Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Ang mga cybercriminal ay dumaraming inililipat ang kanilang site mula sa mga enterprise papunta sa mga SMB, kung saan ay lumilikha pareho ng pagkakataon at isang hamon para sa mga provider ng serbisyo ng IT. Ang pagkakataon ay mga managed security service. Ang mga ito ay mainam na paraan para sa mga MSP para maihatid ang proteksyon na hinahanap ng kanilang mga customer habang pinauunlad rin at pinag-iiba-iba ang kanilang negosyo. Gayunman, ang pag-alam sa kung ano ang mga serbisyong pangseguridad ang kailangan ng kanilang mga customer at mabisang naihahatid ang mga ito sa isang budget ng SMB ay maaaring maging hamon.

Sinusuri ng white paper na ito ang tatlong mahalagang bahagi ng isang managed security service na magbibigay sa tamang dami ng proactive na seguridad para sa iyong mga customer habang nananatili sa loob ng kanilang budget. I-download ang white paper na ito para malaman ang higit pa:

  • Bakit kaakit-akit na mga puntirya ang mga SMB
  • Mahahalagang kahinaan na dapat malaman
  • Mga pinakamainam na kasanayan sa pagprotekta sa data, mga aparato at mga tao ng mga customer