Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Zarządzanie poprawkami

Posiadanie mocnego fundamentu bezpieczeństwa punktu końcowego ma kluczowe znaczenie, ale sam program antywirusowy nie wystarczy. Rozszerzenie Avast Business Zarządzanie poprawkami identyfikuje kluczowe luki w zabezpieczeniach i ułatwia wdrażanie poprawek z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Tylko do systemów operacyjnych Windows.

59 zł

za 1 urządzenie na 1 rok - Cena zawiera VAT

Jeśli jesteś już użytkownikiem konsoli zarządzania Avast Business, zaloguj się i kup narzędzie Patch Management z poziomu konsoli.

Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami odgrywa kluczową rolę w strukturalnym zabezpieczaniu urządzeń końcowych.

Patch Management

Zarządzanie poprawkami odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu urządzeń końcowych. Poprawki umożliwiają likwidowanie luk w zabezpieczeniach w systemach operacyjnych Windows i innych rodzajach oprogramowania (np. aplikacjach). Jeśli poprawka nie zostanie wdrożona na czas, zagrożone może być bezpieczeństwo całych sieci.

Wiele firm dba o stosowanie poprawek, ale sporo tego nie robi, ponieważ poprawek jest za dużo, ich wdrażanie często zakłóca inne działania, a poza tym poprawki mogą powodować problemy z innymi systemami.

Zarządzanie poprawkami, teraz dostępne także w obszarach Management Console i CloudCare, rozwiązuje te problemy, ułatwiając identyfikowanie i wdrażanie poprawek o krytycznym znaczeniu oraz monitorowanie bieżącej aktywności z poziomu jednego centralnego pulpitu.

Obejrzyj film

Na czym polega zarządzanie poprawkami?

1

Skanuj wszystkie urządzenia pod kątem brakujących poprawek

Wybierz częstotliwość skanowania poprawek — codziennie, co tydzień lub co miesiąc — i godzinę, o której ma się odbywać skanowanie.

2

Wdróż poprawki

Poprawki dotyczące wszystkich producentów, aplikacji i ważności będą wdrażane automatycznie, ale można łatwo wykluczyć dowolną aplikację, aby nie stosować w niej poprawek.

3

Wyświetl stan poprawek

Na pulpicie można łatwo wyświetlić brakujące poprawki, nazwy poszczególnych poprawek i ich ważność, a także informacje o wersji, datę wydania i inne dane.

Patch Management

Zwiększ bezpieczeństwo aplikacji i zapobiegaj lukom w zabezpieczeniach za pomocą kompleksowego zarządzania poprawkami.

Zapobiegaj lukom w zabezpieczeniach

Automatycznie aktualizuj system operacyjny Windows i inne oprogramowanie (np. aplikacje), aby zapobiec występowaniu luk w zabezpieczeniach.

Zadbaj o zgodność z przepisami

Wyszukuj nieaktualne oprogramowanie oraz oprogramowanie, którego instalacja się nie powiodła, i instaluj dla niego poprawki, zapewniając sobie zgodność z przepisami oraz zasadami firmy i zapobiegając naruszeniom w zakresie zabezpieczeń.

Scentralizuj zarządzanie

Zachowaj pełną kontrolę nad poprawkami dzięki centralnemu zarządzaniu umożliwiającemu skanowanie wszystkich urządzeń, konfigurowanie harmonogramów i odbieranie raportów w ramach pojedynczego pulpitu.

Czy Twoje urządzenia końcowe są bezpieczne?

Przeprowadziliśmy ostatnio ocenę bezpieczeństwa 500 000 urządzeń końcowych. Tylko 29% urządzeń przeszło pomyślnie wszystkie testy dotyczące poprawek. Na 500 000 urządzeń poddanych analizie tylko 304 miały 100% niezbędnych poprawek.

Funkcje narzędzia Patch Management

Elastyczne harmonogramy wdrażania

Zaplanuj wyszukiwanie poprawek i wdrażaj te z nich, które zostały zatwierdzone, automatycznie o określonych godzinach lub ręcznie dla pojedynczych urządzeń lub ich grup.

Możliwości agenta głównego

Pobieraj wszystkie brakujące poprawki do głównego agenta, który sprawnie przydzieli je wszystkim zarządzanym urządzeniom w sieci.

Intuicyjny pulpit nawigacyjny

Zarządzaj wszystkimi poprawkami oprogramowania i wyświetlaj podsumowania graficzne zainstalowanych poprawek, brakujących poprawek i niepomyślnie wdrożonych poprawek na dowolnym urządzeniu.

Wyniki skanowania poprawek

Wyświetlaj w ramach pojedynczej platformy szczegółowe wyniki uwzględniające m.in. informacje dotyczące brakujących poprawek, poziom ważności, linki do bazy wiedzy, daty wydań i opisy.

Poprawki z możliwością dostosowania

Wybierz dostawców oprogramowania, produkty i ważność poprawek do przeskanowania i zainstalowania. Z łatwością twórz wykluczenia dla aplikacji.

Automatyczne skanowanie

Zaplanuj automatyczne uruchamianie skanowania pod kątem poprawek co 24 godziny i wybierz opcję automatycznego wdrażania poprawek w każdy czwartek. W każdej chwili możesz dostosować domyślne ustawienia.

Tysiące poprawek

Wdrażaj poprawki dla systemu Windows i tysięcy innych aplikacji, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.

Przywracanie wcześniejszego stanu i ignorowanie

Jeśli określona wersja poprawki okaże się niestabilna, możesz przywrócić stan sprzed jej wdrożenia na konkretnych urządzeniach lub zignorować ją, by nie wyświetlała się ona w wynikach wyszukiwania poprawek do ponownego wdrożenia.

Tysiące zgodnych aplikacji

Wybrane przez nas poprawki dotyczą systemów operacyjnych Windows i tysięcy różnych aplikacji, takich jak:

Tysiące zgodnych aplikacji Zobacz pełną listę aplikacji

Pobierz narzędzie Patch Management w konsoli zarządzania

Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami i wszystkie produkty Avast Business Antivirus są wdrażane za pomocą konsoli Management Console, dzięki czemu zarządzanie zabezpieczeniami wszystkich urządzeń końcowych odbywa się bezproblemowo za pomocą jednej platformy. Rozszerzeniem Zarządzanie poprawkami można zarządzać tylko przy użyciu konsoli.

Dowiedz się więcej o konsoli zarządzania

Jeśli jesteś już użytkownikiem konsoli zarządzania Avast Business, zaloguj się i kup narzędzie Patch Management z poziomu konsoli.

Patch Management - Management Console
Zarządzanie poprawkami jest teraz dostępne także w CloudCare.

Stan poprawek można łatwo sprawdzić w konsoli zarządzania:

Rozszerzenie Avast Business Zarządzanie poprawkami

Automatycznie naprawia i aktualizuje system Windows oraz tysiące aplikacji innych firm.

Tylko do systemów operacyjnych Windows.

59 zł

Kup teraz 30-dniowy darmowy okres próbny

Jeśli jesteś już użytkownikiem konsoli zarządzania Avast Business, zaloguj się i kup narzędzie Patch Management z poziomu konsoli.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Często zadawane pytania

Wymagania systemowe

Czy przed użyciem narzędzia Patch Management należy wyłączyć usługę Windows Update?

Tak, należy zmienić ustawienia usługi Windows Update dla urządzeń za pomocą Windows Update Center lub zasad grupy, aby umożliwić narzędziu Patch Management udostępnianie poprawek.

Usługa Windows Update nie może zostać wyłączona. Aby umożliwić pomyślnie wdrażanie poprawek, należy jednak dla niej ustawić wartość Ręcznie lub Automatycznie. Ponadto na każdym urządzeniu należy wybrać dla usługi Windows Update (Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Windows Update > Zmień ustawienia) ustawienie Nigdy nie sprawdzaj, czy są aktualizacje.

Czy przed użyciem narzędzia Patch Management należy wprowadzić jakieś zmiany w sprzęcie lub oprogramowaniu?

Wdrażanie poprawek będzie prowadzone za pomocą konta Local System komputera zdalnego, więc dopilnuj, aby zezwolić na to działanie.

Co się stanie z narzędziem Aktualizacja oprogramowania?

Wycofaliśmy narzędzie Aktualizacja oprogramowania z produktów antywirusowych Avast Business, ponieważ powodowało ono występowanie konfliktów z usługą Patch Management.

Jak skonfigurować harmonogram poprawek dla grup lub urządzeń?

Harmonogram wdrażania można ustalić za pomocą opcji Ustawienia urządzenia > Zasady > Patch Management > Krok 2. Harmonogramem zostaną objęte wszystkie urządzenia lub grupy w ramach zasad Patch Management.

Jaka jest różnica między stroną Poprawki a stroną Urządzenia?

Na stronie Poprawki znajduje się przegląd wszystkich brakujących poprawek dla wszystkich urządzeń połączonych z konsolą. Na stronie Urządzenia znajduje się lista Twoich urządzeń, a na karcie Wyniki poprawek urządzenia wyświetlone są brakujące poprawki dla danego urządzenia.

Jak wyświetlić stan poprawek na wszystkich moich zarządzanych urządzeniach?

Łącznie przygotujemy 6 raportów zawierających szczegółowe informacje dotyczące ważności brakujących lub zainstalowanych poprawek z uwzględnieniem producentów oraz dane dotyczące aplikacji.

Gdzie można sprawdzić, ile urządzeń jest licencjonowanych dla danej poprawki?

W sekcji „Licencje” w konsoli można sprawdzić, ile urządzeń jest licencjonowanych dla danej poprawki.

Dlaczego poprawki nie są wdrażane na moich urządzeniach z systemem Mac OS X?

Planujemy wprowadzić obsługę narzędzia Patch Management dla systemu Mac OS X w drugiej połowie 2019 roku.

Dlaczego na niektórych urządzeniach nie ma poprawek, mimo że poprawki zostały wdrożone?

Powody mogą być następujące:

 1. Na tych urządzeniach jest obecnie instalowana poprawka. Ponowna synchronizacja z konsolą nastąpi po pomyślnym zainstalowaniu poprawki.
 2. Zainstalowanie poprawki mogło się nie powieść. Zostanie zaplanowana kolejna instalacja zgodnie z harmonogramem wdrażania poprawek.
 3. Urządzenie jest w trybie offline.

Gdzie można zmodyfikować harmonogram wdrażania poprawek i dodawać wykluczenia?

Harmonogram wdrażania poprawek można zmodyfikować na karcie Ustawienia urządzenia > Wybierz zasady > Patch Management. Na tej karcie można także wykluczyć dostawców i aplikacje.

Czy mogę wdrożyć poprawki na wszystkich moich urządzeniach w ramach jednej akcji?

Tak. Możesz ręcznie wdrożyć poprawki na poszczególnych urządzeniach i w poszczególnych grupach urządzeń — w ramach jednej akcji.

Jaki może być stan poprawek?

Poprawki mogą mieć jeden z poniższych stanów.

 • Planowane: Szara ikona - Poprawka zatwierdzona i zaplanowana do wdrożenia na urządzeniach
 • Wdrożone: Zielona ikona - Poprawka pomyślnie wdrożona na urządzeniach
 • Nie można wdrożyć: Czerwona ikona - Nie można wdrożyć poprawek na urządzeniach
 • Brakujące: Żółta ikona - Brak poprawki na urządzeniach
 • Oczekiwanie na skanowanie: Szara ikona - Oczekiwanie na uruchomienie skanowania poprawek na urządzeniu
 • Nie można wykonać skanowania: Czerwona ikona - Nie można uruchomić skanowania poprawek na urządzeniu

Jak długo trwa wdrożenie poprawek na urządzeniu?

Może to zająć od kilku sekund do kilku godzin. Czas trwania zależy od rozmiaru poprawki pobieranej na urządzenie, aktualizowanej aplikacji oraz sprzętu danego urządzenia.

Czy moje urządzenie wyznaczone jako agent główny pobierze poprawki i wdroży je na pozostałych urządzeniach?

Tak, urządzenie wybrane na agenta głównego będzie używane do przechowywania poprawek aplikacji i rozpowszechni je na urządzeniach w sieci, co pozwoli oszczędzić przepustowość. Jeśli nie masz wybranego agenta głównego, urządzenia będą pobierać poprawki aplikacji bezpośrednio z Internetu (niezalecane).

 • Windows operating system:
 • Produkty Avast Business są obsługiwane przez firmę Avast Software s.r.o. w następujących wersjach systemu Windows: Windows 7 (z dodatkiem Service Pack 1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 — Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise. Produkty Avast Business są przez cały cykl życia aplikacji obsługiwane w ramach następujących gałęzi obsługi systemu Windows 10: Current Branch (CB), Current Branch for Business (CBB) oraz Long-Term Servicing Branch (LTSB).
 • Servers:
 • Windows Server 2016 (wersja 64-bitowa)
 • Windows Server 2012 (wersja 64-bitowa)
 • Windows Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa z najnowszym dodatkiem Service Pack, z wyłączeniem wersji Server Core Edition)
 • Microsoft Exchange Server 2016 (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft Exchange Server 2013 (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersja 64-bitowa)
 • Hardware:
 • Procesor Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 z obsługą instrukcji SSE2, co najmniej 256 MB pamięci RAM i 2 GB wolnego miejsca na dysku.