Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

FAMILJESKYDD

Med Avasts familjeskydd kan föräldrar hantera sina barns digitala liv på ett bättre sätt.

Miljontals föräldrar skyddar sina barn med Avast, både online och offline, med våra skärmtidsgränser, innehållsfilter och platsfunktioner.

Familjeskyddet skyddar barnen

Skärmtidshantering
Med vår funktion för att pausa Internet kan föräldrar ha kontroll över sitt barns skärmtid så att de istället kan fokusera på skolarbete och få bättre digitala vanor.
Innehållsfilter
Föräldrar kan välja ett av fyra förinställda innehållsfilter baserat på barnets ålder eller blockera specifika webbplatser och appar som kan vara riskabla eller olämpliga.
Platsfunktioner
Med avancerad platsteknik kan föräldrar när som helst kontrollera var deras barn befinner sig samt ange automatiska platsvarningar.

Vi samarbetar nära våra partner för att utveckla ett lämpligt mobilappsgränssnitt:

Vitförpackad produkt

Samarbete mellan två varumärken

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka ett möte

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.