Avast har sitt huvudkontor i Prag
Över 1 700 anställda
50 % av våra anställda jobbar inom F&U
Över 240 beviljade patent
25 kontor runt om i världen
Listat på LSE
Över 435 miljoner användare i hela världen
73 länder med minst en miljon användare
740 000 skyddade företag

Teknik

Smartare data
Vårt säkerhetsmoln kontrollerar över 200 miljarder länkar och en miljon nya körbara filer varje dag. Vi förhindrar 1,5 miljarder angrepp med skadlig kod varje månad. Varje gång någon laddar ner en fil lär vi oss, vilket ger oss värdefull insikt om nya och framväxande hot.
Djupare inspektion
Vår smarta realtidsskanner karantänsätter omedelbart misstänkta filer med okänt beteende och dissekerar filen för en djupare analys. Vår möjlighet att isolera misstänkta filer gör att vi kan förhindra dagsfärska angrepp bättre än någon annan lösning på marknaden.
Snabbare upptäckt
Nya varianter av skadlig kod dyker upp i en alarmerande takt och snabb upptäckt är kritiskt. Vår teknik kan identifiera skadlig kod och dagsfärska varianter på en enhet inom sekunder och omedelbart skicka ut uppdateringar till hela vårt nätverk.

Hotdetekteringsnätverk

Utmärkelser

Faktablad om Avast Business

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.