Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

CÁC GIỚI HẠN VỀ LÃNH THỔ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP VPN

Một số quốc gia cấm hoặc hạn chế việc sử dụng VPN. Các giải pháp VPN của chúng tôi chưa được bất kỳ cơ quan chính phủ nào phê duyệt và: (i) hiện không được khuyến khích sử dụng ở các quốc gia được liệt kê trong Phần A bên dưới; và (ii) chịu sự hạn chế của chính phủ đối với việc sử dụng ở các quốc gia được liệt kê trong Phần B dưới đây. Bởi vì luật thay đổi, bạn nên thường xuyên kiểm tra thông tin có sẵn trên trang web này và các nguồn khác.

A. Các quốc gia mà các giải pháp VPN của chúng tôi hiện không được khuyến nghị sử dụng

  • Belarus
  • Trung Quốc
  • Iran
  • Iraq
  • Triều Tiên
  • Oman
  • Thổ Nhĩ Kỳ
  • Turkmenistan
  • Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

B. Các quốc gia mà các giải pháp VPN của chúng tôi đang chịu các hạn chế của chính phủ

  • Nga