Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Humihingi nang mas marami ang mga customer mula sa kanilang mga provider at guto nila ng iisang kokontakin sa lahat ng bagay sa IT. Ang pagiging provider ng managed service provider ay nagtataglay ng malaking responsibilidad at magagandang pagkakataon para paunlarin ang iyong negosyo. Tinutugunan ng white paper na ito ang nakalaang mga pagkakataon para sa mga nakahandang kumilos tungo sa managed services.

I-download ang white paper na ito para malaman kung paanong:

  • Kilalanin ang mga pagkakataon ng kasalukuyang kita
  • Pag-iba-ibahin ang iyong hinahandog para isama ang mga daloy ng bagong kita
  • Gamitin ang mga ugnayan ng customer para palaguin ang iyong negosyo
  • I-boost uptime ng customer at ang iyong mga kita
  • Lumayo sa commoditization
  • Pataasin ang halaga ng iyong mga serbisyo