Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Nie masz pewności, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Analiza przypadku

Firma The Kishan Group skutecznie chroni personel i gości hoteli przed zagrożeniami internetowymi za pomocą Bezpiecznej bramy WWW Avast Business

Firma

Portfolio firmy The Kishan Group, której wyniki należą do najlepszych w branży w Ameryce Północnej, obejmuje 22 główne marki franczyzy hotelowej. „Mój pięcioosobowy zespół odpowiada za bezpieczeństwo i wsparcie IT we wszystkich naszych obiektach od Anchorage po Miami” — mówi Mike Marcum, dyrektor IT w The Kishan Group. „Jest wśród nich nasz nowy Hotel Arya Coconut Grove w Miami, w którym zainstalowano więcej komputerów i serwerów niż w jakiejkolwiek innej z naszych lokalizacji. Rozwój naszej firmy sprawił, że musieliśmy być cały czas w gotowości do działania”.

Wyzwanie

„Personel i goście naszych hoteli korzystają z naszej sieci bez przerwy, więc główny priorytet stanowi dla nas zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego i zapobieganie klikaniu przez użytkowników złośliwych linków i stron internetowych” — objaśnia Mike. „Ponieważ mamy hotele w wielu krajach i strefach czasowych, potrzebujemy przejrzystej sieci chronionej niezawodnymi zabezpieczeniami, dzięki którym użytkownicy nie padną ofiarą oszustw, takich jak phishing czy spoofing. Musimy także być w stanie zarządzać zabezpieczeniami w każdym miejscu i czasie”.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu oceny wielu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych w chmurze Mike wybrał Bezpieczną bramę WWW Avast Business.

„Na tle niemal wszystkich innych rozwiązań IT wdrożenie Bezpiecznej bramy WWW Avast Business wypadło w zasadzie bezbłędnie. To po prostu działa. Odkąd ją zastosowaliśmy, nie wykorzystujemy żadnych zasobów IT ani do naprawiania, ani do usuwania problemów” — dodaje.

Wdrożona na platformie bezpieczeństwa Avast Business CloudCare Bezpieczna brama WWW znacznie podniosła poziom bezpieczeństwa sieciowego, jaki Mike może zapewnić, oraz zmieniła sposób, w jaki nim zarządza. „Dzięki niestandardowym narzędziom do konfiguracji mogę dać więcej swobody niektórym pracownikom, zależnie od ich potrzeb biznesowych, jednocześnie ograniczając innych. Mogę również skuteczniej zarządzać korzystaniem z komputerów przez gości w naszych centrach biznesowych” — wyjaśnia. „Mam możliwość zaprogramowania niestandardowych alertów wyskakujących w moich wiadomościach e-mail i na telefonie, które informują mnie o blokowanych na bieżąco zagrożeniach. Pomaga mi to zachować kontrolę nad kwestiami bezpieczeństwa”.

Mike zakupił także rozwiązanie Avast Business Antivirus Pro Plus obsługiwane za pośrednictwem platformy CloudCare. „Naprawdę podoba nam się portal CloudCare. Łatwa w obsłudze platforma dostarcza mi wszystkich potrzebnych informacji. Ponadto usługa Antivirus Pro Plus skutecznie wychwytuje to, co powinna. To miła zmiana w porównaniu do innych rozwiązań antywirusowych, jakie oceniałem. W ich przypadku złośliwe oprogramowanie częściej się przedostawało lub alerty uruchamiane były bez powodu”.

CloudCare zapewnia darmowy dostęp do zdalnej usługi kontroli IT, która zdaniem Mike'a jest nieoceniona. „Stale polegamy na narzędziu do zdalnej kontroli, ponieważ personel IT nie zawsze może pojawić się na miejscu. Pozwala nam ono także skuteczniej wspierać naszych użytkowników laptopów wszędzie tam, gdzie akurat pracują”.

Efekt

Po wdrożeniu Bezpiecznej bramy WWW Avast Business w nowym obiekcie firmy w Miami i w pięciu innych lokalizacjach sieć Mike'a zyskała kompleksową ochronę, którą łatwo obsługiwać, wdrożyć i zarządzać.

„Z łatwością uzyskaliśmy 45% redukcję czasu poświęcanego przez personel na zarządzanie bezpieczeństwem. Aż o 80% ograniczyliśmy ilość zagrożeń internetowych oraz wyeliminowaliśmy potencjalną potrzebę transformacji stacji roboczych z powodu infekcji” — ujawnia Mike. „Mamy teraz gotowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa sieci, które nieustannie chroni naszych pracowników i gości, ogranicza czas potrzebny do zarządzania bezpieczeństwem oraz podnosi poziom obsługi klienta”.

Mike ocenia też, że obniżył całkowity koszt posiadania dzięki korzystaniu z rozwiązania, które pozwala mu w sposób ekonomicznie efektywny dotrzymać kroku szybkiemu rozwojowi firmy The Kishan Group bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

„Połączenie wykorzystania przez nasz personel IT Bezpiecznej bramy WWW i narzędzia do kontroli zdalnej CloudCare do obsługi użytkowników laptopów pracujących poza siedzibą firmy oraz konkurencyjnej ceny sprawiło, że to rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa sieci okazało się dla nas najlepsze”.

Strona internetowa

www.thekishangroup.com

Branża

Hotelarstwo

Potrzeby firmowe

Ochrona ruchu sieciowego w sieci hoteli obejmującej wiele obiektów oraz blokowanie dostępu personelu i gości do złośliwych stron internetowych

Rozwiązanie

Bezpieczna brama WWW Avast Business

Wyniki

  • Redukcja o 45% czasu personelu IT poświęcanego na rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem
  • Redukcja o 80% ilości zagrożeń sieciowych
  • Ograniczony całkowity koszt posiadania dzięki konkurencyjnemu cenowo i skalowalnemu rozwiązaniu chmurowemu

Personel i goście naszych hoteli są cały czas aktywni w naszej sieci, a to wymaga najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Po wdrożeniu Bezpiecznej bramy WWW Avast Business dobrze sypiam, wiedząc, że dzięki niej cała nasza sieć jest bezpieczna.

The Kishan Group — analiza przypadku

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.