Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Hantera säkerheten för alla enheter från en plattform

Skaffa en demo med Business Hub

Visa hot i realtid, få fullständig rapportering och hanteringsfunktioner.

  • Ett modernt användargränssnitt som är intuitivt och enkelt att använda för ökad produktivitet och snabbare övervakning och distribution.
  • Med hubben kan du enkelt distribuera, konfigurera och hantera en rad säkerhetstjänster som skyddar dina kunders data, slutpunkter, program och nätverk mot de mest avancerade cyberhoten.
  • Konfigurera varningar baserat på specifika enhetsåtgärder och övervaka från en centraliserad varningsinstrumentpanel för fullständig insyn i enskilda enhetsproblem samt hot som kan spridas bland anslutna enheter.
Visa hot i realtid, få fullständig rapportering och hanteringsfunktioner.

Få en demo

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.