We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Ladda ned

Avast Smart Life

AI-drivna säkerhets- och digitalverktyg för den moderna familjen.

Stolt medlem i prpl Foundation

Skydda dina kunder överallt med vår mest avancerade säkerhet

Smart Life innehåller decennier av prisbelönad säkerhet och AI-driven innovation för att skydda dina kunder och deras enheter hur och var de än kopplar upp sig, inklusive IoT.

Enhetsfingeravtryck
Smart Life använder de stora mängder data som samlas in i vårt omfattande globala nätverk och utformar en exakt topografi i hemnätverket.
Enhetsavvikelseidentifiering
Smart Life upptäcker ett ovanligt nätverk eller enhetsbeteende och isolerar det så att inte en enda komprometterad enhet utsätter hela nätverket för risk.
Analys av enhets- och nätverksbeteende
Smart Life analyserar enhets- och nätverksaktivitet mot historiska mönster och vår globala hotdatabas och kan på så sätt identifiera en skadlig aktivitet.
Skydd mot alla hot
Smart Life skyddar mot både befintliga och nya nolldagshot med vår omfattande hotdatabas och våra identifieringsfunktioner.

Mer information om smart hemsäkerhet

Digitalt välmående och smartare föräldraskap

Allt eftersom uppkoppling blivit mer genomgripande i våra liv vill föräldrar kunna använda sig av teknik för att hantera sina digitala vanor och skydda sin familj både online och offline med föräldraverktyg.

Hantera skärmtid
Med Smart Lifes funktion för att pausa Internet och schemalägga nedtid kan föräldrar ha kontroll över sitt barns skärmtid så att de kan få bättre digitala vanor.
Kontrollera realtidsplats
Kontrollera var dina nära och kära är hela tiden med hjälp av realtidplatsfunktioner som geobegränsningsvarningar, schemalagda lokaliseringar och GPS-spårningsintegration.
Ta emot aktivitetsöversikt och rapporter
Hjälp dina kunder att få överblick över digitala vanor med en daglig rapport över områden som behöver förbättras och som gör det lättare att ha konversationer med sina barn.
Hantera innehållsexponering
Med Smart Lifes avancerade föräldrakontrollfunktioner kan föräldrar skydda sina barn från farligt och olämpligt onlineinnehåll.

Mer information om digitala föräldralösningar

En flexibel arkitektur klar för 5G

Smart Life kan distribueras i både routern och 5G vilket innebär att både bredbands- och mobiloperatörer kan erbjuda sina kunder fullständig säkerhet.

Routeranordning
Mobiloperatörer och andra servicepartners kan erbjuda smart hemsäkerhet med vår routeranordning. Vår hårdvara är enkel att konfigurera och är kompatibel med de flesta konsumentroutrar.
Routerprogramvara
Smart Life kan integreras som ett litet programvarulager direkt i partnerroutrar. Kunder kan sedan aktivera tjänsten via sin nätverksleverantör och hantera sin digitala säkerhet genom mobilappen.
5G, en virtuell nätverksfunktion
Smart Life kan integreras i gränsnätverk som VNF vilket innebär att 5G-mobiloperatörer kan erbjuda enhetssäkerhet för mobila enheter, mobila IoT-anslutningar, 5G-hotspotroutrar med mera.

Både routern och 5G-distributionerna av Smart Life delar samma underliggande teknik som våra traditionella enhetsbaserade säkerhetslösningar och lösningar för digitalt välmående. Operatörer kan distribuera över flera områden och effektivisera kundupplevelsen.

Innovationen bakom Smart Life

Alt text

Halvsynkron datasökväg

Dataflödet är förgrenat när det når Smart Life, antingen i routern eller 5G-gränsnätverket, vilket möjliggör halvsynkron analys av trafiken. Genom att undvika traditionell säkerhet har Smart Life liten eller ingen inverkan på användarens fördröjning.
Alt text

AI-driven nätverksanalys

Smart Life upptäcker, identifierar och övervakar varje enskild anslutning. Jämfört med djupa paketinspektionslösningar är våra AI-algoritmer tränade för att använda telemetriska nätverksdata för att effektivt och exakt förstå nätverkstrafik, även när delar är krypterade.

Probabilistiska modeller och mönsterigenkänning

Alt text
Smart Life börjar med att få förståelse för enheterna och dess typiska beteendemönster. Sedan upptäcks potentiella hot genom att avvikelser identifieras och potentiella attacker stängs ned och begränsas åtkomst till resten av nätverket.