Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

 

Amg pag-atake ng ransomware, kung saan nilo-lock o tinatanggal ang mga file hanggang sa mabayaran ang ransom, ay maaaring maging nakapipinsala sa anumang negosyo. Kahit na naisagawa ang kabayaran, wala pa ring garantiya na makukuha mong pabalik ang iyong mga file. Sa on-demand webinar na ito, tinitignan namin ang Jigsaw -- isang partikular na mabisang nag-iiba-ibang ransomware. Ilalakad ka namin sa kung ano ang hitsura ng pag-atake at kung paanong maaaring protektahan ng mga MSP ang kanilang mga customer.

Panoorin ito sa on-demand webinar para malaman:

  • Kung paanong gumagana ang mga pag-atake ng ransomware
  • Ang pinakamaiinam na kasanayan para maiwasan ang pag-atake
  • Kung ano ang katumbas ng mawawala sa negosyo sa pag-atake ng ransomware
  • Kung paanong maaaring makabuo ang mga MSP ng serbisyo ng proteksyon sa ransomware para mapataas ang mga benta