Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Zarządzanie poprawkami na platformie CloudCare

Dodaj do swojej platformy CloudCare niezbędny składnik skutecznej strategii ochrony punktów końcowych — funkcję łatwego aktualizowania oprogramowania.

Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami stanowi integralną warstwę ochrony zapewniającą użytkownikom bezpieczeństwo aplikacji

Zabezpiecz się przed zagrożeniami, zanim jeszcze nadejdą
Automatycznie aktualizuj system operacyjny Windows i inne aplikacje, aby zapobiec występowaniu luk w zabezpieczeniach.
Zachowaj o zgodność z przepisami
Wyszukuj nieaktualne oprogramowanie oraz oprogramowanie, którego instalacja się nie powiodła, i instaluj dla niego poprawki, zapewniając sobie zgodność z przepisami oraz zasadami firmy i zapobiegając naruszeniom w zakresie zabezpieczeń.
Prostsze, scentralizowane zarządzanie
Zarządzaj aktualizacjami z poziomu pojedynczej strony. Skanuj urządzenia użytkowników, planuj i wdrażaj zatwierdzone poprawki w wybranym czasie.

Co to jest Zarządzanie poprawkami?

Poprawki umożliwiają likwidowanie luk w zabezpieczeniach w systemach operacyjnych Windows i innych rodzajach oprogramowania (np. aplikacjach). Opóźnienia w stosowaniu poprawek mogą poważnie zagrażać bezpieczeństwu sieci.

Wiele firm dba o stosowanie poprawek, ale równie wiele tego nie robi, ponieważ poprawek jest za dużo, ich wdrażanie często zakłóca inne działania, a poza tym istnieje ryzyko braku ich zgodności z określonymi systemami.

Zarządzanie poprawkami rozwiązuje te problemy, ułatwiając identyfikowanie i wdrażanie poprawek o krytycznym znaczeniu, a także monitorowanie bieżącej aktywności z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego umożliwiającego zarządzanie w chmurze.

Jak się odbywa stosowanie poprawek?

Sprawdź aktualność poprawek we wszystkich urządzeniach
Wybierz częstotliwość skanowania poprawek — codziennie, co tydzień lub co miesiąc — i godzinę, o której ma się odbywać skanowanie.
Wdróż poprawki
Poprawki dotyczące wszystkich producentów, aplikacji i ważności będą wdrażane automatycznie lub ręcznie — po ich zatwierdzeniu — ale można także łatwo wykluczyć dowolną aplikację, aby nie stosować w niej poprawek.
Wyświetl stan poprawek
Na pulpicie można wyświetlać brakujące poprawki, nazwy poszczególnych poprawek, ich poziom istotności i inne informacje, w tym informacje o wersji i datę wydania.

Funkcje

Elastyczne harmonogramy wdrażania
Zaplanuj wyszukiwanie poprawek i wdrażaj te zatwierdzone automatycznie o określonych godzinach lub ręcznie w przypadku pojedynczych urządzeń lub ich grup.
Możliwości agenta głównego
Pobieraj wszystkie brakujące poprawki do głównego agenta, który je sprawnie przydzieli wszystkim zarządzanym urządzeniom w sieci.
Intuicyjny pulpit nawigacyjny
Zarządzaj wszystkimi poprawkami oprogramowania i wyświetlaj podsumowania graficzne zainstalowanych, brakujących i niepomyślnie wdrożonych poprawek na dowolnym urządzeniu.
Wyniki skanowania poprawek
Wyświetlaj w ramach pojedynczej platformy szczegółowe wyniki, w tym informacje o brakujących poprawkach, poziomy ważności, linki do bazy wiedzy, daty wydań i opisy.
Poprawki z możliwością dostosowania
Wybierz dostawców oprogramowania, produkty i ważność poprawek do przeskanowania i zainstalowania. Z łatwością twórz wykluczenia dla aplikacji.
Automatyczne skanowanie
Zaplanuj automatyczne uruchamianie skanowania pod kątem poprawek co 24 godziny i wybierz opcję automatycznego wdrażania zatwierdzonych poprawek. W każdej chwili możesz zmienić domyślne ustawienia.
Tysiące poprawek
Wdrażaj poprawki dla systemu Windows i tysięcy różnych programów, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.
Wycofuj i ignoruj
Niestabilne poprawki możesz wycofywać z konkretnych urządzeń lub ignorować, aby nie wyświetlały się w wynikach wyszukiwania poprawek ani nie zostały ponownie wdrożone.

Z łatwością sprawdzaj stan aktualizacji

CloudCare

Uzyskaj narzędzie Zarządzanie poprawkami na platformie CloudCare

Narzędzie Zarządzanie poprawkami oraz wszelkie produkty antywirusowe Avast Business są wdrażane za pośrednictwem wielowarstwowej platformy zabezpieczeń CloudCare. Z łatwością zarządzaj punktami końcowymi klientów i zabezpieczeniami ich sieci oraz monitoruj je z poziomu jednej, opartej na chmurze platformy zapewniającej bezproblemowa ochronę wszystkich urządzeń.

Wszystko, co trzeba wiedzieć, aby używać narzędzia Zarządzanie poprawkami jak profesjonalista