Tuemme selaimia, emme muinaisjäänteitä. Päivitäthän selaimesi, jos haluat nähdä tämän verkkosivun kunnolla.

END USER LICENSE AGREEMENT

Versio 1.6 (Korjattu 4.1.2018)

Käyttöoikeussopimus

Lue tämän Käyttöoikeussopimuksen ("Sopimus") ehdot huolellisesti, ennen kuin otat Ratkaisun käyttöösi (kuten alla on määritelty). Tämä on laillisesti sitova sopimus. Hyväksymällä ehdot sähköisesti, asentamalla Ratkaisun tai käyttämällä Ratkaisua, hyväksyt kaikki tämän Sopimuksen ehdot omasta puolestasi, edustamasi tahon tai henkilön puolesta ja sellaisen tahon tai henkilön puolesta, jonka Laitteelle hankit Ratkaisun (yhteisesti "sinä"). Jos et hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, älä jatka asennusprosessia, älä käytä Ratkaisua ja poista tai tuhoa kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat Ratkaisun kopiot.

Tämä sopimus koskee tiettyjen ohjelmistojen ja palveluiden käyttöäsi, mukaan lukien Päivitykset (jokainen on ”Ratkaisu”), joiden yhteydessä hyväksyt tämän Sopimuksen, sekä näihin liittyvää Dokumentaatiota. Tässä Sopimuksessa ”Myyjä” tarkoittaa tässä sinulle Ratkaisun tarjoajaksi määritettyä tahoa; ”Dokumentaatio” tarkoittaa Ratkaisun mukana tulleita oppaita ja ohjeita; ja ”Sovellettavat ehdot” tarkoittaa yhteisesti Tilausjaksoa ja Laitteiden tyyppejä, Sallittua Laitemäärää ja muita ehtoja ja dokumentteja, jotka olet hyväksynyt hankkiessasi Ratkaisun (mukaan lukien myyntiehdot), sekä muita osassa 2 ja Dokumentaatiossa kuvattuja rajoituksia.

Huomaa, että tämä Sopimus on kaksiosainen. Tämän Sopimuksen osiot 1–12 koskevat kaikkia Ratkaisuja, mukaan lukien alla mainitut Ratkaisut. Osassa 13 määritetään lisäehtoja, jotka vaikuttavat tiettyihin Ratkaisuihin tai Ratkaisutyyppeihin, mukaan lukien Ulkopuolisten tahojen Ohjelmistot, Palvelut ja muut Tuotteet (osa 13.1), CloudCare ja Managed Workplace (osa 13.2), Selainpuhdistaja (osa 13.3), WiFi Finder (osa 13.4), Avast Family Shield (osa 13.5), Mobiilisovellukset (osa 13.6), Teknikkoversio (osa 13.7), Turvasuunnitelma (osa 13.8), Premium tekninen tuki (osa 13.9), sekä Etäyhteys; Avustusohjelmisto (osa 13.10). Tämä Sopimus ohittaa ja korvaa muut, aiempaan Ratkaisun versioon liittyvät sopimukset, joihin olet ollut osallisena.

Myyjä saattaa muuttaa tätä Sopimusta, milloin tahansa ilmoittamalla sinulle siitä tämän Sopimuksen mukaisesti. Jatkamalla Ratkaisun käyttöä koska tahansa 30 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta hyväksyt tämän Sopimuksen muutoksen. Myyjä saattaa edellyttää, että hyväksyt muutetun Sopimuksen, jotta voit jatkaa aiemmin hankkimiesi Ratkaisujen käyttöä, joihin muutos vaikuttaa. Jos kieltäydyt hyväksymästä muutetun Sopimuksen, Myyjä voi lopettaa sinulta sellaisten Ratkaisujen käytön, joihin tämä vaikuttaa, missä tapauksessa voit näitä ohjeita seuraamalla saada hyvitystä siitä tilausmaksun osasta, jonka olet maksanut Tilausjakson voimassa olevasta tai käyttämättömästä osasta.

1. Käyttöoikeudet

Myyjä myöntää sinulle yksinoikeudettoman lisenssin Ratkaisun käyttöön ja Sovellettavissa ehdoissa mainitun sovitun ajanjakson Dokumentaation, mukaan lukien sovitun ajanjakson kaikki laajennukset ja uusimiset ("Tilausjakso"), edellyttäen että hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot.

2. Ratkaisun sallittu käyttö

2.1. Voit käyttää Ratkaisua tai tukea sillä, sovittuun määrään saakka ("Sallittu Laitemäärä"), matkapuhelimia, älypuhelimia, tabletteja, matkaviestintäverkkolaitteita, muita mobiililaitteita (jokainen on "Mobiililaite"), henkilökohtaisia tietokoneita, internetiin yhteydessä olevia laitteita tai muita Ratkaisun kanssa yhteensopivia laitteita, (joista jokainen, mukaan lukien jokainen Mobiililaite, on "Laite") jotka on erikseen mainittu Sovellettavissa ehdoissa:

2.1.1. Sellaisten Ratkaisujen kohdalla, jotka Myyjä määrää sisäisiä liiketoimintatarkoituksia varten sinun tai tytäryhtiöidesi (sellaiset tahot, jotka hallitsevat sinua, joita hallitset, tai jotka ovat yhteishallinnassa kanssasi) yrityskäyttöön, kaupalliseen käyttöön tai työkäyttöön (jokainen on “Liiketoimintaratkaisu”). Jos tytäryhtiösi käyttää Liiketoimintaratkaisua tällä tavoin, sinä olet vastuussa siitä, että tytäryhtiösi noudattaa tätä Sopimusta ja jos tytäryhtiösi rikkoo sopimusta, katsotaan että sinä olet rikkonut sopimusta. Myyjän kaikki tämän Sopimuksen alaiset velvoitteet ovat velvoitteita sinua kohtaan, ei Liiketoimintaratkaisua tämän Sopimuksen ehtojen alla käyttäviä tytäryhtiöitäsi kohtaan.

2.1.2. Kaikkien muiden Ratkaisujen kohdalla (jokainen on “Kuluttajaratkaisu”), joita sinä tai taloutesi jäsenet käytätte henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

2.2. Voit luoda Ratkaisusta yhden varmuuskopion.

2.3. Jos Ratkaisu on konfiguroitu verkkokäyttöön, voit käyttää Ratkaisua yhdellä tai useammalla tiedostopalvelimella tai virtuaalisella laitteella yhdessä lähiverkossa, yhteen (mutta ei useampaan) seuraavista tarkoituksista:

2.3.1. Ratkaisun pysyvään asentamiseen kovalevyille tai muulle tallennuslaitteille Sallittuun Laitemäärään saakka; tai

2.3.2. Ratkaisun käyttämiseen yhdessä lähiverkossa, edellyttäen, että niiden laitteiden määrä, joilla Ratkaisua käytetään ei ylitä Sallittua Laitemäärää; tai

2.3.3. Jos Sovellettavat ehdot antavat sinulle oikeuden käyttää Ratkaisua MSP Services -palveluiden tarjoamiseen, Ratkaisun käyttö on kuvattu osassa 13.7.

2.4. JOS KÄYTÄT RATKAISUA MUUHUN KUIN SELLAISEEN TARKOITUKSEEN, JOHON TÄMÄN SOPIMUKSEN OSASSA 2 ON ERIKSEEN ANNETTU VALTUUDET TAI MYYT TAI JAAT RATKAISUA, SE KATSOTAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN VAKAVAKSI RIKKOMISEKSI JA VOI RIKKOA SOVELLETTAVAA TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNTÖÄ.

3. Päivitykset

Myyjä saattaa silloin tällöin Tilausjakson aikana, ilman erillistä lupaasi tai suostumustasi, ottaa käyttöön päivityksen tai korvaavuuden mille tahansa Ratkaisulle (“Päivitys”) ja et tällaisesta käyttöönotosta johtuen voi välttämättä käyttää kyseistä Ratkaisua tai Laitetta (tai Laitteen tiettyjä toimintoja) ennen kuin tällainen Päivitys on asennettu tai aktivoitu kokonaan. Jokaisen Päivityksen luetaan kaikilta osin muodostavan osan ”Ratkaisua” tämän Sopimuksen nojalla. Päivitykset voivat sisältää sekä lisäyksiä mihin tahansa Ratkaisun tarjoamaan toimintoon, että ominaisuuksien tai toimintojen poistoja, tai ne voivat korvata Ratkaisun kokonaan, ja Myyjä päättää yksinomaisesti päivitettyjen Ratkaisujen sisällöstä, ominaisuuksista ja toiminnoista. Myyjä tai Laitteesi ei ole velvoitettu tarjoamaan sinulle mahdollisuutta hylätä tai lykätä Päivitystä, mutta sinä saatat joka tapauksessa joutua lataamaan tai uudelleen aktivoimaan kaikki saatavilla olevat Päivitykset ja sallimaan niiden asennuksen, jotta voit hyödyntää Ratkaisua mahdollisimman kattavasti. Myyjä saattaa lopettaa tuen antamisen Ratkaisulle, kunnes olet hyväksynyt ja asentanut tai aktivoinut kaikki Päivitykset. Myyjä päättää yksinomaisesti, milloin Päivityksiä tarvitaan ja jos niitä tarvitaan, eikä sillä ole mitään velvoitetta saattaa Päivityksiä saatavillesi. Myyjä voi oman harkintansa mukaan lopettaa Päivitysten tarjoamisen mille tahansa Ratkaisun versiolle pois lukien uusin versio tai lopettaa Päivitykset, jotka tukevat Ratkaisun käyttöä minkä tahansa sellaisen käyttöjärjestelmäversion, sähköpostiohjelman, selainohjelman tai muun ohjelmiston kanssa, jonka kanssa Ratkaisu on suunniteltu toimimaan.

4. Omistusoikeudet

4.1. Ratkaisu ja Dokumentaatio ovat Myyjän immateriaaliomaisuutta ja niitä suojaa sovellettava tekijänoikeuslainsäädäntö, kansainvälisten sopimusten määräykset ja muut Ratkaisun käyttömaan sovellettavat lait. Ratkaisun rakenne, järjestelmä ja tietokonekoodi ovat arvokkaita liikesalaisuuksia ja Myyjän salassa pidettävää tietoa. Siltä osin kuin tarjoat Myyjälle kommentteja ja ehdotuksia, annat Myyjälle oikeuden säilyttää kyseiset kommentit ja ehdotukset ja käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen nykyisissä ja tulevissa tuotteissaan ja palveluissaan ilman, että se joutuu maksamaan sinulle korvausta tai hankimaan sinulta luvan niiden säilytykseen tai käyttöön.

4.2. Muutoin, kuin siltä osin kuin tässä Sopimuksessa on mainittu, se, että käytät Ratkaisua tai että se on hallussasi, ei anna sinulle mitään oikeuksia tai immateriaalioikeuksia Ratkaisua tai Dokumentaatiota koskien. Ratkaisun ja Dokumentaation kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuusoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet ovat Myyjän hallussa.

5. Rajoitukset

5.1. Et saa kopioida tai käyttää Ratkaisua tai Dokumentaatiota muutoin, kuin tämän Sopimuksen osassa 2 määritellyllä tavalla. Et saa itse tehdä tai sallia ulkopuolisen tahon tehdä mitään seuraavista asioista: (i) käyttää mitään valtuutuskoodia, lisenssinumeroa, käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmää tai muuta aktivointikoodia tai -numeroa, jonka Myyjä on antanut minkä tahansa Ratkaisun yhteydessä (“Aktivointikoodi”), useammalle Laitteelle kuin Sovellettavissa ehdoissa on mainittu; (ii) paljastaa mitään Aktivointikoodia millekään muulle osapuolelle kuin Myyjälle tai Myyjän määräämälle edustajalle, (iii) paitsi, jos laki nimenomaisesti sen sallii, (A) aukikoodata, purkaa, mallintaa, kääntää, uudelleen koota, muokata tai poimia mitä tahansa Ratkaisua tai Ratkaisun osaa (mukaan lukien kaikki niihin liittyvät haittaohjelmien tunnisteet ja haittaohjelmien tunnistusrutiinit) tai (B) muokata tai muuten muuttaa mitään Ratkaisua (mukaan lukien rajoitteetta mitä tahansa niihin liittyviä haittaohjelmien tunnisteita ja haittaohjelmien tunnistusrutiineja); (iv) julkaista, jälleenmyydä, levittää, lähettää, siirtää, viestittää, välittää, luvata, vuokrata, jakaa tai alilisenssoida mitään ratkaisua, jos ei sitä nimenomaisesti erikseen sallita jakelusopimuksessa, jälleenmyyntisopimuksessa tai muussa sinun ja Myyjän tai Myyjäryhmän jäsenen välisessä sopimuksessa; (v) käyttää mitään Ratkaisua ulkopuolisen tahon palveluiden hoitamiseen tai antaa ulkopuolisen tahon saataville tai käyttöön mitään Ratkaisua palvelutoimistoon, osituskäyttöön, tilauspalveluun, sovelluspalveluntarjoajaan tai muuhun vastaan tarkoitukseen perustuen, jos sitä ei nimenomaisesti tässä Sopimuksessa (mukaan lukien osat 13.2, 13.5 ja 13.7), Sovellettavissa ehdoissa tai muussa sinun ja Myyjän tai Myyjäryhmän jäsenen välisessä sopimuksessa erikseen sallita; (vi) käyttää mitään Ratkaisua tarjoamaan tai rakentamaan tuote tai palvelu, joka kilpailee Ratkaisun kanssa; (vii) käyttää mitään Ratkaisua tavalla, joka rikkoo Myyjän julkaistuja, hyväksyttäviä käyttöehtoja; (viii) käyttää tai yrittää käyttää mitään Ratkaisua siirtääksesi, varastoidaksesi tai lähettääksesi dataa, tietoa tai materiaalia, joka: rikkoo ulkopuolisten tahojen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; sisältää lainvastaista, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa tai muuten paheksuttavaa materiaalia; tai muuten vahingoittaa, estää tai vaikeuttaa Ratkaisun toimintaa; (ix) päästä tai yrittää päästä luvattomasti käsiksi mihinkään Ratkaisuun tai siihen liittyviin tai yhteydessä oleviin ohjelmistoihin, palveluihin tai verkostoihin tai niiden kautta tallennettuun tai kulkevaan sisältöön millään keinoilla, mukaan lukien hakkerointi, toisena esiintyminen tai palomuurien tai minkä tahansa muiden suojausten tai turvatoimien purkamisen tai ohittamisen yrittäminen; (x) ilman Myyjältä etukäteen saatua kirjallista suostumusta, testata tai arvioida, tai paljastaa tai julkaista testaus- tai arviointituloksia, koskien mitä tahansa Ratkaisua; etkä (xi) poistaa tai kiertää, yrittää poistaa tai kiertää tai sallia ulkopuolisen tahon poistaa tai kiertää tai auttaa ulkopuolista tahoa poistamaan tai kiertämään minkä tahansa Ratkaisun kopioiden käytön ohjaimet.

5.2. Jotkin Ratkaisut voivat myöntää sinulle tai toiselle käyttäjälle järjestelmänvalvojan oikeudet, jotka muun muassa saattavat sallia järjestelmänvalvojan seurata muita Laitteita ja/tai muilla Laitteilla käyttöönotettujen Ratkaisujen tilaa, mukaan lukien Tilausjakson tilaa, Ratkaisun viestejä ja Päivityksiä. Vahvistat ja takaat, että käytät tällaisia järjestelmänvalvojan oikeuksia vain niissä Laitteissa ja Ratkaisuissa, joihin sinulle on myönnetty asianmukaiset oikeudet, etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Vahvistat ja takaat myös, että (i) sinulla on kaikki vaaditut valtuudet hyväksyä tämä Sopimus ja asentaa Ratkaisu ja/tai käyttää Ratkaisua Laitteilla kyseisten Laitteiden omistajien ja käyttäjien puolesta; ja (ii) hyväksyt täten tämän Sopimuksen seuraavien tahojen puolesta: (A) Laitteiden omistajat ja käyttäjät ja (B) sinä itse.

5.3. Joillakin Ratkaisuilla saattaa olla mahdollista, julkaista tai jakaa julkisesti muille käyttäjille sisältöä, jonka käyttäjä on itse luonut tai hankkinut muusta lähteestä (”Käyttäjäsisältö”). Säilytät kaikki jo hallussasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti olevat immateriaalioikeudet Käyttäjäsisältöön, jonka julkaiset tai jaat Ratkaisun välityksellä tämän Sopimuksen oikeuksien, lisenssien ja muiden ehtojen mukaisesti, mukaan lukien muiden tahojen piilevät oikeudet Käyttäjäsisältöön, jota saatat käyttää tai muokata. Myönnät jokaiselle Myyjäryhmän jäsenelle yksinoikeudettoman, rajoittamattoman, ehdottoman, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, pysyvän ja rojaltittoman oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, tallentaa, jakaa, jäljentää, paljastaa, myydä, jälleenmyydä, alilisensoida (useilla tasoilla), muokata, mukauttaa, esitellä, julkisesti suorittaa, siirtää, julkaista, lähettää, kääntää, luoda versioita tai muuten jollakin tavalla hyödyntää kaikkea Ratkaisun avulla julkaisemaasi tai jakamaasi Käyttäjäsisältöä tai sen osia (ja näiden versioita) yksinomaan Ratkaisujen tarjoamiseen sinulle tämän Sopimuksen mukaisesti. Joka kerta, kun julkaiset tai jaat Käyttäjäsisältöä, vahvistat ja takaat jokaiselle Myyjäryhmän jäsenelle, että olet täysi-ikäinen asuinmaassasi ja hallintoalueellasi ja olet julkaisemassasi tai jakamassasi Käyttäjäsisällössä esitetyn tai siihen osallistuneen alaikäisen vanhempi tai laillinen huoltaja tai sinulla on alaikäisen vanhemman tai laillisen huoltajan asianmukainen suostumus kyseiseen Käyttäjäsisältöön ja siihen liittyen: (i) olet Käyttäjäsisällön ainoa laatija ja sen immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien haltija tai sinulla on laillinen lupa julkaista ja jakaa Käyttäjäsisältö ja antaa jokaiselle Myyjäryhmän jäsenelle lupa käyttää sitä osassa 5.3 kuvatulla tavalla ilman, että millekään Myyjäryhmän jäsennelle syntyy velvoitetta hankkia suostumus ulkopuoliselta taholta ja ilman, että Myyjälle syntyy mitään velvoitteita tai vastuita; (ii) Käyttäjäsisältö on paikkansapitävää; (iii) Käyttäjäsisältö ei minkään Myyjäryhmän jäsenen salliman käytön ja tässä Sopimuksessa määritellyn hyväksikäytön puitteissa riko mitään ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; eikä (iv) Käyttäjäsisältö riko tätä Sopimusta tai aiheuta vahinkoa tai haittaa kenellekään.

6. Rajoitettu takuu; Vastuuvapautuslauseke ja vastuun poissuljenta

6.1. Tämän osan 6 jäljellä oleviin osiin perustuen, Myyjä takaa sinulle, että Ratkaisu toimii tai suoritetaan pääosiltaan Dokumentaation mukaisesti 30 päivää siitä eteenpäin, kun olet alun perin hankkinut Ratkaisun. Tehdäksesi takuuvaade, sinun tulee seurata Ratkaisun sinulle tarjonneelta taholta saamiasi ohjeita. Jos Ratkaisu ei toimi pääosiltaan Dokumentaation mukaisesti, jokaisen Myyjäryhmän jäsenen ja jokaisen Myyjäkumppanin koko yksinomainen vastuu ja sinun yksinomainen takuuta koskeva suojasi on rajoitettu Myyjän valinnan mukaan, joko: (i) Ratkaisun korvaamiseen toisella tai (ii) Ratkaisun palauttamiseen hyvitystä vastaan siitä tilausmaksun osasta, jonka olet maksanut Tilausjakson voimassa olevasta tai käyttämättömästä osasta. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä toimitettua Ratkaisua, eikä päde: (i) Päivityksiin, (ii) vikoihin, jotka aiheutuvat Ratkaisun yhdistämisestä tai käytöstä seuraavien kanssa: (A) ohjelmistot, laitteisto ja muut materiaalit, jotka eivät ole Myyjän tarjoamia tai (B) Laitteet, ohjelmistot ja materiaalit, jotka eivät täytä Myyjän Dokumentaatiossa asettamia vaatimuksia.

6.2. TÄMÄN SOPIMUKSEN OSASSA 6.1 MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA, MYYJÄRYHMÄN JÄSENET JA MYYJÄKUMPPANIT EIVÄT TAKAA MINKÄÄN RATKAISUN TAI DOKUMENTAATION SUORITUSTA TAI NIISTÄ SAATAVIA TULOKSIA. TÄMÄN SOPIMUKSEN OSASSA 6.1 MAINITTUA LUKUUNOTTAMATTA, RATKAISU TARJOTAAN SELLAISENA, KUIN SE ON MYYNTIHETKELLÄ JA MYYJÄRYHMÄ JA MYYJÄKUMPPANIT EIVÄT TARJOA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA TAI EHTOJA JA IRTISANOUTUVAT KAIKISTA SÄÄDÄNNÄISOIKEUDEN, TAPAOIKEUDEN, OIKEUSTIETEEN JA MUIDEN OIKEUSTEORIOIDEN MÄÄRÄÄMISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, OMISTUSOIKEUS, MYYNTIKELPOISUUS, SOPIVA LAATU TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUS. MYYJÄ EI TAKAA, ETTÄ MIKÄÄN RATKAISU TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ MIKÄÄN RATKAISU TOIMII OIKEIN LAITTEESSA TAI TIETYSSÄ LAITTEISTO- JA/TAI OHJELMISTOKOKOONPANOSSA TAI ETTÄ MIKÄÄN RATKAISU TARJOAA TÄYDELLISEN SUOJAUKSEN KAIKELLE VALITULLE DATALLE, TIEDOLLE TAI SISÄLLÖLLE, JOKA ON TALLENNETTU TAI LÄHETETTY INTERNETIN KAUTTA.

6.3. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ HUOLIMATTA, MIKÄ TAHANSA SINULLE MAKSUTTA (MUKAAN LUKIEN "ILMAISEKSI", KOKEILUNA" TAI "BETANA") TARJOTTU RATKAISU ON TARJOTTU "SELLAISENAAN", "KAIKKINE VIKOINEEN" JA "SAATAVILLA OLLESSA" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI MYYJÄN TUKEA TAI MUITA PALVELUITA.

6.4. LAIN SALLIMAAN RAJAAN ASTI, MYYJÄ TAI MIKÄÄN MYYJÄN HALLINNASSA OLEVA, MYYJÄÄ HALLITSEVA TAI MYYJÄN KANSSA YHTEISESTI HALLINOIVA YRITYS (YHTEISESTI ”MYYJÄRYHMÄ”) TAI NIIDEN ASIAMIEHET, LISENSSINHALTIJAT, EDUSTAJAT, VÄLITTÄJÄT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT, LANGATTOMIEN PALVELUIDEN TARJOAJAT, JOIDEN VERKON TAI JÄRJESTELMÄN VÄLITYKSELLÄPALVELU TARJOTAAN, TAI MUUT MYYJÄRYHMÄN JÄSENTEN LIIKEKUMPPANIT (YHTEISESTI ”MYYJÄKUMPPANIT”) EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA SINULLE TAI ULKOPUOLISILLE TAHOILLE SEURAAVISTA:

6.4.1. MITKÄ TAHANSA VÄLILLISET, SATUNNAISET, RANGAISTAVAT, ERITYISET TAI ESIMERKILLISET VAHINGOT, SYYSTÄ TAI VASTUUTEORIASTA RIIPPUMATTA;

6.4.2. VAHINGOT LIIKETOIMINNAN, EDUN TAI TUOTTOJEN MENETTÄMISESTÄ, YKSITYISYYDEN MENETTÄMISESTÄ, LAITTEEN TAI RATKAISUN KÄYTÖN MENETTÄMISESTÄ, MAKSETTUJEN KULUJEN MENETTÄMISESTÄ, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN TAI DIGITAALISTEN TUOTTEIDEN HANKINNASTA SYNTYVISTÄ KULUISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, MINKÄ TAHANSA DATAN TAI TIEDON LUVATTOMASTA PALJASTUMISESTA TAI MENETYKSESTÄ (MUKAAN LUKIEN KORRUPTIO, HUONONTUMINEN JA KÄYTTÖKESKEYTYS) (RIIPPUMATTA SIITÄ OVATKO MENETYKSET, VAHINGOT, KUSTANNUKSET TAI KULUT SUORIA VAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA); TAI

6.4.3. MITKÄ TAHANSA MUUT RAHALLISET TAI MUUNLAISET MENETYKSET TAI VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SEN ALLA TARJOTTAVASTA RATKAISUSTA,

VAIKKA MYYJÄRYHMÄN JÄSENELLE TAI MYYJÄKUMPPANILLE OLISI KERROTTU TÄLLAISEN MENETYKSEN TAI VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TAI MUUTEN MÄÄRITETTYÄ LUKUUN OTTAMATTA, MIKÄÄN MYYJÄRYHMÄN JÄSEN TAI MYYJÄKUMPPANI EI OLE VASTUUSSA SINULLE TAI MILLEKÄÄN ULKOPUOLISELLE TAHOLLE (SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ) MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU MINKÄ TAHANSA RATKAISUN YHTEYDESSÄ LÄHETETYN, VASTAANOTETUN TAI TALLENNETUN DATAN TAI TIEDON LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ, TURMELTUMISESTA, OLEMISESTA SAATAMATTOMISSA, PYYHKIYTYMISESTÄ, VARASTAMISESTA, TUHOUTUMISESTA, MUOKKAAMISESTA, PALJASTUMISESTA TAI MENETYKSESTÄ, SYYSTÄ RIIPPUMATTA. LAIN SALLIMAAN RAJAAN ASTI, MINKÄÄN MYYJÄRYHMÄN JÄSEN TAI MYYJÄKUMPPANIN KOKONAISVASTUU SINULLE TAI ULKOPUOLISELLE TAHOLLE RATKAISUUN, TILAUKSEEN TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ TAI NIISTÄ AIHEUTUNEESTA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA KOKONAISUUDESSAAN EI KOSKAAN YLITÄ SEURAAVAA: (I) VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA (US$5,00); SEKÄ (II) TILAUSMAKSUJEN SUMMA, JONKA OLET MAKSANUT TILAUSJAKSON EDELLISELTÄ 12 KUUKAUDELTA.

6.5. TÄMÄN SOPIMUKSEN SISÄLTÄMÄT MYYJÄRYHMÄN JÄSENTEN JA MYYJÄKUMPPANEIDEN VASTUUN POISSULJENNAT JA RAJOITUKSET EIVÄT RAJOITA TAI POISSULJE NIIDEN MAHDOLLISTA VASTUUTA SEURAAVISTA:

6.5.1. KUOLEMA, HENKILÖVAHINKO TAI PETOS, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE YLITTÄÄ SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMAT RAJAT; SEKÄ

6.5.2. MIKÄ TAHANSA ASIA, JOTA SOVELLETTAVAT LAIT EIVÄT MUUTEN RAJAA TAI POISSULJE.

7. Tietosuoja; henkilökohtaisten tietojen käsittely

7.1. Tiedostat ja hyväksyt, että mikä tahansa Ratkaisu voi automaattisesti kommunikoida Myyjän pilvipohjaisen teknologian kanssa toimiakseen ja tehdäkseen mistä tahansa Ratkaisusta ja Myyjän muista tuotteista ja palveluista tehokkaampia. Voit perua suostumuksesi tällaiseen kommunikaatioon ainoastaan poistamalla ja/tai deaktivoimalla Ratkaisun.

7.2. Myyjä käsittelee tiettyjä seuraaviin asioihin liittyviä tietoja (jotka voivat pitää sisällään henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja ja/tai henkilökohtaisia tietoja): (i) käyttäjä, joka käyttää Ratkaisua ja/tai mitä tahansa Laitetta, jolla Ratkaisua käytetään; (ii) Ratkaisu ja/tai mikä tahansa Laite, jolla Ratkaisua käytetään. Myyjän sovellettava tietosuojakäytäntö, joka löytyy täältä, kertoo kuinka Myyjä kerää, käyttää ja muin tavoin käsittelee tällaisia tietoja.

8. Sopimuksen päättyminen

8.1. Tämä Sopimus päättyy heti, jos rikot tässä Sopimuksessa esitettyjä velvollisuuksiasi (mukaan lukien osissa 2, 5 ja 9 esitettyjen velvollisuuksien rikkominen, jonka seurauksena menetät oikeutesi Päivityksiin tai hyvitykseen siitä tilausmaksun osasta, jonka olet maksanut Tilausjakson voimassa olevasta tai käyttämättömästä osasta). Myyjällä on oikeus muihin lain sallimiin keinoihin, jos se, että rikot tällä Sopimuksella sinulle määrättyjä velvollisuuksia, vaikuttaa kielteisesti johonkin Myyjäryhmän jäseneen tai Myyjäkumppaniin. Tämän Sopimuksen sisältämät Myyjäryhmän jäsenten ja Myyjäkumppanien vastuun poissuljennat ja rajoitukset pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päätyttyä.

8.2. Myyjä voi sinulle ilmoittamalla koska tahansa halutessaan päättää tämän Sopimuksen heti tietyn Ratkaisun tai kaikkien Ratkaisujen osalta ja jokaisen Myyjäryhmän jäsenen ja Myyjäkumppanin koko yksinomainen vastuu, sekä sinun koko yksinomainen suojasi, koskien Sopimuksen päättämistä, on rajoitettu hyvitykseen siitä tilausmaksun osasta, jonka olet maksanut Tilausjakson voimassa olevasta tai käyttämättömästä osasta. Sopimuksen päättymispäivänä sinulla ei ole enää oikeutta käyttää Ratkaisua ja Dokumentaatiota, jota Sopimuksen päättäminen koskee.

9. Yhdysvaltain hallituksen rajoitetut oikeudet

Kaikkien Ratkaisujen katsotaan olevan "kaupallisia tuotteita" ("commercial items"), kuten ne on Yhdysvaltain liittovaltion säädöstössä määritelty (48 C.F.R. 2.101) ja "kaupallisia tietokoneohjelmistodokumentaatioita" (“commercial computer software documentation”), kuten ne on määritelty liittovaltion säädöstössä (48 C.F.R. 12.212). Liittovaltion säädösten kohtien 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 mukaisesti, kaikki Yhdysvaltain hallituksen käyttäjät saavat Ratkaisut ja niihin liittyvän Dokumentaation ainoastaan niillä oikeuksilla, jotka tässä Sopimuksessa on määritelty pätemään yksityisasiakkaisiin. Käyttäessään Ratkaisuja ja niihin liittyvää Dokumentaatiota, Yhdysvaltain valtiollisen elimen katsotaan myöntävän, että kyseinen tietokoneohjelmisto ja tietokoneohjelmistodokumentaatio ovat kaupallisia, mikä johtaa tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja rajoitusten hyväksymiseen.

10. Vientisäätelyt

Sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia Yhdysvaltain ja kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat Ratkaisujen vientiä ja jälleenvientiä, mukaan lukien Yhdysvaltain Export Administration Regulations -säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden maiden hallitusten laatimia loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja sijainteja koskevia säädöksiä. Edellä mainitun yleisestä luonteesta huolimatta vahvistat, takaat ja sitoudut siihen, (i) ettet ole kiellettyjen henkilöiden luettelossa, tarkistamattomien tahojen luettelossa, tahoja koskevassa luettelossa, erityistarkkailussa olevien kansalaisten luettelossa, ulkopuolelle suljettujen tahojen luettelossa tai missään muussa Yhdysvaltain hallituksen julkaisemassa luettelossa, (ii) etkä käytä, vie tai jälleenvie mitään Ratkaisua alueille, määränpäihin, yrityksiin tai henkilöille, jotka rikkovat Yhdysvaltain tai EU:n asettamia kauppasaartoja tai -pakotteita. Vapautat jokaisen Myyjäryhmän jäsenen vastuista, jotka koskevat korvausvaateita, vaatimuksia, kanteita tai oikeudenkäyntiprosesseja ja kaikkia vahingonkorvauksia, vastuita, kuluja ja kustannuksia, jotka syntyvät sen seurauksena, että et noudata tätä osaa 10.

11. Sitova välimiesmenettelysopimus ja ryhmäkanteesta luopuminen

11.1. Tämä osa 11 koskee sinun ja Myyjän välisiä riita-asioita, jotka johtuvat Ratkaisusta, jonkin Ratkaisun tilauksesta tai tästä Sopimuksesta tai liittyvät niihin. "Riita-asia" tarkoittaa tämän osan 11 tarkoituksessa mitä tahansa riita-asiaa, kannetta tai kiistaa riippumatta puolustetun kanteen tarkasta syystä (eli se kattaa muiden mahdollisten kanteen syiden tai lakiperustan lisäksi sopimusrikkomusta, väärintulkintaa, petosta, vahingonkorvausta, oikeudenloukkausta (mukaan lukien huolimattomuus) ja asetusten tai säädösten rikkomista koskevat vaateet).

11.2. Riita-asioissa sinun on annettava Myyjälle Riita-asiaa koskeva ilmoitus, joka on kirjallinen lausunto, joka sisältää sinun nimesi, osoitteesi ja yhteystietosi, Riita-asiaan johtaneet syyt ja pyytämäsi korvauksen. Sinun on lähetettävä riita-asiailmoitus sähköpostitse Myyjälle osoitteeseen legal@avast.com (aiheeksi on merkittävä: Loppukäyttäjän Lisenssisopimuksen mukainen riita-asiailmoitus, Osio 11).

11.3. KAIKKI OIKEUDENKÄYNNIT, JOISSA PYRITÄÄN RATKAISEMAAN RIITA-ASIA TAI KÄYMÄÄN SIITÄ OIKEUTTA JOSSAKIN KÄRÄJÖINTIPAIKASSA, SUORITETAAN YKSILÖPOHJAISESTI. ET SAA PYRKIÄ JÄTTÄMÄÄN RIITA-ASIAA KUULTAVAKSI RYHMÄKANTEENA, ASIANAJAJAN ESITTÄMÄNÄ JOUKKOKANTEENA TAI MILLÄÄN MUULLA OIKEUDENKÄYNNILLÄ, JOSSA JOMPIKUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI LUPAA TOIMIA TOISEN OSAPUOLEN EDUSTAJANA. VÄLIMIESMENETTELYYN TAI OIKEUDENKÄYNTIIN EI YHDISTETÄ MUUTA VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI OIKEUDENKÄYNTIÄ ILMAN KAIKKIEN NIIDEN OSAPUOLTEN ETUKÄTEEN ANTAMAA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA, JOITA VÄLIMIESMENETTELY TAI OIKEUDENKÄYNTI KOSKEE.

11.4. Jos sinä ja Myyjä ette ratkaise Riita-asiaa epävirallisissa neuvotteluissa, Riita-asia pyritään ratkaisemaan yksinomaan sitovalla välimiesmenettelyllä Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -lakia seuraten ("FAA)", 9 U.S.C. § 1 et seq. Alla, osassa 11.5, määriteltyjä tapauksia lukuun ottamatta, luovut kaikkia riita-asioita koskevasta käräjöintioikeudesta (tai osallistumisoikeudesta oikeudenkäyntiin osapuolena) tuomioistuimessa tuomarin tai valamiehistön läsnä ollessa. Sen sijaan kaikki Riita-asiat ratkaistaan puolueettoman välimiehen avulla, jonka päätös on lopullinen, lukuun ottamatta rajallista oikeutta valittaa FAA:n mukaisesti. Mikä tahansa oikeusistuin, jolla on tuomiovalta osapuoliin nähden, voi panna täytäntöön välimiehen palkkion.

11.5. Tämän osan 11 välimiesmenettelyyn pätevät seuraavat poikkeukset:

11.5.1. Voit käydä oikeutta Riita-asiasta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn kautta maakunnassa tai samankaltaisessa poliittisessa alajaostossa, jos Riita-asia täyttää vaatimukset, jotka siltä edellytetään vähäisten vaatimusten menettelyssä. Jos käynnistät korvausvaatimuksen vähäisten vaatimusten menettelyssä, vastaat kaikista kustannuksista ja maksuista.

11.5.2. Kaikki väitettyjä sinun tai Myyjän suorittamia immateriaalioikeuksien väärinkäyttöjä koskevat Riita-asiat käsitellään oikeudessa.

11.5.3. Jos olet kuluttaja ja asut Euroopan unionissa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa, sinulla voi olla oikeus käsitellä Riita-asiasi Euroopan komission verkossa tapahtuvaa riita-asioiden ratkaisua varten luoman verkkoalustan (”ODR-alusta”) välityksellä. ODR-alustan tarkoituksena on mahdollistaa tuomioistuimen ulkopuolinen kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten verkosta ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä riita-asioiden ratkaisu Euroopan Unionissa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. Löydät ODR-alustan seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Minkä tahansa välimiesmenettelyn toteuttaa American Arbitration Association ("AAA"), ja välimiesmenettelyä koskee AAA:n "Consumer Arbitration -säännöt", jotka tulivat voimaan 1.9.2014, ja niihin liittyvät "Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees) -säännöt", jotka tulivat voimaan 1.9.2014 (yhdessä "Kuluttajamenettelyt") ja ne ovat seuraavien sääntöjen alaisia:

11.6.1. Kuluttajamenettelyissä säädetään tietyistä maksuista, ja osa niistä kohdistetaan kuluttajalle (sinä) ja osa yritykselle (Myyjä). Jos korvausvaatimuksesi on enintään 75 000 US$, Myyjä maksaa kakki määrätyt maksut ja kustannukset, myös kuluttajalle kohdistetut. Myyjä ei vastaa mistään muista kuluista. Jos korvausvaatimuksesi on yli 75 000 US$, Kuluttajamenettelyt kattavat maksun.

11.6.2. Alla määritettyä lukuun ottamatta AAA:n Kuluttajamenettelyä sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin Riita-asioihin. Osapuoli voi kuitenkin kuluttajan välimiesmenettelysäännön R-1(e) perusteella jättää asianmukaisen hakemuksen kuluttajan välimiesmenettelyn sääntöihin liittyen välimiehelle lopullista päätöstä varten. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määrin, kun se on ristiriidassa kuluttajamenettelyiden kanssa. Voit aloittaa välimiesmenettelyn vain siinä maakunnassa tai samankaltaisella poliittisella alueella, jossa asut. Välimiesmenettelyt suoritetaan puhelinneuvotteluna. Jos menettelyt suoritetaan AAA-kuluttajamenettelyiden mukaisesti, välimiehillä on harkintavalta vaatia henkilökohtaista kuulemista osapuolen pyynnöstä.

11.6.3. Sinä ja Myyjä sovitte, että AAA:n käyttö välimiesmenettelyn hoitamiseen ei ole olennaista osapuolten Sopimuksen kannalta käsitellä Riita-asiat välimiesmenettelyssä. Jos AAA ei suorita tai voi suorittaa välimiesmenettelyä, sinä ja Myyjä neuvottelette hyvässä uskossa ja valitsette yksinomaisen välimiehen, joka ratkaisee Riita-asian Kuluttajamenettelyiden mukaisesti. Jos osapuolet eivät pääse Sopimukseen välimiehen valinnasta, pätevän tuomiovallan oikeus nimittää välimiehen, joka noudattaa AAA:n Kuluttajamenettelyitä.

11.6.4. Jos yksi tai useampi tämän osan 11 osa todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, silloin vain kyseisissä olosuhteissa kyseisten osien soveltaminen lopetetaan ja Riita-asia ratkaistaan tämän osan 11 jäljellä olevien osien ja kaikkien muiden tämän Sopimuksen ehtojen perusteella. Jos tällainen ristiriita johtaa koko Riita-asian tai sen osan siirtymiseen oikeusistuimen ratkaistavaksi, New Yorkin piirikunnassa, New Yorkissa, Yhdysvalloissa toimivilla oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tällaisissa oikeuskäsittelyissä. Tällaisten oikeuskäsittelyiden kohdalla annat suostumuksesi New York, New Yorkin oikeusistuinten sinua koskevaan omaan lainkäyttövaltaan, etkä kiistä sitä ja luovut lisäksi vastalauseista sopimatonta oikeuspaikkaa tai forum non convenience -oikeuspaikkaa koskien, etkä yritä saada käsittelyä siirrettyä toiselle alueelle tai toiselle tuomiovallan alueelle.

11.7. Tämän osan 11 edeltävistä kappaleista huolimatta, jos hankit Ratkaisun muuhun kuin henkilökohtaiseen tai kotikäyttöön, välimiesmenettelyt, mukaan lukien kustannusten maksaminen, hoidetaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelysääntöjen ("Kuluttajamenettelyt") mukaisesti. Näitä Kuluttajamenettelyitä käytetään asianmukaisesti mihin tahansa osapuolten väliseen Riita-asiaan, etkä edistä mitään muuta käytäntöä missään oikeuskäynnissä. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määrin, kun se on ristiriidassa Kuluttajamenettelyiden kanssa.

12. Yleistä

12.1. Huomautus. Myyjä voi milloin tahansa lähettää sinulle ilmoituksen sähköpostitse, ponnahdusikkunassa, valintaikkunassa tai muulla tavoin, vaikka joissakin tapauksissa et ehkä saa ilmoitusta, ennen kuin käynnistät Ratkaisun. Tällainen ilmoitus katsotaan toimitetuksi päivämääränä, jolloin Myyjä ensimmäisen kerran tarjoaa sen saataville Ratkaisun kautta huolimatta siitä, minä päivänä vastaanotat ilmoituksen.

12.2. Tätä Sopimusta koskevat kysymykset. Jos sinulla on kysymyksiä tätä Sopimusta koskien tai haluat pyytää Myyjältä lisätietoja, kirjoita osoitteeseen Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, sähköposti: support@avast.com, puh.: +420 274 005 777 tai käy tukisivustollamme osoitteessa www.avast.com/support.

12.3. Erilliset sopimukset. Jos hankit kaksi tai useampia Ratkaisuja, vaikka niiden hankinta tapahtuisi samalla kertaa, tai hankit tilauksia samaan ratkaisuun useita kertoja, olet voinut hyväksyä tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen useita kertoja. Vaikka hyväksymäsi ehdot voivat olla samankaltaiset tai identtiset, joka kerta tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot hyväksyessäsi, solmit erillisen sopimuksen sinun ja Ratkaisun tarjoavan Myyjän välillä. 

12.4. Koko Sopimus. Tämän Sopimuksen katsotaan oleva koko sopimus sinun ja Myyjän välillä koskien Ratkaisujen ja Dokumentaation käyttöäsi. Tämä Sopimus ohittaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset kommunikaatiot, toteamukset, lausunnot, takuut ja esitykset liittyen Ratkaisujen ja Dokumentaation asennukseesi ja/tai käyttöösi. Edellä mainitusta huolimatta, mikään tässä Sopimuksessa ei heikennä oikeuksia, joita sinulla voi olla lainkäyttöalueellasi kuluttajansuojalakeihin tai muihin soveltuviin lakeihin perustuen ja joita ei voida sopimuksella muuttaa. Tämä Sopimus, Sovellettavat ehdot ja Dokumentaatio tulkitaan, niin pitkälle kuin se on käytännössä toteutettavissa, olevan yhdenmukaisia toistensa kanssa, mutta ristiriitatapauksessa niiden kohdalla seurataan seuraavaa arvojärjestystä: (i) Sovellettavat ehdot; (ii) tämä Sopimus; ja (iii) Dokumentaatio.

12.5. Tulkinta. Tämän Sopimukset otsikot eivät vaikuta sopimuksen tulkintaan. Sukupuoleen viittaavat ilmaukset viittaavat kaikkiin sukupuoliin. Yksikkömuoto kattaa monikon ja monikko yksikön. Kun sana tai ilmaisu määritetään, sen muilla kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys. Ilmaisut ”sisältää” ja ”mukaan lukien” tulkitaan jatkuvan sanalla ”rajoituksetta”. Viittaukset minkä tahansa ohjelmiston, Ratkaisun tai Päivityksen ”käyttöön” katsotaan sisältävän kaikki tällaiset asentamasi ohjelmistot, Ratkaisut tai Päivitykset (paitsi jos konteksti muuta vaatii). Tämä Sopimus laadittiin alun perin englannin kielellä. Vaikka Myyjä saattaa tarjota käyttöösi yhden tai useamman käännetyn version tästä Sopimuksesta, riita- ja ristiriitatapauksissa sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen englannin kielistä versiota. Jos tämän Sopimuksen ehtojen merkityksestä tai tulkinnasta on epäselvyyttä oikeudenkäynnissä tai muissa menettelyissä, tämän Sopimuksen ehtoja tulkitaan siten, että kumpikin osapuoli on osallistunut niiden laatimiseen, ja tämän Sopimuksen määräysten laatimisen perusteella ei voida esittää toista osapuolta suosivaa tai syrjivää olettamaa tai todistustaakkaa.

12.6. Ositettavuus. Jos jonkin tämän Sopimuksen ehdon katsotaan olevan laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton jonkin siihen sovellettavan lain nojalla, katsotaan ettei se siltä osin ole osa tätä Sopimusta, mutta Sopimuksen muut osat ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia sovellettavan lain laajimmin sallimaan rajaan asti.

12.7. Kyvyttömyys. Myyjä ei ole vastuussa toiminnan puutteesta tai hitaudesta, joka johtuu kokonaan tai osittain puutteista käyttöhyödykkeiden saannissa (mukaan lukien sähkön saanti), internetin toiminnasta, tietoliikenteen tai tietotekniikan laitteiden ongelmista, lakoista tai muista työselkkauksista (mukaan lukien rajoituksetta Myyjäryhmän jäsenten tai Myyjäkumppaneiden lakot tai työselkkaukset) sotatoimista, terroriteoista, palvelunestohyökkäyksistä tai muista Myyjäryhmän jäseneen tai Myyjäkumppaniin vaikuttavista tietotekniikkahyökkäyksistä tai -rikkomuksista, tulvista, sabotaasista, tulipalosta, muista luonnonkatastrofeista tai -mullistuksista tai muusta mistä tahansa Myyjäryhmän jäsenestä tai Myyjäkumppanista riippumattomasta syystä.

12.8. Luopuminen. Jos jompikumpi osapuoli ei noudata tiukasti tämän Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, sitä ei pidetä luopumisena tai hylkäämisenä tämän Sopimuksen myöhemmästä noudattamisesta, ja tämän Sopimuksen ehdot ja määräykset säilyvät kokonaisuudessaan täysin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina. Jos jompi kumpi osapuoli luopuu tämän Sopimuksen jostakin ehdosta tai määräyksestä, se ei ole voimassa mitään tarkoitusta varten, ellei tällaista luopumista tehdä kirjallisesti tällaisen osapuolen allekirjoittamana. Kummankaan osapuolen luopumista tämän Sopimuksen ehdosta, kun toinen osapuoli on rikkonut ehtoa, ei tulkita jatkuvaksi luopumiseksi tällaisesta rikkeestä tai luopumiseksi muista saman tai muiden tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta.

12.9. Siirtäminen. Et voi siirtää oikeuksiasi tai velvoitteitasi tämän Sopimuksen puitteissa ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Myyjä saattaa siirtää tämän Sopimuksen milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilman sinun etukäteen antamaasi kirjallista suostumusta.

12.10. Kolmannen osapuolen edunsaajien sulkeminen ulkopuolelle. Mikään tässä Sopimuksessa, oli se suoraan tai epäsuorasti ilmaistu, ei ole tarkoitettu antamaan tämän Sopimuksen mukaisesti tai sen perusteella mitään oikeuksia, hyötyä tai suojaa muille henkilöille, kuin sinulle, Myyjäryhmän jäsenille ja Myyjäkumppaneille. Kukaan muu kuin sinä, Myyjä tai Myyjäryhmän jäsen ei voi nostaa kannetta tämän Sopimuksen nojalla.  Myyjällä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) toteuttaa tämän Sopimuksen sallimia Myyjäryhmän jäsenten tai Myyjäkumppanien oikeuksia, suojia, vastuun rajoituksia ja poissulkemisia, sekä vapauttavia seikkoja, mukaan lukien minkä tahansa Myyjäryhmän jäsenen tai Myyjäkumppanin oikeudet ja suojat liittyen niiden kärsimään tai aiheuttamaan menetykseen, vahinkoon tai vaateeseen: (i) kun ne syntyvät sen seurauksena, että et ole noudattanut jotain tämän Sopimuksen ehtoa tai ovat yhteydessä ehtojen noudattamatta jättämiseesi tai (ii) sinulla on velvollisuus vastuusta vapauttamiseen tämän Sopimuksen nojalla.  Tällaista menetystä, vahinkoa tai vaadetta ei katsota poissuljetuksi osan 6.4.1 mukaisena välillisenä tai satunnaisena menetyksenä tai vahinkona, jos kyseisen menetyksen, vahingon tai vaateen on kärsinyt tai aiheuttanut Myyjän sijaan Myyjäryhmän jäsen tai Myyjäkumppani.

12.11. Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovellettava laki on New Yorkin osavaltion aineellinen lainsäädäntö. Tähän Sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, jonka soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettu.

12.12. Internet-yhteys. Joidenkin Ratkaisujen toiminta saattaa edellyttää aktiivista ja vakaasti toimivaa internet-yhteyttä. Tämän vuoksi sinun on varmistettava, että käytettävissäsi on aina aktiivinen ja vakaa Internet-yhteys.

12.13. Tuotenimet. Myyjä voi aika ajoin muuttaa Ratkaisun nimen tai muuttaa Ratkaisuun liittyvän nimen tai logon toisen Myyjäryhmän jäsenen tai Myyjäkumppanin nimeen tai logoon. Nämä muutokset eivät muuta minkään Ratkaisun tilausta, Tilausjaksoa tai tätä Sopimusta, eivätkä anna sinulle oikeutta päättää Ratkaisun tilausta, Tilausjaksoa tai tätä Sopimusta.

13. Erityisehdot

Seuraavat erityisehdot koskevat tiettyjä Ratkaisuja. Jos nämä erityisehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen muiden osien kanssa, näitä erityisehtoja sovelletaan ensisijaisesti Ratkaisuja koskien.

13.1. Ulkopuolisten tahojen ohjelmistot, palvelut ja muut tuotteet. Jotkin Ratkaisut tarjoavat sinulle mahdollisuuden hankkia ulkopuolisten tahojen tarjoamia ohjelmistoja, palveluita ja muita tuotteita. Tiedostat, että kyseessä oleva ulkopuolinen taho on yksin vastuussa tarjoamistaan tuotteista, eikä Myyjä edusta kyseisiä tuotteita tai tarjoa niille takuuta, eikä ole niistä vastuussa; ja jos hankit tai käytät näitä ulkopuolisen tahon tuotteita, niiden käyttöön sovelletaan ulkopuolisen tahon vaatimia lisenssisopimuksia, käyttöehtoja, tietosuojamenettelyjä ja/tai muita ehtoja.

13.2. CloudCare ja Managed Workplace. Tämä osa 13.2 pätee siinä määrin, kuin Sovellettavat Ehdot valtuuttavat sinut käyttämään CloudCare- tai Managed Workplace -palvelua MSP Services -palveluiden tarjoamiseen ulkopuolisille tahoille.

13.2.1. Niin kuin niitä tässä osassa 13.2 käytetään:

(a) "Avast Business Service" tarkoittaa tilanteen mukaan HD Services -palveluita ja/tai NOC Services -palveluita.

(b) "Asiakas" tarkoittaa ulkopuolista tahoa, jolle tarjoat tai haluat tarjota MSP Services -palveluita.

(c) "HD Services -palvelut" tarkoittaa käyttötukipalveluita, jotka Myyjä tai sen ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa Dokumentaation kuvauksen mukaisesti, jota Myyjä saattaa muokata silloin tällöin.

(d) "MSP Services -palvelut" tarkoittaa hallintapalveluita, joita tarjoat Asiakkaillesi käyttäen Ratkaisuja (mukaan lukien mikä tahansa Avast Business Service -palvelu).

(e) "NOC Services -palvelut" tarkoittaa Laitteen etävalvonta- ja -hallintapalveluita, jotka Myyjä tai sen ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa Dokumentaation kuvauksen mukaisesti, jota Myyjä saattaa muokata silloin tällöin.

(f) "Palvelusopimus" tarkoittaa sinun ja Asiakkaan välistä sopimusta, jossa muun muassa kuvaillaan selkeästi palvelut, jotka olet luvannut tarjota Asiakkaalle.

13.2.2. Myyjä myöntää sinulle tämän Sopimuksen ehtojen alaisena Tilausjakson ajalle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, siirtämättömissä olevan lisenssin (ilman alilisenssointioikeuksia) käyttää kyseessä olevaa Ratkaisua (mukaan lukien Avast Business Services -palvelut ja CCleaner Business Edition) MSP Services -palveluiden tarjoamiseen Asiakkaillesi.

13.3.2. Myyjä tarjoaa sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Ratkaisut (tarvittaessa mukaan lukien Avast Business Services -palvelut tai CCleaner Business Editionin) asiakkaidesi eduksi.

13.2.4. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti sinä:

(a) Vaadit, että: (i) kukin Asiakas (mukaan lukien sinä sovellettavassa laajuudessa), joka vastaanottaa Ratkaisun, saattaa voimaan tai muuten sitoutuu tämän Sopimuksen sillä hetkellä voimassa olevaan versioon; ja (ii) kukin Asiakas, jolle olet suostunut tarjoamaan Ratkaisuja, saattaa voimaan tai muuten sitoutuu Palvelusopimukseen. Edellä mainittua rajoittamatta voit hyväksyä Myyjän käyttöoikeussopimuksen Asiakkaan puolesta vain siinä laajuudessa kuin Asiakas on erikseen valtuuttanut sinut niin tekemään Palvelusopimuksessa tai muutoin. Palvelusopimus: (i) pitää sisällään ehdot, jotka suojaavat Myyjäryhmän etuja vähintään yhtä hyvin kuin tämä Sopimus; ja (ii) nimenomaisesti antaa sinulle ja Myyjäryhmälle luvan jäljentää, lähettää, varastoida ja käsitellä Asiakkaan dataa ja tietoja mitä tahansa Ratkaisua toteutettaessa.

(b) Myyjän ja sinun välisen sopimuksen mukaisesti vastaat yksinomaisesti siitä, että: (i) täytät Palvelusopimuksen mukaiset velvoitteesi, (ii) noudatat ja kaikki Asiakkaasi noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat työntekijöiden ja muiden kolmansien osapuolten ja niiden Laitteiden valvontaa; (iii) suoritat Sopimuksessa, Sovellettavissa ehdoissa ja Dokumentaatiossa sinulle ja Asiakkaillesi määritetyt tehtävät ja velvoitteet; ja (iv) sovellettavan Palvelujakson päättyessä Ratkaisun tarjoaminen lopetetaan ja poistat tai pyydät Asiakasta poistamaan tai deaktivoimaan Ratkaisun kaikilta Laitteilta, joilla sitä käytetään.

13.3. Selainpuhdistaja. Kun käytät Selainpuhdistaja-lisäosaa ("SP"), annat Selainpuhdistajalle luvan muuttaa selainasetuksesi uuteen selainasetukseen.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder antaa käyttäjiensä auttaa muita käyttäjiä saamaan yhteyden internetiin jakamalla tietoja WLAN-verkoista. Jos valitset haluavasi jakaa tiedot WLAN-verkosta muiden käyttäjien kanssa, olet yksin vastuussa siitä, että varmistat, että et riko ulkopuolisten tahojen WLAN-verkkoihin tai jaettuun dataan liittyviä oikeuksia. Myyjäryhmän jäsenet eivät ota vastuuta siitä, noudatatko WLAN-verkkoihin tai jakamaasi tietoon soveltuvia sääntöjä ja ehtoja.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield on tarkoitettu henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, jonka tarkoituksena on antaa vanhempien suojella lapsiaan, laillisten huoltajien suojella huollettaviaan ja aikuisten suojella toisia aikuisia, jotka ovat antaneet tähän tietoon perustuvan suostumuksensa. Avast Family Shieldia ei ole sallittua käyttää muuten kuin tarkoitetulla tavalla, eivätkä Myyjäryhmän jäsenet ota vastuuta sen luvattomasta tai laittomasta käytöstä. 

13.5.2. Käyttämällä Avast Family Shieldia vahvistat ja takaat, että (i) olet 18 vuotta vanha tai vanhempi ja (ii) sinulla on valtuudet antaa ja täten annat suostumuksesi tiedon keräämiseen kaikista Avast Family Shield -tiliisi liittyvistä käyttäjistä, mukaan lukien alle 13-vuotiaat käyttäjät. Tiedostat, että Myyjäryhmän jäsenet keräävät, käyttävät ja jakavat tietoja maantieteellisestä sijainnista, sekä muita tietoja, jotka ovat tarpeellisia Avast Family Shield -toimintojen toiminnan ja toimittamisen mahdollistamiseksi.

13.5.3. Tiedostat, että (i) Avast Family Shieldista saamasi tulokset, mukaan lukien data ja viestit, eivät välttämättä ole paikkansapitäviä, oikea-aikaisia tai luotettavia, (ii) Avast Family Shield ei välttämättä aina estä kaikkea sisältöä, jota pidät paheksuttavana tai jonka haluaisit estettävän, (iii) Avast Family Shield saattaa joskus estää sisältöä, jota pidät hyväksyttävänä ja (iv) koska ulkopuolisten tahojen sisällöt voivat muuttua ilman varoitusta, Myyjä ei voi taata, että sen sisältöluokitukset ja sisältösuodattimet ovat aina ulkopuolisten tahojen sisällön muutosten osalta ajan tasalla. Jos uskot, että Avast Family Shield on luokitellut jonkin sivuston tai palvelun väärin, ota yhteyttä Myyjään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobiilisovellukset. Tämä osa 13.6 pätee Mobiililaitteilla käytettäväksi tarkoitettuihin Ratkaisuihin.

13.6.1. Google Playsta (http://play.google.com) ladattujen Ratkaisujen kohdalla tällä Sopimuksella myönnetty lisenssi korvaa kaikki Ratkaisun käyttöoikeudet, jotka muuten myönnettäisiin oletusarvoisesti Google Play -myymälästä ladatuille sovelluksille.

13.6.2. Apple App Storesta ladattujen Ratkaisujen kohdalla pätevät seuraavat ehdot:

(a) Tällä Sopimuksella myönnetyt lisenssit on rajoitettu siirtokelvottomaan lisenssiin käyttää Ratkaisua missä tahansa iPhone- tai iPod Touch -laitteessa tai muussa Applen valmistamassa Laitteessa, jonka omistat tai jota hallitset Apple App Store -kaupan Palveluehtojen http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html mukaisesti tai tällaisten verkkosivustojen ja muiden Applen sinulle saataville asettamien keinojen avulla.

(b) Tämä Sopimus on laadittu ainoastaan tämän Sopimuksen osapuolten välillä, ei Applen kanssa. Myyjä, ei Apple, on yksin vastuussa Ratkaisusta ja sen sisällöstä.

(c) Applella ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota Ratkaisuun liittyviä ylläpito- ja tukipalveluita.

(d) Jos Ratkaisu ei ole minkään soveltuvan takuun mukainen, voit ottaa yhteyttä Appleen, ja Apple hyvittää sinulle Ratkaisun ostohinnan. Applella ei ole sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa mitään muuta Ratkaisua koskevaa takuuvelvoitetta sinun, Myyjän ja Applen välillä, ja kaikista muista vaateista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kuluista tai maksuista, joiden syynä voidaan pitää takuun laiminlyöntiä, vastaa yksinomaisesti Myyjä.

(e) Myyjä, ei Apple, käsittelee sinun tai ulkopuolisen tahon esittämät vaateet, jotka koskevat Ratkaisua tai Ratkaisun hallintaa ja/tai käyttöä, mukaan lukien: (i) tuotevastuuta koskevat vaateet; (ii) vaateet, joiden mukaan Ratkaisu ei vastaa sovellettavaa oikeudellista tai sääntömääräistä vaatimusta; ja (iii) vaateet, jotka perustuvat kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön.

(f) Jos kolmas osapuoli väittää, että Ratkaisu tai Ratkaisun omistuksesi ja käyttösi rikkoo tämän kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Myyjä, ei Apple, vastaa yksinomaisesti tällaisen immateriaalioikeuden rikkomusväitteen tutkimisesta, puolustamisesta, sovittelusta ja loppuratkaisusta.

(g) Sinun täytyy noudattaa sovellettavia kolmannen osapuolen ehtoja Ratkaisua käyttäessäsi. Esimerkiksi VoIP Ratkaisua käyttäessäsi, et saa rikkoa langattoman tiedonsiirron sopimustasi.

(h) Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia, ja kun hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen tämän oikeuden) panna tämä Sopimus täytäntöön sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana.

13.6.3. Amazon Appstoresta ladattujen Ratkaisujen kohdalla, Amazon voi määrätä tiettyjä käyttäjäehtoja Amazon Appstoreen "Käyttösopimuksen Oletusehdoiksi". Näitä Käyttösopimuksen Oletusehtoja sovelletaan sellaisten Ratkaisujen käyttöön, jotka ostat Amazon Appstore -myymälästä. Käyttösopimuksen Oletusehdoissa määritetään mm. että Myyjä on Ratkaisun lisenssintarjoaja ja että Amazon ei ole tämän Sopimuksen osapuoli. Jos Käyttösopimuksen Oletusehtojen ja tämän Sopimuksen välillä on ristiriitoja, Käyttösopimuksen Oletusehdot ovat vallitsevia. Myyjä tai sinä eivät voi vaatia Amazonia vastuuseen tai korvausvelvollisuuteen Käyttösopimuksen Oletusehtojen noudattamisen tai niiden noudattamatta jättämisen suhteen.

13.7. Teknikkoversio. Tämä osa 13.7 pätee ainoastaan ostamaasi Ratkaisun Teknikkoversioon. Voit antaa Sovellettavissa ehdoissa määritetylle määrälle teknikkoja oikeuden käyttää Ratkaisua, jotta he voivat toteuttaa optimointipalveluita ja korjauksia ulkopuolisten tahojen Laitteille. Jokainen näistä teknikoista voi asentaa Ratkaisun ainoastaan yhdelle ulkopuolisen tahon Laitteelle kerrallaan ja hänen täytyy poistaa Ratkaisu Laitteelta ennen Laitteen hallinnan palauttamista sen omistajalle.

13.8. Turvasuunnitelma. Tämä osa 13.8 pätee Turvasuunnitelmiin.

13.8.1. "Turvasuunnitelma" tarkoittaa palvelua, jonka alla Myyjän teknikko (“Kumppani”) erillistä tilausmaksua vastaan avustaa sinua Tilausjakson aikana suojatulle Laitteellesi tarttuneiden virusten tai muiden haittaohjelmien poistamisessa. Turvasuunnitelmat myydään yhdessä tiettyjen Myyjän tarjoamien virussuojaus Ratkaisujen tai muiden Turvaratkaisujen (jokainen on "Turvaratkaisu") kanssa ja jotka tukevat Turvaratkaisun tarjoamaa suojausta.

13.8.2. Jos pyydät Myyjältä avustusta Turvasuunnitelmaan perustuen ja jos sinä ja laitteesi olette oikeutettuja avustukseen osaan 13.8.3 perustuen, Myyjä avustaa sinua kaupallisesti kohtuullisesti Laitteeseesi vaikuttavien virusten tai muiden haittaohjelmien poistossa. Tiedostat ja hyväksyt täten, että Myyjän pyrkimykset eivät välttämättä riitä joidenkin virusten tai muiden haittaohjelmien poistamiseen Laitteeltasi, ja että Myyjä voi palvelua tarjotessaan muuttaa, poistaa tai vioittaa Laitteellasi olevaa dataa, muuttaa Laitteesi asetuksia tai muuten vaikuttaa Laitteesi toimivuuteen.

13.8.3. Turvasuunnitelma kattaa: (i) ainoastaan sen Laitteen, jolle olet ostanut Turvaratkaisun, eikä sitä voida siirtää toiselle laitteelle; ja (ii) ainoastaan ne virukset ja muut haittaohjelmat, jotka ovat tarttuneet Laitteeseen Tilausjakson aikana, sen jälkeen, kun latasit ja asensit Turvaratkaisun Laitteelle, ja kun Turvaratkaisu oli käynnissä ajan tasalla olevien haittaohjelmien tunnisteiden kanssa. Myyjä voi ilmoittamatta lopettaa Turvasuunnitelman, jos se katsoo yksinomaisella liiketoimintapäätöksellään, että olet pyytänyt tai saanut Turvasuunnitelman alla palvelua Laitteelle, jota Turvasuunnitelma ei kata, siirtänyt tai yrittänyt siirtää Turvasuunnitelman toiselle henkilölle tai taholle tai olet muuten rikkonut Turvasuunnitelman ehtoja.

13.8.4. Myyjä saattaa, Turvasuunnitelman mukaisesti avustusta tarjotessaan, tarvita etäyhteyden Laitteellesi ja/tai saattaa vaatia, että asennat Avustusohjelmiston, missä tapauksessa tiedostat ja hyväksyt osan 13.10 ehdot. Jos et pysty tarjoamaan tai et tarjoa etäyhteyttä Laitteellesi ja/tai et pysty lataamaan ja asentamaan tai et muusta syystä lataa ja asenna Avustusohjelmistoa Laitteelle tai jos et seuraa Myyjän tai Kumppanin muita ohjeita tai jos Myyjä katsoo, ettei Laitteellesi täytä Turvasuunnitelman alla tuen tarjoamisen vaatimuksia, Myyjä ei tarjoa palvelua Turvasuunnitelman alla. Myyjä voi (muttei ole velvoitettu) ohjata sinut palveluun, jonka alla Myyjä tai sen alihankkija tarjoaa avustusta maksua vastaan.

13.9. Premium tekninen tuki. Tämä osa 13.9 pätee Avast Total Careen, AVG Premium tekniseen tukeen ja muihin teknisen tuen palveluihin (jokainen on "Premium tekninen tuki"), joita Myyjä myy erillään ohjelmistoratkaisuista ja joita käyttämällä Myyjä voi auttaa sinua asentamaan, konfiguroimaan tai selvittämään vikoja ohjelmistotuotteisiin ja/tai varusteisiin tai järjestelmiin liittyen, mukaan lukien PC:t, Macit, tabletit, matkapuhelimet tai muut henkilökohtaiset tietokonelaitteet, langattomat reitittimet, kaapelimodeemit tai muut reitittimet, digitaaliset kamerat, mediasoittimet, ÄlyTV:t ja DVD/Blu-Raysoittimet.

13.9.1. Tarjotessaan Premium teknistä tukea, Kumppani avustaa sinua kaupallisesti kohtuulisin keinoin ongelmiesi kanssa, mutta markkinoilla olevien teknologioiden moninaisuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen, Kumppani ei välttämättä pysty ratkaisemaan ongelmaasi. Näihin voivat lukeutua esimerkiksi ongelmat, jotka syntyvät valmistajan vielä ratkaisemattomista ohjelmisto- tai laitteistovirheistä tai laitteiston konfiguraation liittyvistä ongelmista, jotka tekevät ongelmien diagnosoinnista ja ratkaisusta Kumppanille mahdottomia tai kohtuuttoman vaikeita. Tästä johtuen, tiedostat ja hyväksyt täten, että Myyjän pyrkimykset eivät välttämättä riitä ratkaisemaan tunnistamiasi ongelmia ja että tällaisia ongelmia ei välttämättä ratkaista nopeasti.

13.9.2. Kumppani saattaa, Premium teknistä tukea tarjotessaan, tarvita etäyhteyden Laitteellesi ja/tai saattaa vaatia, että asennat Avustusohjelmiston, missä tapauksessa tiedostat ja hyväksyt osan 13.10 ehdot. Jos et pysty tarjoamaan tai et tarjoa etäyhteyttä Laitteellesi ja/tai et pysty lataamaan ja asentamaan tai et muusta syystä lataa ja asenna Avustusohjelmistoa Laitteelle tai jos et seuraa Myyjän tai Kumppanin muita ohjeita tai jos Myyjä katsoo, ettei Laitteellesi täytä Premium teknisen tuen tarjoamisen vaatimuksia, Myyjä ei tarjoa palvelua Premium teknistä tukea.

13.10. Etäyhteys; Avustusohjelmisto

13.10.1. Etäyhteys. Tarjotessaan palveluita Turvasuunnitelman mukaisesti osana Premium teknistä tukea tai muiden palveluiden yhteydessä, Myyjä tai Kumppani saattaa joutua muodostamaan etäyhteyden ja ottamaan laitteesi hallintaansa ratkaistakseen kokemasi ongelman. Tällaisen etäyhteysistunnon yhteydessä:

(a) Kumppani saattaa joutua suorittamaan useita komentosarjoja laitteellasi, tekemään muutoksia sen asetuksiin, asentamaan ja poistamaan ohjelmistoja ja tekemään muita muutoksia laitteeseesi ja/tai sen ohjelmistoasetuksiin, siinä määrin kuin se on tarpeellista ongelman ratkaisemiseksi. Ymmärrät, että Kumppani saattaa, muttei ole velvoitettu, asentaa ja poistaa erilaisia patentoituja tai kolmansien osapuolien omistamia ohjelmistotyökaluja, jos Kumppani katsoo tämän tarpeelliseksi pystyäkseen avustamaan sinua ongelmasi kanssa. Tällaisia ohjelmistoja suojaavat soveltuvat lait, mukaan lukien tekijänoikeuslait.

(b) Tiedostat ja hyväksyt, että antamalla Kumppanille luvan muodostaa etäyhteysistunto, annat Myyjälle (ja Myyjän puolesta toimiville kumppaneille ja alihankkijoille) täyden tai rajoitetun käyttöoikeuden laitteeseesi, ohjelmistoosi ja verkkoosi (riippuen laitteesi, ohjelmistosi ja verkkosi asetuksista) ja annat Myyjälle luvan tehdä yllä kuvattuja muutoksia tai Kumppanin Ratkaisua toimittaessaan pyytämiä muutoksia. Tiedostat ja hyväksyt, että Kumppani, tai sinä toimiessasi Kumppanin ohjeistuksen mukaisesti, saattaa muuttaa, poistaa tai vioittaa laitteellasi olevia ohjelmistoja tai tietoja, muuttaa laitteen, ohjelmiston tai verkon asetuksia tai muuten vaikuttaa laitteesi, ohjelmistosi tai verkkosi toimintaan.

(c) Tiedostat ja hyväksyt, että Kumppani voi päästä käsiksi mihin tahansa Laitteellesi talletettuun tietoon. Kumppanit on koulutettu olemaan koskematta muuhun kuin sellaiseen tietoon, jota tarvitaan niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joihin olet pyytänyt Kumppanin tukea. Sinun täytyy kuitenkin pysyä Laitteesi ruudun ääressä tarkkaillaksesi Kumppanin toimia, hänen toimittaessaan Ratkaisua Laitteellasi. Sinun on mahdollista lopettaa live-tuki-istunto koska tahansa, pyytämällä tätä Kumppanilta tai katkaisemalla etäyhteysistunto.

13.10.2. Avustusohjelmisto.

(a) Ehtona palveluiden tarjoamiseen Turvasuunnitelman mukaisesti, Premium teknisenä tukena tai muina palveluina, Myyjä tai Kumppani voi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan Laitteelle ohjelmiston ("Avustusohjelmisto"), joka antaa Kumppanille mahdollisuuden etäkäyttää Laitettasi, kerätä tietoja Laitteesta ja sen toiminnasta, diagnosoida ja korjata ongelma ja muuttaa Laitteen asetuksia. Voit myös joutua seuraamaan muita Myyjän tai Kumppanin antamia ohjeita.

(b) Jos sinä tai Kumppani asennatte Avustusohjelmiston Laitteelle, Avustusohjelmisto:

(i) Voi vaatia sinua aktivoimaan se Laitteellasi. Jos et suorita aktivointiprosessia loppuun Kumppanin tai Avustusohjelmiston pyytämän aikarajan sisällä, Avustusohjelmisto saattaa lopettaa toimintansa siihen saakka, kunnes aktivointi suoritetaan loppuun.

(ii) Voi kommunikoida Myyjän (tai sen kumppanin tai alihankkijan) palvelinten kanssa säännöllisesti: (i) varmistaakseen, että saat kaikki palvelut ja ohjelmistot, joihin sinulla on oikeus osana Ratkaisuasi, (ii) mahdollistaakseen nopean chat-istunnon Kumppanin kanssa osana Ratkaisuasi tai (iii) antaakseen sinulle pääsyn tiettyihin itsepalvelutyökaluihin osana Ratkaisuasi.

(iii) Voi oletusarvoisesti toimia lakkaamatta Laitteellasi ja suorittaa erilaisia taustatehtäviä, jotka auttavat pitämään Laitteesi toimintakunnossa. Ollessaan päällä, se voi kerätä erilaista tietoa Laitettasi koskien, mukaan lukien laitteen teknisiä tietoja, tietoja sen käyttöjärjestelmästä, ladatuista ja/tai asennetuista ohjelmistoista, päivityksistä ja parannuksista, turvaohjelmistosi saatavuudesta ja statuksesta, varajärjestelmistä, palomuureista, erilaisista tunnisteista, järjestelmän ja ohjelmiston virheilmoituksista, verkon statuksesta, yhdistetyistä oheislaitteista ja muista yhdistetyistä laitteista, sekä muita vastaavia tietoja. Tämä tieto auttaa Myyjää torjumaan useita yleisiä ongelmia, joihin saatat törmätä, ja tunnistamaan nopeasti ongelmia, joihin saatat pyytää Myyjän tukea.

Sulje

Melkein valmista!

Viimeistele asennus napsauttamalla lataamaasi tiedostoa ja noudattamalla ohjeita.

Valmistellaan latausta...
Huomaa: Jos latauksesi ei käynnisty automaattisesti, klikkaa tätä.
Aloita Avastin asentaminen klikkaamalla tätä tiedostoa.