Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Säkerhetskopiering till molnet

Skydda dina data, minimera nedtiden och få åtkomst till viktig information varsomhelst ifrån, när som helst och känn dig helt lugn.

Skydda allt du arbetat hårt för med en enkel, automatiserad molnsäkerhetskopiering

Skydda verksamhetskritiska data
Säkerhetskopiera arbetsstationsfiler och -mappar eller utför bare metal-säkerhetskopieringar på servrar för att säkerställa att alla data är skyddade.
Central övervakning och hantering
Ange säkerhetskopierings- och återställningspolicyer, ta emot varningar om fel vid säkerhetskopiering och övervaka alla slutpunkter och platser som hanteras.
Återställ din information snabbt
Om en katastrof inträffar återställer du enkelt dina saknade data från molnet till en ny önskad plats.

Fördelar med molnsäkerhetskopiering

CloudCare

Skaffa molnsäkerhetskopiering i CloudCare-platfformen

Förhindra dataförlust, minimera nedtid

Molnsäkerhetskopiering skyddar data och säkerställer kontinuitet i verksamheten genom att skydda slutpunktsenheter med en automatisk säkerhetskopieringsprocess som är lätt att distribuera och hantera, allt inom en enkel och användarvänlig omfattande plattform.

Säkerhetskopiering till molnet

Skydda dina data med molnsäkerhetskopiering