موافقت‏نامه مجوز نرم‌افزار

تمامی محصولات Avast را می‌توانید با توجه به موافقت‏نامه مجوز نرم‌افزار آن‌ها استفاده کنید.
برای مطالعه این موافقت‏نامه‏ها روی لینک زیر کلیک کنید.