Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Fallstudie

Rain Networks lägger till Avast Business CloudCare i distributörsportföljen och ökar kundbasen med 200 %

Företaget

Rain Networks, som är baserade i Seattle, påbörjade sin verksamhet 2003 med att sälja programvara för antiviruslösningar till leverantörer som försökte etablera sig på den nordamerikanska marknaden. Rain Networks målgrupp var i början små företag som reparerade datorer, men gjorde strax därefter övergången till den roll de har i dagsläget som mervärdesdistributör (Value Added Distributor, VAD) med fokus på att sälja datasäkerhetslösningar till leverantörer av hanterade tjänster (Managed Service Providers, MSP:er). Företaget samarbetar med över 3 500 partner, som i huvudsak är MSP:er, över hela Nordamerika.

Nathan Ware, medgrundare och teknisk chef, förklarar: ”Vi tillför djupgående kunskaper om teknik, drift och försäljning inom VAR- och MSP-segmenten, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda mer än vad som ingår i den traditionella distributörsrollen. Vi registrerar våra MSP-kunder på produktplattformarna som vi säljer och hjälper dem dessutom att hantera tekniken samt marknadsföra och sälja den till sina slutanvändare. Detta särskiljer oss från konkurrenterna och bidrar till att skapa långvariga affärsrelationer.”

Utmaningen

Utpressningstrojaner och nätfiske är de största säkerhetshoten mot Rain Networks kunder. ”Som distributör med fokus på cybersäkerhet med specialistkunskaper inom skydd mot utpressningstrojaner är lösningar som upptäcker och blockerar utpressningstrojaner en nyckelkomponent i vår affärsplan, och vi arbetar i huvudsak med leverantörer som prioriterar detta i sina produktportföljer.”

Med det i åtanke förklarar Nathan att hans partner måste kunna erbjuda lättanvända lösningar i företagsklass som levererar slutpunkts- och e-postskydd, skydd mot utpressningstrojaner och säkerhetskopiering i en enda plattform.

Lösningen

Rain Networks, långvarig återförsäljare av AVG-Avast och nu Avast Business-distributör, utvärderade nyligen Avast Business CloudCare. Efter att ha säkerställt att CloudCare mötte företagets specifika kriterier lade Nathan och hans team till lösningen i företagets distributörsportfölj.

”CloudCare passar oss perfekt eftersom lösningen erbjuder säkerhetstjänster för slutpunkts- och e-postskydd, skydd mot utpressningstrojaner och säkerhetskopiering i en enda plattform. Andra leverantörer av slutpunktsskydd som vi har undersökt kunde inte leverera alla dessa fyra element”, säger Nathan. ”Tack vare hanteringsplattformen och bredden på de avancerade tjänsterna i CloudCare är lösningen perfekt för våra kunder.”

Rain Networks distribuerar hela CloudCares sortiment av säkerhetstjänster för slutpunkter och nätverk – Avast Business Antivirus Pro Plus, Innehållsfiltrering, Säkerhetskopiering online, IT-fjärrstyrning och E-postsäkerhet, som inkluderar Skräppostskydd, E-postarkiv, Arkivering Lite och Krypterad e-post.

”Våra kunder vill kunna logga in och hantera allt från en enda plats, vilket är positivt med CloudCare”, lägger han till. ”Plattformen är lätt att använda, erbjuder utmärkt säkerhet och låter våra kunder hantera alla sina slutpunktsklienter från en enda plats.”

CloudCare ger dessutom Rain Networks en omedelbar konkurrensfördel. ”Vi kan rikta in oss på nya återförsäljare och MSP:er och snabbt byta ut lösningar som inte har CloudCares fantastiska kombination av tjänster eller som saknar en funktionsrik hanteringskonsol.”

Nathan har ställt in siktet på Avast Business Säker webbgateway, som nu finns tillgänglig för Avast Business-distributörer och som kan distribueras direkt från CloudCare-plattformen.

Resultaten

Enligt Nathan passar CloudCare perfekt in i Rain Networks affärsmodell. ”Avast Business-storyn är mycket tilltalande och något som våra kunder kan relatera till”, lägger han till. ”Avast har en lång bakgrund inom skydd mot cyberhot och förstår att företag behöver säkerhet som är lätt att använda. Med CloudCare får våra kunder en allt i ett-plattform av företagsklass som kan användas för att effektivt serva deras klienter och bevisa deras värde som säkerhetsleverantörer.”

Nathan uppskattar att hans team redan har expanderat kundbasen med 200 %. ”Vi registrerade precis sju nya CloudCare-kunder och vi i är kontakt med ytterligare 1 000 andra återförsäljare som skulle kunna dra fördel av CloudCares breda sortiment av säkerhetstjänster och licensieringsmodeller.”

Kontohanteringen av Avast Business är ännu ett skäl till att genomföra affären. ”Jessica Turner, vår kontoansvarige, är en viktig komponent i vår framgång. Hon tillhandahåller den kontakt vi behöver för att kunna fortsätta att utveckla företagets samtliga verksamhetsområden.”

Bransch

Med fokus på cybersäkerhet

Mervärdesdistributör (VAD)

Affärsbehov

Skapar tillväxt genom en konkurrenskraftig portfölj, med fokus på skydd mot utpressningstrojaner, som levererar effektiva tjänster och kostnadsbesparingar

Lösning

Avast Business CloudCare

Resultat

  • Fick en marknadsfördel tack vare CloudCares enskilda plattform för kritiska säkerhetstjänster, dess enkla faktureringsmodell för MSP:er och Avast Business tekniska support
  • Registrerade sju nya CloudCare-kunder under de första fyra veckorna med CloudCares effektiva webbaserade verktyg för snabb och enkel onboarding
  • Ökade kundbasen med 200 % på 90 dagar

Vi valde Avast Business CloudCare eftersom lösningen erbjuder slutpunkts- och e-postskydd, skydd mot utpressningstrojaner och säkerhetskopiering i en enda plattform. Detta särskiljer CloudCare tydligt från konkurrenterna, och i kombination med en lättanvänd instrumentpanel och åtskilliga licensieringsalternativ som är enkla att lägga till eller ändra passar den våra kunder perfekt.

Fallstudie: Rain Networks

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.