הסכמי רישיון

ארכיון

Avast 2018

Avast 2017

גרסאות קודמות של הסכם הרישיון למשתמשי קצה מלפני 09/01/2017, V1.1