Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Ang proteksyon sa online ay mahalaga para sa bawat negosyo para matiyak na nanatili silang naka-up at tumatakbo, 24 x 7. Pagbibigay ng kailangang proteksyon para panatilihin silang ligtas ay kinakailangan ng pamamaraang muli-part. Sinasaklawan ng white paper na ito ang limang pinakamainam na paraan para sa mapanaitling ligtas ang iyong mga customer, makabuo ng serbisyo ng seguridad, at magpataas ng iyong kasalukuyang kita.

I-download ang white paper na ito at alamin kung paanong:

  • Gamitin ang edukasyon para ma-boost ang pagpigil
  • Iposisyon ang patch management bilang mahalaga
  • Asahan ang mga vector ng pag-atake
  • Bumuo ng paghahandog ng serbisyo ng pagpapatuloy ng negosyo