We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

โซลูชันบริการที่มีการบริหารจัดการ

ส่งมอบบริการระดับสูงแก่ลูกค้าของคุณและช่วยสร้างความสบายใจในโลกออนไลน์ที่มีภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

CloudCare

คอนโซลระบบคลาวด์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปกป้องลูกค้าได้จากทุกที่และทุกเวลา

CloudCare เป็นแพลตฟอร์มการดูแลการรักษาความปลอดภัยปลายทางระบบคลาวด์ที่ใช้งานฟรีซึ่งช่วยให้คุณสามารถเฝ้าระวังภัยคุกคาม แก้ไขปัญหา และให้การปกป้องแบบหลายชั้นแก่ลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าเดิมอย่างชัดเจน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Managed Workplace

โซลูชัน RMM ที่ช่วยคุณในการให้บริการรักษาความปลอดภัยและการสนับสนุนระยะไกลคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของคุณ

ทำการประเมินการรักษาความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายในทุกสถานที่ของลูกค้า ดำเนินขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้เครือข่าย ให้บริการอย่างเป็นอัตโนมัติ และสาธิตวิธีที่คุณทำได้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ธุรกิจ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์ม Managed Workplace RMM

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม