Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

 

Halos lahat ay nabalitaan ang katawagang malware, ngunit alam o ba kung paano ito napupunta sa isang aparato at kung paano itong maiiwasan? Ang malware ay hindi bago, ngunit ang banta ay totoo at mas laganap kaysa dati. Ang ebook na ito ay isang magandang panimula sa kung ano ang malware, kung bakit ito ay isang banta, at kung paanong manatiling ligtas.

I-download ang ebook na ito para matuto:

  • Ang mga pangunahin ng malware at mga pinanggalingan nito
  • Paano nangyayari ang mga pag-atake ng malware
  • Ang iba't ibang uri ng malware
  • Paano isara ang pintuan sa mga pag-atake
  • Mga kahulugan ng malware at mga pangunahing katawagan
  • Paano kang matutulungang mapapanatiling ligtas ng Avast Business