Tarayıcılar için destek sunuyoruz, dinozorlar için değil. Bu web sayfasının içeriğini doğru şekilde görüntülemek istiyorsanız lütfen tarayıcınızı güncelleyin.

END USER LICENSE AGREEMENT

Sürüm 1.6 (4 Ocak 2018'de güncellendi)

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Çözümü (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ("Sözleşme") hükümlerini ve koşullarını dikkatlice okuyun. Bu, hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Elektronik olarak onay vererek, Çözümü yükleyerek veya Çözümü kullanarak, kendiniz ve temsil ettiğiniz ya da Cihazları için Çözümü tedarik ettiğiniz tüzel ya da gerçek kişiler (topluca "siz") için bu Sözleşmenin tüm hükümlerini ve koşullarını kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin hükümlerini ve koşullarını kabul etmiyorsanız yükleme işlemine devam etmeyin, Çözümü kullanmayın ve mülkiyetiniz ya da kontrolünüz altındaki tüm Çözüm kopyalarını silin veya imha edin.

Bu Sözleşme, Sözleşmeyi kabul etmenizle bağlantılı olarak belirli yazılımların veya hizmetlerin (tüm Güncellemeler de dâhil) kullanımınıza (her biri bir "Çözüm") ve ilgili tüm Belgelere ilişkindir. Bu Sözleşmede, "Satıcı" burada tanımlandığı şekliyle size Çözümü sağlayan taraf anlamına gelir; "Belgeler" Çözümle birlikte sağlanan tüm kullanıcı kılavuzları ve talimatlar anlamına gelir; "Geçerli Şartlar" toplu olarak Abonelik Dönemiyle birlikte Cihaz türleri, İzin Verilen Cihaz Sayısı ve Çözümü edinirken kabul ettiğiniz işlem şartları, hükümler ve belgelerin (satış hükümleri ve koşulları dâhil) yanı sıra Bölüm 2 ve Belgelerde açıklanan diğer sınırlamalar anlamına gelir.

Lütfen bu Sözleşmenin iki parçadan oluştuğuna dikkat edin. Bu Sözleşmenin 1 ile 12 arasındaki bölümleri aşağıda listelenenler dâhil tüm Çözümler için geçerlidir. 13. Bölüm Üçüncü Taraf Yazılımları, Hizmetleri ve başka Ürünleri de dâhil belirli Çözümler veya Çözüm kategorileriyle ilgili ek hükümleri ve koşulları belirler (Bölüm 13.1); CloudCare ve Managed Workplace (Bölüm 13.2); Tarayıcı Temizleme (Bölüm 13.3); WiFi Finder (Bölüm 13.4); Avast Family Shield (Bölüm 13.5); Mobil Uygulamalar (Bölüm 13.6); Teknisyen Sürümü (Bölüm 13.7); Güvence Planı (Bölüm 13.8); Üst Düzey Teknik Destek (Bölüm 13.9) ve Uzaktan Erişim; Yardım Yazılımı (Bölüm 13.10). Bu Sözleşme, Çözümün önceki bir sürümüne ilişkin olarak daha önce girmiş olduğunuz diğer sözleşmeleri geçersiz kılar ve bunların yerini alır.

Satıcı, istediği zaman tarafınıza bu Sözleşmeye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmede değişiklik yapabilir ve bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün içerisinde ilgili herhangi bir Çözümü kullanmaya devam etmeniz bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Satıcı, daha önce edinmiş olduğunuz ilgili Çözümleri kullanmaya devam etmeniz için değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmenizi zorunlu tutabilir. Değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmeyi reddederseniz Satıcı ilgili Çözümü kullanmanızı sonlandırabilir; bu durumda Çözümün süresi dolmamış veya kullanılmamış kısmı için ödemiş olduğunuz abonelik ücreti buradaki talimatlara uygun olarak tarafınıza iade edilebilir.

1. Lisans

Satıcı, bu Sözleşmenin hükümlerini ve koşullarını kabul etmeniz koşuluyla, kararlaştırılmış süreli uzatmalar ve yenilemeler de dâhil olmak üzere, Geçerli Şartlarda belirtilen kararlaştırılmış süre boyunca ("Abonelik Dönemi"), Çözümü ve Belgeleri kullanmanız için münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

2. Çözümün İzin Verilen Kullanımı

2.1. Çözümü, sadece Geçerli Şartlarda belirtilen kabul edilmiş sayıda ("İzin Verilen Cihaz Sayısı") cep telefonu, akıllı telefon, tablet, mobil ağ aygıtı, başka mobil cihazlar ("Mobil Cihaz"), kişisel bilgisayar, internet bağlantılı cihaz veya Çözümle uyumlu başka cihazlarda (her Mobil Cihaz da dâhil olmak üzere her biri bir "Cihaz") veya bu cihazları desteklemek için sadece şu hâllerde kullanabilirsiniz:

2.1.1. Satıcının kurumsal, ticari veya işletme kullanımı için belirlediği Çözümler (her biri bir "İşletme Çözümü") için, siz veya bağlı kuruluşlarınızın (sizi kontrol eden, sizin kontrol ettiğiniz veya ortak kontrolünüz altında olan kuruluşların) şirket içi iş amaçları için. İşletme Çözümünün bağlı kuruluşunuz tarafından böyle bir şekilde kullanılması durumunda, bağlı kuruluşunuzun bu Sözleşmeye uymasından siz sorumlusunuzdur ve bağlı kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen ihlal tarafınızca gerçekleştirilmiş ihlal olarak değerlendirilecektir. Bu Sözleşmeye göre Satıcının tüm yükümlülükleri, bu Sözleşmenin hükümleri ve koşulları kapsamında İşletme Çözümünü kullanan bağlı kuruluşlarınıza değil, yalnızca size ait olacaktır.

2.1.2. Diğer tüm Çözümler (her biri bir "Tüketici Çözümü") söz konusu olduğunda, sizin veya hane halkı üyelerinizin kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanımı için.

2.2. Çözümün bir yedekleme kopyasını oluşturabilirsiniz.

2.3. Ağ kullanımı için yapılandırılmış olması koşuluyla, Çözümü aşağıdaki amaçlardan sadece biri için (birden fazlası için değil) tek bir yerel alan ağında kullanmak üzere bir veya daha fazla dosya sunucusunda veya sanal makinede kullanabilirsiniz:

2.3.1. Çözümün, sabit disklerde veya İzin Verilen Cihaz Sayısı kadar başka depolama cihazında kalıcı olarak yüklenmesi veya

2.3.2. Çözümün kullanıldığı farklı bilgisayarların sayısının İzin Verilen Cihaz Sayısını aşmaması koşuluyla, Çözümün bu türden tek bir yerel alan ağı üzerinden kullanılması veya

2.3.3. Geçerli Şartlar, size Çözümü MSP Hizmetleri sağlamak için kullanma hakkı veriyorsa Bölüm 13.7'de açıklandığı hâliyle Çözümün kullanılması.

2.4. ÇÖZÜMÜ BU SÖZLEŞMENİN 2. BÖLÜMÜNDE AÇIKÇA YETKİ VERİLENLERİN DIŞINDA KULLANMANIZ YA DA ÇÖZÜMÜN TEKRAR SATILMASI VEYA DAĞITILMASI BU SÖZLEŞMENİN ESASININ İHLAL EDİLMESİ OLARAK KABUL EDİLİR VE İLGİLİ TELİF HAKKI YASALARINI İHLAL EDEBİLİR.

3. Güncellemeler

Satıcı, Abonelik Dönemi boyunca zaman zaman, ayrı izin veya onayınızı almaksızın, herhangi bir Çözüm için güncelleme veya yükseltme ya da değişiklik ("Güncelleme") kurabilir ve bu tür kurulumların bir sonucu olarak ilgili Çözüm veya Cihazı (ya da Cihazın belirli işlevlerini) bu Güncelleme tamamen yüklenene veya etkinleştirilene kadar kullanamayabilirsiniz. Her Güncelleme, bu Sözleşme kapsamındaki tüm amaçlar için "Çözümün" bir parçası sayılır. Güncellemeler, bir Çözümün sunduğu belirli özellikler veya işlevler için eklemeler ya da çıkarmalar içerebilir veya işlevi tamamen değiştirebilir ve güncellenen Çözümün içeriğinin, özelliklerinin ve işlevselliğinin belirlenmesi tamamen Satıcının takdirine bağlıdır. Satıcı veya Cihazınız size Güncellemeleri reddetme veya erteleme seçeneği sunmak zorunda değildir; fakat her hâlükârda Çözümden en fazla yararı elde etmek için mevcut tüm Güncellemeleri indirmeniz ve bunların yüklenmesine veya etkinleştirilmesine izin vermeniz gerekebilir. Satıcı, siz tüm Güncellemeleri kabul edip yükleyinceye veya etkinleştirinceye kadar bir Çözüm için destek sağlamayı durdurabilir. Satıcı, Güncellemelerin ne zaman uygun olacağını ve uygun olup olmayacağını tamamen kendi takdiriyle belirler ve Satıcının size herhangi bir Güncelleme sunma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir Çözüm sürümüne yönelik Güncellemeleri veya herhangi bir işletim sistemi, e-posta programı, tarayıcı programı veya Çözümün birlikte çalışması için tasarlandığı diğer yazılım sürümleriyle bağlantılı olarak Çözümün kullanımını destekleyen Güncellemelerin sağlanmasını tamamen takdir yetkisiyle durdurabilir.

4. Mülkiyet hakları

4.1. Çözümler ve Belgeler, Satıcının fikrî mülkiyetidir ve yürürlükteki telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve Çözümün kullanıldığı ülkede yürürlükte olan başka yasalarca korunmaktadır. Çözümün yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodları Satıcıya ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. Satıcıya Çözümle ilgili olarak ilettiğiniz yorumlar ve öneriler kapsamında olmak üzere, Satıcıya bu tür yorumları ve önerileri, size başka bir ücret ödemeksizin ve saklama veya kullanma için onayınız olmaksızın, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde herhangi bir amaçla kullanma hakkı ve lisansı vermektesiniz.

4.2. Çözüme sahip olmanız veya Çözümü kullanmanız, bu Sözleşmede belirtilmiş olanlar dışında, size Çözüm veya Belgelerdeki fikrî mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak veya iddia sağlamaz. Çözüm ve Belgelerdeki tüm haklar, ilgili telif hakları, patentler, ticaret sırrı hakları, ticari markalar ve diğer fikrî mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere Satıcı tarafından saklı tutulmaktadır.

5. Kısıtlamalar

5.1. Çözümü ve Belgeleri, bu Sözleşmenin 2. Bölümünde belirtilen durumlar haricinde kopyalayamaz veya kullanamazsınız. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına da izin veremezsiniz: (i) herhangi bir Çözüm ile ilgili olarak Satıcı tarafından sağlanan etkinleştirme kodu, lisans numarası, kullanıcı adı/parola kombinasyonu veya diğer etkinleştirme kodları veya numaralarını ("Etkinleştirme Kodu") Geçerli Şartlarda belirtilenden fazla sayıda Cihazda kullanmak; (ii) Etkinleştirme Kodlarını Satıcı veya Satıcının göstermiş olduğu temsilciler dışında herhangi bir kişiye açıklamak; (iii) yasalarca açıkça izin verilen uygulamalar dışında, (A) Çözüm veya Çözümün herhangi bir bölümü üzerinde (ilgili tüm kötü amaçlı yazılım imzaları ve kötü amaçlı yazılım tespit rutinleri de dâhil olmak üzere) tersine mühendislik yapmak, derlemeyi açmak, parçalara ayırmak, çeviri yapmak, yeniden oluşturmak, dönüştürmek veya ayıklamak ya da (B) herhangi bir Çözümü (ilgili tüm kötü amaçlı yazılım imzaları ve kötü amaçlı yazılım tespit rutinleri de dâhil olmak üzere) değiştirmek veya farklı bir biçimde başkalaştırmak; (iv) siz ve Satıcı ya da Satıcı Grubunun başka bir üyesi arasında bir dağıtım sözleşmesi, bayi sözleşmesi veya başka bir sözleşmeyle verilen izinler haricinde herhangi bir Çözümü yayımlamak, yeniden satmak, dağıtmak, yayına sunmak, aktarmak, iletmek, yaymak, ipotek göstermek, kiralamak, paylaşmak veya Çözümün alt lisansını vermek; (v) bu Sözleşme (Bölüm 13.2, 13.5 ve 13.7 kapsamında) veya Geçerli Şartlarda ya da siz ve Satıcı veya Satıcı Grubunun başka bir üyesi arasında yapılan başka bir sözleşmede açıkça izin verilen durumlar haricinde, herhangi bir Çözümü bir üçüncü tarafın tesislerini yönetmek için kullanmak ya da üçüncü tarafların herhangi bir Çözümü bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya uygulama hizmet sağlayıcısı ya da benzer bir şekilde kullanmasına veya erişmesine izin vermek; (vi) herhangi bir Çözümü, Çözümle rekabet eden bir ürün veya hizmet sağlamak veya üretmek için kullanmak; (vii) herhangi bir Çözümü, Satıcının yayımlanmış kullanım politikasını ihlal eder biçimde kullanmak; (viii) herhangi bir Çözümü üçüncü tarafların fikrî mülkiyet veya başka haklarını ihlal eden; yasaya aykırı, zararlı, tehditkâr, küfürlü, karalayıcı veya başka türlü sakıncalı materyaller içeren verileri, bilgileri veya materyalleri yüklemek, depolamak ya da aktarmak için veya Çözümün çalışmasını başka biçimde aksatmak, devre dışı bırakmak veya bozmak için kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek; (ix) herhangi bir Çözüme veya Çözüme bağlı olan veya Çözümle birlikte çalışan yazılımlara, hizmetlere veya ağlara, Çözümde depolanan veya Çözüm üzerinden sunulan içerikleri ele geçirme, yanıltma sinyali gönderme ya da güvenlik duvarlarını, başka korumaları ve güvenlik önlemlerini engelleme veya başarısızlığa uğratma dâhil herhangi bir araçla yetkisiz biçimde erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek; (x) Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir Çözümü test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak ya da test veya karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayımlamak; (xi) herhangi bir Çözümün kopyalarının kullanımı hususundaki denetimleri başarısızlığa uğratmak veya engellemek ya da başarısızlığa uğratmaya veya engellemeye çalışmak ya da herhangi bir üçüncü şahsın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki vermek veya yardımcı olmak.

5.2. Belirli Çözümler size veya başka bir kullanıcıya, başka şeylerin yanı sıra, başka Cihazları ve/veya başka Cihazlarda kurulu olan Çözümlerin durumunu (örneğin, Abonelik Dönemi durumu, Çözüm mesajları ve Güncellemeler) izlemeye yönelik yönetici ayrıcalıkları verebilir. Bu tür yönetici ayrıcalıklarını yalnızca tam yetkili olduğunuz Cihazlar ve Çözümlerle ilgili olarak kullanacağınızı ve başka bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Satıcıya şu beyan ve garantilerde de bulunmaktasınız: (i) bu Sözleşmeyi yönetilen bu Cihazların sahipleri ve kullanıcıları adına kabul etme ve Çözümü Cihazlara yükleme ve/veya kullanma yetkiniz olduğunu ve (ii) bu Sözleşmeyi şunlar adına kabul ettiğinizi: (A) ilgili yönetilen Cihazların sahipleri ve kullanıcıları; (B) kendiniz.

5.3. Belirli Çözümler, diğer kaynaklardan oluşturduğunuz veya edindiğiniz içerikleri ("Kullanıcı İçerikleri") yayımlamanızı veya herkese açık olarak başkalarıyla paylaşmanızı sağlayabilir. Çözüm üzerinden yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinde yürürlükteki yasalarca sahip olduğunuz tüm fikrî mülkiyet hakları, kullanmış veya değiştirmiş olabileceğiniz Kullanıcı İçeriklerindeki başkalarına ait haklar da dâhil olmak üzere, bu Sözleşmenin hakları, lisansları ve diğer hükümlerine tabi olarak size aittir. Siz, yalnızca bu Sözleşme kapsamında Çözümlerin tarafınıza sağlanması amacıyla bir Çözüm aracılığıyla yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinin (ve bunlardan üretilen çalışmaların) tamamının veya bir bölümünün kullanılması, kopyalanması, kaydedilmesi, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), değiştirilmesi, uyarlanması, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayına sunulması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması için Satıcı Grubunun her üyesine münhasır olmayan, kısıtlamasız, koşulsuz, sınırsız, dünya genelinde, gayrikabilirücu, daimî ve telif hakkı olmaksızın bir hak ve lisans vermektesiniz. Her Kullanıcı İçeriği yayımladığınızda veya paylaştığınızda, Satıcı Grubunun her üyesine ikamet ettiğiniz devlette veya yargı bölgesinde en azından reşit yaşta olduğunuzu ya da yayımladığınız veya paylaştığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini hazırlayan veya bu içeriğe katkıda bulunan reşit yaşta olmayan kişinin ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuzu veya ilgili ebeveyn ya da vasiden alınmış uygun onaylara sahip olduğunuzu ve bu Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak: (i) Kullanıcı İçeriklerindeki tüm fikrî mülkiyet hakları ve diğer hakların tek sahibi olduğunuzu veya Kullanıcı İçeriklerini yayımlama ve paylaşma ve Satıcı Grubunun hiçbir üyesine bunları, herhangi bir üçüncü taraftan onay alma yükümlülüğü getirmeksizin ve Satıcı Grubunun hiçbir üyesi için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük yaratmaksızın, Bölüm 5.3'te açıklandığı gibi kullanma hakkı vermeye yönelik yasal bir hakkınız olduğunu; (ii) Kullanıcı İçeriklerinin doğru olduğunu; (iii) Kullanıcı İçeriklerinin ve bu Sözleşmeyle belirlendiği haliyle Satıcı Grubunun her üyesine izin verilen kullanma ve yararlanma biçimlerinin herhangi bir üçüncü şahsın fikrî mülkiyet veya başka haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini ve (iv) Kullanıcı İçeriklerinin bu Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir kişiyi yaralamayacağını veya herhangi bir kişiye zarar vermeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz.

6. Sınırlı garanti; feragat ve sorumluluğun olmaması

6.1. Buradaki 6. Bölümün kalan kısmına tabi olmak üzere Satıcı, Çözümü ilk teslim aldığınız tarihten itibaren 30 günlük bir süre boyunca Çözümün Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışacağını veya çalıştırılacağını garanti etmektedir. Garanti kapsamında işlem talebinde bulunmak için Çözümü edindiğiniz kaynak tarafından sağlanan talimatları izlemelisiniz. Çözüm, Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışmazsa Satıcı Grubunun her üyesi ile her Satıcı Ortağının tüm ve münhasır sorumluluğu ve sizin de bu garanti kapsamındaki tek ve münhasır başvuru yolunuz, Satıcının sunduğu şu seçeneklerle sınırlı olacaktır: (i) Çözümün değiştirilmesi veya (ii) Çözümün iade edilmesi karşılığında Abonelik Döneminin süresi dolmayan veya kullanılmayan kısmı için ödemiş olduğunuz abonelik ücretinin geri ödenmesi. Bu garanti yalnızca orijinal halde teslim edilen Çözüm için geçerlidir ve şunları kapsamaz: (i) Güncellemeler; (ii) Çözümün aşağıdakilerle birleştirilmesi, çalıştırılması veya kullanılmasından kaynaklı kusurlar: (A) Satıcı tarafından sağlanmayan yazılımlar, donanımlar veya başka materyaller ya da (B) Belgelerde belirtilen Satıcı şartlarına uymayan Cihazlar, yazılımlar veya başka materyaller.

6.2. BU SÖZLEŞMEDEKİ BÖLÜM 6.1'DE BELİRTİLENLER HARİCİNDE, SATICI GRUBUNUN ÜYELERİ VE SATICI ORTAKLARI, ÇÖZÜMÜ VEYA BELGELERİ KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS VEYA SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. ÇÖZÜM, BU SÖZLEŞMEDEKİ BÖLÜM 6.1'DE BELİRTİLEN DURUMLAR HARİCİNDE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE SATICI GRUBUNUN ÜYELERİ İLE SATICI ORTAKLARI AÇIK VEYA İMA YOLUYLA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL ÖNE SÜRMEMEKTE VE YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA MEVZUAT, GENEL HUKUK, İÇTİHATLAR VEYA BAŞKA HUKUKİ KURAMLARLA İMA EDİLEN TÜM KOŞULLARI VE GARANTİLERİ -ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, MÜLKİYET HAKKI, TİCARETE UYGUNLUK, UYGUN NİTELİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA EDİLEN GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DÂHİL- REDDETMEKTEDİR. SATICI, ÇÖZÜMÜN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ÇÖZÜMÜN HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA HERHANGİ BİR YAPILANDIRMA YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI YA DA ÇÖZÜMÜN İNTERNETTE DEPOLANAN VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN BELİRLİ VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİĞE YÖNELİK TAM KORUMA VEYA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

6.3. BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HİÇBİR HÜKMÜNE HALEL GETİRMEKSİZİN, SİZE ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANAN TÜM ÇÖZÜMLER ("ÜCRETSİZ", "DENEME" VEYA "BETA" ÇÖZÜMLERİ OLARAK SAĞLANAN ÇÖZÜMLER DÂHİL), SATICI TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR GARANTİ, DESTEK YA DA BAŞKA BİR HİZMET OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ", "TÜM HATALARIYLA" VE "SUNULDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR.

6.4. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA SATICI, SATICININ KONTROL ETTİĞİ, SATICIYI KONTROL EDEN VEYA SATICININ ORTAK KONTROLÜ ALTINDA OLAN HERHANGİ BİR ŞİRKET (TOPLU OLARAK “SATICI GRUBU”) YA DA BUNLARIN İLGİLİ ARACILARI, LİSANS SAHİPLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE SATICI GRUBUNUN DİĞER İŞ ORTAKLARI (TOPLU OLARAK "SATICI ORTAKLARI") SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA SORUMLU TUTULAMAZ:

6.4.1. NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOLAYLI, VASITALI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL YA DA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ ZARARLAR VEYA KAYIPLAR;

6.4.2. İŞLERİN, KÂRLARIN YA DA GELİRLERİN KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR CİHAZIN YA DA ÇÖZÜMÜN (ÇÖZÜMÜN KENDİSİ DE DÂHİL) KULLANIM KAYBI, BOŞA GİDEN HARCAMALAR, YEDEK MAL, HİZMET VEYA DİJİTAL ÜRÜN TEDARİKİ İÇİN GEREKEN MALİYETLER, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HERHANGİ BİR BİLGİNİN VEYA VERİNİN (BOZULMASI VEYA KULLANILAMAMASI DA DÂHİL) İZİNSİZ AÇIKLANMASI VEYA KAYBI (YUKARIDAKİ KAYIPLAR, ZARARLAR, MALİYETLER VEYA HARCAMALARDAN HERHANGİ BİRİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYIP VEYA ZARAR OLSA DA) VEYA

6.4.3. BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BURADA SAĞLANAN ÇÖZÜMDEN KAYNAKLI MADDİ VEYA MADDİ OLMAYAN TÜM KAYIP VE ZARARLAR;

SATICI GRUBUNUN İLGİLİ ÜYESİ VEYA SATICI ORTAĞI BÖYLE BİR KAYIP VEYA ZARAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ. BU SÖZLEŞMEDE VEYA BAŞKA BİR YERDE AKSİNE HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNSA BİLE, SATICI GRUBUNUN HİÇBİR ÜYESİ VEYA HİÇBİR SATICI ORTAĞI, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, BİR ÇÖZÜM TARAFINDAN VEYA ÇÖZÜM İLE İLİŞKİLİ OLARAK İLETİLEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİKLERE YÖNELİK YETKİSİZ ERİŞİM, BOZULMA, KULLANILAMAMA, SİLİNME, ÇALINMA, TAHRİP OLMA, DEĞİŞTİRİLME, AÇIĞA VURULMA VEYA KAYIP GİBİ DURUMLARDAN KAYNAKLI HERHANGİ BİR (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI) KAYIP VEYA ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, SATICI GRUBUNUN HERHANGİ BİR ÜYESİNİN VEYA SATICI ORTAKLARININ HERHANGİ BİR ÇÖZÜM, ABONELİK VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR İÇİN SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI TOPLAM NİHAİ SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA: (I) BEŞ ABD DOLARINDAN (5,00 USD) VE (II) ABONELİK DÖNEMİ ÖNCESİNDEKİ 12 AY İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ABONELİK ÜCRETLERİNDEN DAHA YÜKSEK OLANINI AŞMAYACAKTIR.

6.5. SATICI GRUBU ÜYELERİNİN VE SATICI ORTAKLARININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN BU SÖZLEŞMEDEKİ HARİÇ TUTMALAR VE SINIRLAMALAR AŞAĞIDAKİ DURUMLAR İÇİN OLASI SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAZ:

6.5.1. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ KAPSAM DIŞINDA ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA VEYA DOLANDIRICILIK VE

6.5.2. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR GEREĞİNCE SINIRLANAMAYACAK VEYA HARİÇ TUTULAMAYACAK DİĞER DURUMLAR.

7. Gizlilik; kişisel bilgilerin işlenmesi

7.1. Çalışmak ve Çözümleri ve diğer Satıcı ürünlerini ve hizmetlerini daha verimli hâle getirmek için herhangi bir Çözümün, Satıcının bulut tabanlı teknolojisiyle otomatik olarak iletişim kurabileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Böyle bir iletişime onayınızı yalnızca Çözümü kaldırarak ve/veya devre dışı bırakarak geri çekebilirsiniz.

7.2. Satıcı, aşağıdakilerle ilgili olarak belirli bilgileri ve verileri işler (bunlar arasında kişisel tanınmaya neden olabilecek bilgiler ve/veya kişisel veriler bulunabilir): (i) Çözümü ve/veya Çözümün kullanıldığı herhangi bir cihazı kullanan kişi; (ii) Çözüm ve/veya Çözümün kullanıldığı herhangi bir cihaz. Satıcının buradan erişebileceğiniz geçerli gizlilik politikası, Satıcının bu tür bilgileri ve verileri nasıl topladığını, kullandığını veya işlediğini açıklamaktadır.

8. Fesih

8.1. Bu Sözleşme, buradaki herhangi bir yükümlülüğünüzü (2, 5 ve 9. Bölümlerdeki, Güncellemeleri alma veya Abonelik Döneminin süresi dolmayan veya kullanılmayan kısmı için ödediğiniz abonelik ücretinin iade edilmesi haklarının kaybedilmesine neden olacak yükümlülüklerinizin herhangi bir ihlali dâhil) ihlal etmeniz durumunda derhal feshedilir. Satıcı, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünüzü ihlalinizin Satıcı Grubunun üyelerini veya Satıcı Ortaklarını olumsuz etkilemesi durumunda, yasalar çerçevesinde başka yollara başvurma hakkını saklı tutar. Satıcı Grubu üyelerinin ve Satıcı Ortaklarının sorumluluğuna ilişkin bu Sözleşmedeki hariç tutmalar ve sınırlamalar, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olacaktır.

8.2. Satıcı, belirli bir Çözüm veya tüm Çözümlerle ilgili olarak bu Sözleşmeyi size bildirimde bulunarak istediği zaman derhâl feshedebilir ve böyle bir fesih durumunda Satıcı Grubunun her üyesi ile her Satıcı Ortağının tüm ve münhasır sorumluluğu ve sizin de tek ve münhasır başvuru yolunuz, Abonelik Döneminin süresi dolmayan veya kullanılmayan kısmı için ödemiş olduğunuz abonelik ücretlerinin iadesi olacaktır. Bu fesih tarihinden itibaren ilgili Çözüm ve Belgeleri kullanma hakkına artık sahip olmayacaksınız.

9. ABD Hükûmeti Tarafından Kısıtlanmış Haklar

Terimlerin 48 C.F.R. 12.212'de kullanıldığı hâliyle, "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri" barındıran tüm Çözümler, terimin 48 C.F.R. 2.101'de tanımlandığı hâliyle "ticari ürün" olarak nitelenir. 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1 ile 227.7202-4 arasındaki hükümlerle tutarlı olarak, tüm ABD Hükûmeti son kullanıcıları bu tür Çözümleri ve ilgili Belgeleri, sadece bu Sözleşmede hükûmetle ilişkisi olmayan kullanıcılar için geçerli olduğu belirlenen haklarla edinir. Bu Çözümlerin ve ilgili Belgelerin kullanılması, ABD Hükûmeti kuruluşuyla bilgisayar yazılımının ve bilgisayar yazılımı belgelerinin ticari olduğuna ve bu Sözleşmede belirlenen haklar ve kısıtlamaların kabul edildiğine dair sözleşmeyi tesis eder.

10. İhracat Kontrolleri

Çözümlerin ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm ABD yasalarına ve uluslararası yasalara, ABD İhracat Birliği Yönetmeliklerine ve bunların yanı sıra ABD ve diğer hükûmetler tarafından düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamalarına uymanız gerekmektedir. Daha önce belirtilen maddelerin genel hususlarına aykırı olmamak şartıyla aşağıdakileri beyan, garanti ve kabul etmektesiniz: (i) istenmeyen kişiler listesi, onaylanmayanlar listesi, tüzel kişilik listesi, özel tayinli yurttaşlar listesi, yoksun bırakılanlar listesi ve ABD Hükûmeti tarafından yayımlanan diğer herhangi bir listede yer almadığınızı ve (ii) Çözümü ABD ve AB’nin ambargo veya ticari yaptırımlarını ihlal eden herhangi bir bölge, konum, şirket veya birey ile ilişkili olarak kullanmayacağınızı, bu kişi veya kurumlara ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi. Buradaki 10. Bölüme uymamanızdan kaynaklanan her türlü istek, talep, dava ya da işlem ile tazminat, yükümlülük, masraf ve harcamalara karşı Satıcı Grubunun her üyesini tazmin eder ve savunursunuz.

11. Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesi ve Grup Davası Feragati

11.1. Buradaki 11. Bölüm, sizinle Satıcı arasında bir Çözümden, Çözüm aboneliğinden veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bir Çözümle, Çözüm aboneliğiyle veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm Anlaşmazlıklar için geçerlidir. 11. Bölüm açısından "Anlaşmazlık" terimi, öne sürülen hukuki sebeplerden bağımsız olarak tüm anlaşmazlık, dava veya diğer uyumsuzlukları ifade etmektedir (bir başka deyişle, diğer olası hukuki nedenler veya yasal dayanaklar arasında sözleşmenin ihlali, yalan beyan veya sahtekârlık, tazmin, haksız fiil (ihmal de dâhil) ve yasa veya düzenlemenin ihlali iddialarını kapsamaktadır).

11.2. Bir anlaşmazlık durumunda Satıcıya adınızın, adresinizin ve iletişim bilgilerinizin, anlaşmazlığa neden olan gerçeklerin ve talep ettiğiniz meblağın yazılı bir bildirimi olan bir Anlaşmazlık Bildirimini vermeniz gerekir. Her türlü Anlaşmazlık bildirimini e-posta yoluyla legal@avast.com adresinden Satıcıya göndermeniz gerekir (e-postanın Konu satırında Section 11 Notice of Dispute Under EULA [SKLS Bölüm 11 Anlaşmazlık Bildirimi] ibaresi yer almalıdır).

11.3. HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞI HERHANGİ BİR MAHKEMEDE ÇÖZMEYE VEYA DAVA ETMEYE YÖNELİK BÜTÜN İŞLEMLER SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR. HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN BİR GRUP DAVASINDA VEYA ÖZEL TEMSİLCİ GENEL DAVASINDA VEYA TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN TEMSİL YETKİSİYLE HAREKET ETTİĞİ VEYA ETMEYİ TEKLİF ETTİĞİ BİR DAVADA GÖRÜLMESİNİ TALEP ETMEYECEKSİNİZ. HİÇBİR TAHKİM YA DA DAVA, ETKİLENEN TAHKİMLERİN VE DAVALARIN BÜTÜN TARAFLARININ ÖNCEDEN YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN BİR BAŞKA DAVA YA DA TAHKİMLE BİRLEŞTİRİLEMEZ.

11.4. Siz ve Satıcı herhangi bir Anlaşmazlığı gayriresmî müzakere yoluyla çözemezseniz, Anlaşmazlığı çözmeye yönelik diğer her türlü girişim münhasıran ABD Federal Tahkim Kanunu ("FAA"), 9 U.S.C. § 1 ve devamındaki hükümlere tabi olan bağlayıcı tahkim yasası tarafından yürütülecektir. Aşağıda Bölüm 11.5'te belirtilen durumlar haricinde, bütün Anlaşmazlıklar için bir hâkim ya da jüri önünde mahkemede dava açma (ya da bir taraf veya grup üyesi olarak davaya katılma) hakkından vazgeçmektesiniz. Bunun yerine, bütün Anlaşmazlıklar tarafsız bir hakem tarafından çözülecektir. Bu hakemin kararı, FAA kapsamında tanınan sınırlı bir jüri incelemesi hakkı haricinde nihai olacaktır. Taraflar üzerinde yargılama yetkisine sahip bütün mahkemeler hakemin kararını uygulayabilir.

11.5. 11. Bölümdeki tahkim şartı aşağıdaki istisnalara tabidir:

11.5.1. Asliye mahkemesinde görülme şartlarını karşılayan tüm Anlaşmazlıkları, ikamet ettiğiniz ülke veya benzeri siyasi alt birimdeki, asliye mahkemesine dava edebilirsiniz. Asliye mahkemesinde dava açarsanız tüm mahkeme harçları ve ücretlerinden siz sorumlu olursunuz.

11.5.2. Sizin veya Satıcının fikrî mülkiyetlerinin suistimali iddialarına ilişkin tüm Anlaşmazlıklar mahkemede çözülür.

11.5.3. Bir tüketiciyseniz ve Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda veya Lichtenstein sınırları içinde yaşıyorsanız Anlaşmazlığınızı, çevrim içi anlaşmazlık çözümü için Avrupa Komisyonu ("ODR Platformu") tarafından kurulan bir internet platformu aracılığıyla giderme hakkına sahip olabilirsiniz. ODR Platformu; Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lichtenstein sınırları içindeki tüketiciler ve satıcılar arasında malların ve hizmetlerin çevrim içi satın alımıyla ilgili anlaşmazlıkları mahkeme dışında çözümlemek için oluşturulmuştur. ODR Platformuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Her türlü tahkim davası American Arbitration Association ("AAA") tarafından AAA'nın 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren Consumer Arbitration Rules (Tüketici Tahkim Kuralları) ve 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren Costs of Arbitration (Tahkim Masrafları - AAA İdari Ücretleri Dahil) (toplu olarak "Consumer Procedures" - Tüketici Prosedürlerinin) hükümlerine göre yönetilir ve şu şartlara tabidir:

11.6.1. Tüketici Prosedürleri bazıları tüketiciden (sizden) bazıları da şirketten (Satıcıdan) tahsil edilmek üzere belirli ücretler belirler. Talebiniz 75.000 USD veya daha az ise tüketicilerden tahsil edilecekler de dâhil olmak üzere tüm harç ve ücretler Satıcı tarafından ödenir. Satıcı, başka hiçbir masrafı karşılamayı kabul etmemektedir. Talebiniz 75.000 USD'nin üstündeyse ödeme Tüketici Prosedürlerine göre yapılır.

11.6.2. Aşağıda belirtilen durumlar hariç, AAA'nın Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıklarda geçerli olacaktır. Ancak, Tüketici Tahkim Kuralı R-1(e) uyarınca, taraflardan biri Tüketici Tahkim Kurallarının doğru uygulanması amacıyla davayı nihai karar için bir hakeme götürebilir. Bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile uyuşmazlık olmadığı her durumda geçerlidir. Tahkim sürecini sadece ikamet etmekte olduğunuz ülkede veya benzeri siyasi alt birimde başlatacaksınız. Tahkim davaları, konferans görüşmesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak, davalar AAA Tüketici Prosedürleri uyarınca görülürse hakem veya hakemlerin taraflardan birinin talebi üzerine yüz yüze gelmeyi zorunlu tutma takdir yetkisi olacaktır.

11.6.3. Siz ve Satıcı, tahkim davalarının yönetiminde AAA'nın kullanımının, tarafların Anlaşmazlıkları tahkime götürme anlaşmasına dâhil olmadığını kabul etmektesiniz. AAA bir tahkim davasını yürütmez veya yürütemezse siz ve Satıcı Anlaşmazlığı Tüketici Prosedürlerinde belirtildiği gibi çözecek tek bir hakem belirleme konusunda iyi niyet çerçevesinde müzakere edersiniz. Taraflar bir hakem üzerinde anlaşamazsa yetkili bir mahkeme AAA'nın Tüketici Prosedürlerine uyacak bir hakem tayin edebilir.

11.6.4. Anlaşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarına ilişkin olarak buradaki 11. Bölümün bir veya daha fazla kısmı illegal, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, yalnızca bu durumda, bu kısımlar ayrılacak ve Anlaşmazlık buradaki 11. Bölümün geriye kalan tüm kısımları ve bu Sözleşmenin diğer hükümleri uyarınca çözülecektir. Böyle bir ayırma işlemi bir Anlaşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarının bir mahkemede dava edilmesiyle sonuçlanırsa davalar için ABD, New York, New York mahkemeleri tek yetkili olacaktır. Böyle bir davayla ilgili olarak, New York, New York mahkemelerinin sizin üzerinizdeki yargılama yetkisine rıza göstermekte ve buna itiraz etmemekte ve yanlış dava yeri veya yer bakımından yetkisizlik yönünden itirazda bulunma ve başka bir bölgeye veya yargı yetkisi alanına taşımayı isteme hakkınızdan feragat etmektesiniz.

11.7. Buradaki 11. Bölümün önceki paragraflarına bakılmaksızın, kişisel veya ev kullanımı dışında bir Çözüm edindiyseniz tahkim davaları, masrafların ödenmesi de dâhil olmak üzere AAA'nın Commercial Arbitration Rules (Ticari Tahkim Kuralları) ("Commercial Procedures" - Ticari Prosedürler) hükümlerine göre yönetilir. Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıklar için uygun biçimde uygulanacaktır ve hiçbir davada aksini savunmayacaksınız. Ancak, bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile uyuşmazlık olmadığı her durumda geçerlidir.

12. Genel

12.1. Bildirim. Satıcı, bir Çözümü çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, herhangi bir bildirimi, elektronik posta, açılır pencere, bildirim kutusu ya da başka bir yolla size iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın, Satıcı tarafından size ilk kez bir Çözüm yoluyla sunulduğu tarihte yapılmış sayılır.

12.2. Bu Sözleşme Hakkında Sorular. Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız varsa veya Satıcıdan bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, e-posta: support@avast.com, telefon: +420 274 005 777 iletişim bilgilerini kullanarak bize talebinizi yazabilir veya www.avast.com/support adresindeki destek sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

12.3. Ayrı Sözleşmeler. Tek bir işlemde de olsa iki veya daha fazla Çözüm edindiyseniz veya birden çok işlemde herhangi bir Çözüm için abonelikler edindiyseniz, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini birden çok kez kabul etmiş olabilirsiniz. Kabul ettiğiniz hükümler ve koşullar benzer veya aynı olsalar da bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ettiğiniz her bir durum için sizinle ilgili Çözümü sağlayan Satıcı arasında farklı ve ayrı bir sözleşmeye girmiş olursunuz. 

12.4. Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, Çözümleri ve Belgeleri kullanımınızla alakalı olarak siz ve Satıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Sözleşme, Çözümleri veya Belgeleri yüklemeniz ve/veya kullanımınızla alakalı olarak daha önceki ve o anki sözlü ve yazılı tüm iletişimleri, teklifleri, ifadeleri, garantileri ve beyanları hükümsüz kılar. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bu Sözleşmedeki hiçbir madde, yargı bölgenizdeki mevcut tüketiciyi koruma yasası veya yürürlükteki diğer yasalar kapsamında sahip olduğunuz, sözleşmeyle feragat edilemeyen hiçbir hakkı azaltmaz. Bu Sözleşme, Geçerli Şartlar ve Belgeler, makul olan en uygulanabilir ölçüde, birbirleriyle tutarlı olacak şekilde yorumlanacaktır, ancak bir uyuşmazlık durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre yönetilecektir: (i) Geçerli Şartlar; (ii) bu Sözleşme ve (iii) Belgeler.

12.5. Yorumlama. Bu Sözleşmedeki başlıklar Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullanımı tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil çoğulu ve çoğul da tekili kapsar. Tanımlanan bir kelime veya ifadenin diğer dilbilgisel biçimlerinin yerini tutan bir anlamı vardır. "Kapsar" ve "dâhil" kelimeleri, arkalarından "sınırlama olmaksızın" kelimelerinin geldiği şeklinde yorumlanacaktır. Herhangi bir yazılımın, Çözümün veya Güncellemenin "kullanımına" ilişkin herhangi bir referansın, tarafınızca (bağlam aksini gerektirmedikçe) ilgili yazılım, Çözüm veya Güncellemenin herhangi bir yüklemesini içereceği varsayılacaktır. Bu Sözleşmenin orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar Satıcı, size yardımcı olması için bu Sözleşmenin bir veya birden fazla çevirisini sunabiliyor olsa da, herhangi bir ihtilaf veya karışıklık durumunda bu Sözleşmenin İngilizce sürümü geçerli Sözleşme sürümü olacaktır. Herhangi bir adli takibat veya başka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya çıkması durumunda, bu Sözleşmenin şartlarının taraflarca birlikte yazıldığı yorumu yapılacak ve bu Sözleşmenin hükümlerinin yazımına istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hiçbir karine veya kanıtlama zorunluluğu doğmayacaktır.

12.6. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında yasa dışı, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu hükmün Sözleşmenin bir parçasını oluşturmadığı kabul edilecek, ancak bu Sözleşmenin geri kalan kısmı yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.

12.7. İmkansızlık. Satıcı, kısmen ya da tamamen, şebeke arızaları (elektrik dâhil), internet arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi hizmetleri arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi ekipmanları arızası, grevler veya başka iş gücü sıkıntıları (herhangi bir sınırlama olmaksızın, Satıcı Grubu üyeleri veya Satıcı Ortaklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan grevler ve başka iş gücü sıkıntıları da dâhil), savaş veya terör eylemleri, hizmet reddi saldırıları veya Satıcı Grubu üyelerini ya da Satıcı Ortaklarını etkileyen başka bilgi teknolojisi saldırıları veya ihlalleri, seller, sabotaj, yangın, başka doğal felaketler veya mücbir sebepler ya da Satıcı Grubu üyelerinin veya Satıcı Ortaklarının makul kontrolü dışındaki başka herhangi bir sebepten kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

12.8. Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümlerinden herhangi birini tam olarak yerine getirmemesi, Sözleşmeye ileride uymayacağına dair bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacak ve Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece hiçbir amaçla geçerli olmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye yönelik feragati, bu tür bir ihlale yönelik sürekli bir feragat veya bu Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin başka ihlallerine yönelik bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.

12.9. Devir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi, Satıcının önceden yazılı onayı olmadığı sürece devredemezsiniz. Satıcı, bu Sözleşmeyi sizden önceden yazılı onay almaya gerek duymaksızın, istediği zaman, kendi isteğine bağlı olarak devredebilir.

12.10. Herhangi Bir Üçüncü Şahıs Lehtar Olmaması. Bu Sözleşmedeki açık veya zımni hiçbir şey, siz, Satıcı Grubu üyeleri ve Satıcı Ortakları dışında herhangi bir kişiye, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme nedeniyle doğan herhangi bir hak, fayda veya çözüm yolu vermeyi amaçlamaz veya vermez. Siz, Satıcı Grubu üyeleri ve Satıcı Ortakları dışında herhangi bir kişi, bu Sözleşmeye istinaden bir dava açamaz.  Satıcı bu Sözleşme kapsamında, Satıcı Grubu üyeleri veya Satıcı Ortaklarının uğradığı veya maruz kaldığı herhangi bir kayıp, zarar veya talep için hak ve çözüm yolları da dâhil olmak üzere Satıcı Grubu üyeleri ve Satıcı Ortaklarının herhangi bir hak, çözüm yolu, sorumluluk sınırlaması ve hariç tutulma ve yasal savunmalarını yerine getirme hakkına sahiptir (ancak mecbur değildir): (i) bu Sözleşmenin herhangi bir şartına veya hükmüne uymamanızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya (ii) bu Sözleşme uyarınca tazminat ödemeniz gereken durumlar.  Bölüm 6.4.1 uyarınca böyle bir kayıp, zarar veya talebe Satıcı yerine, Satıcı Grubu üyelerinin veya Satıcı Ortaklarının uğraması veya maruz kalması nedeniyle hiçbir kayıp, zarar veya talep dolaylı, vasıtalı veya arızi olarak hariç tutulmuş sayılmayacaktır.

12.11. Tabi Olunan Kanunlar. Bu Sözleşme, ABD, New York Eyaletinin kanunlarına tabi olacaktır. Bu Sözleşme, uygulanması açıkça hariç tutulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'na göre yönetilmeyecektir.

12.12. İnternet bağlantısı. Belirli Çözümlerin çalışması için aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir. Dolayısıyla, sürekli aktif ve dengeli bir internet bağlantısına sahip olmak sizin sorumluluğunuzdur.

12.13. Ürün adları. Satıcı zaman zaman bir Çözümün adını değiştirebilir veya Çözüme uygulanan adı veya logoyu Satıcı Grubunun bir başka üyesinin veya bir Satıcı Ortağının adıyla veya logosuyla değiştirebilir. Bu değişiklikler, herhangi bir Çözüm için aboneliğinizi, Abonelik Dönemini veya bu Sözleşmeyi değiştirmez ve size bir Çözüm aboneliğini, Abonelik Dönemini veya bu Sözleşmeyi feshetme hakkı vermez.

13. Özel Şartlar

Aşağıdaki özel şartlar belirli Çözümler için geçerlidir. Bu özel şartlar ile Sözleşmenin geri kalan kısmı arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, belirtilen Çözümlerle ilgili olarak özel şartlar geçerli ve öncelikli olacaktır.

13.1. Üçüncü Taraf Yazılımlar, Hizmetler ve Diğer Ürünler. Bazı Çözümler size üçüncü taraflarca sağlanan yazılımları, hizmetleri ve diğer ürünleri satın alma fırsatı sunar. Sunduklarından dolayı ilgili üçüncü tarafın tek başına sorumlu olduğunu ve Satıcının bu sunulanlarla ilgili olarak herhangi bir beyan veya garantide bulunmayıp bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk almadığını kabul etmektesiniz. Bu üçüncü tarafların sunduklarından herhangi birini satın alır veya kullanırsanız, bu sunulanlar ve bunları kullanmanız, üçüncü tarafın şart koştuğu lisans sözleşmeleri, kullanım koşulları, gizlilik politikaları ve/veya başka hükümler ve koşullarca yönetilir.

13.2. CloudCare ve Managed Workplace. Buradaki Bölüm 13.2, Geçerli Şartların size üçüncü taraflara MSP Hizmetleri sağlamak için CloudCare veya Managed Workplace kullanma yetkisi verdiği durumlarda geçerlidir.

13.2.1. Buradaki Bölüm 13.2'de kullanıldığı hâliyle:

(a) "Avast Business Hizmeti" bağlama göre HD Hizmetleri ve/veya NOC Hizmetleri anlamına gelmektedir.

(b) "Müşteri" sizin MSP Hizmetleri sağladığınız veya sağlamak istediğiniz bir üçüncü taraftır.

(c) "HD Hizmetleri" Satıcının veya kendi üçüncü taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı yardım masası hizmetleri olup her bir durum Belgelerde tanımlandığı gibidir ve Satıcı bunları zaman zaman değiştirebilir.

(d) "MSP Hizmetleri", Çözümleri (geçerli Avast Business Hizmetleri dâhil) kullanarak Müşterilerinize sağladığınız yönetilen hizmet anlamına gelir.

(e) "NOC Hizmetleri" Satıcının veya kendi üçüncü taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı uzaktan Cihaz izleme ve yönetme hizmetleri olup her bir durum Belgelerde tanımlandığı gibidir ve Satıcı bunları zaman zaman değiştirebilir.

(f) "Hizmet Sözleşmesi" bir Müşteri ile aranızda imzalanan ve Müşteriye sağlamayı kabul ettiğiniz hizmetleri (ve diğer hususları) açıkça belirten bir sözleşmedir.

13.2.2. Satıcı, bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olmak üzere, Abonelik Dönemi boyunca ilgili Çözümleri (geçerli Avast Business Hizmetleri veya CCleaner Business Edition dâhil) Müşterilerinize MSP Hizmetleri sağlamak amacıyla kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez (alt lisans verme hakkı olmaksızın) bir lisans vermektedir.

13.2.3. Satıcı, bu Sözleşmenin hükümlerine ve koşullarına tabi olmak üzere, Müşterilerinizin faydalanması için Çözümler (geçerli Avast Business Hizmetleri veya CCleaner Business Edition dâhil) sağlayacaktır.

13.2.4. Bu Sözleşmenin hükümlerine ve koşullarına tabi olarak şunları yapmakla yükümlüsünüz:

(a) Zorunlu tutmanız gerekenler: (i) Çözümü alan her bir Müşterinin (geçerli sınırlar dâhilinde siz de dâhil) bu Sözleşmenin ilgili dönemde güncel sürümünü uygulamasını veya bu sözleşmeye bağlı olmasını ve (ii) Çözümleri sağlamayı kabul ettiğiniz her bir Müşterinin bir Hizmet Sözleşmesini uygulamasını veya böyle bir sözleşmeye bağlı olmasını. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Müşteri adına Satıcının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul edebilmeniz için Müşterinin Hizmet Sözleşmesinde veya ilgili belgede size bunun için açıkça yetki vermiş olması gerekir. Hizmet Sözleşmesi: (i) Satıcı Grubunun çıkarlarını en azından bu Sözleşme kadar koruyan hükümler içerecek ve (ii) size ve Satıcı Grubuna herhangi bir Çözümün çalıştırılması ve işletilmesiyle bağlantılı Müşteri verilerini ve bilgilerini açıkça çoğaltma, iletme, saklama ve işleme yetkisi verecektir.

(b) Satıcı ile sizin aranızda olmak üzere, münhasıran sorumlu olacağınız hâller: (i) Hizmet Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerinizi yerine getirmekten; (ii) çalışanların, diğer üçüncü tarafların ve ilgili Cihazlarının izlenmesi konusundaki tüm geçerli kanunlara siz dâhil bütün müşterilerin uyduğundan emin olmaktan; (iii) Sözleşme, Geçerli Şartlar ve Belgeler ile size ve Müşterilere verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekten ve (iv) geçerli Hizmet Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, Çözümleri sağlamayı sonlandırmaktan ve Çözümleri kullanıldığı tüm Cihazlardan kaldırmaktan veya devre dışı bırakmaktan ya da Müşteriye kaldırtmaktan veya devre dışı bıraktırmaktan.

13.3. Tarayıcı Temizleme. Tarayıcı Temizleme eklentisini ("BCU") kullandığınızda, BCU'ya mevcut tarayıcı ayarınızı yeni tarayıcı ayarıyla değiştirme yetkisi vermektesiniz.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder, kullanıcılarının diğer kullanıcılara WiFi ağları hakkında veri paylaşarak internet erişimi elde etmelerine yardımcı olmalarını sağlar. WiFi ağlarıyla ilgili verileri diğer kullanıcılar ile paylaşmayı tercih ederseniz, bu tür WiFi ağlarıyla veya paylaştığınız verilerle ilgili üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğinizden yalnızca siz sorumlu olursunuz. Satıcı Grubu üyeleri, WiFi ağlarının kullanımı veya paylaştığınız veriler için geçerli hükümlere ve koşullara uymanızın sorumluluğunu hiçbir şekilde üstlenmez.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield, ebeveynlerin çocuklarını korumaları, yasal vasilerin vesayetleri altındaki çocukları korumaları veya yetişkinlerin tamamen bilgilendirilmiş onam aldıkları diğer yetişkinleri korumaları amacıyla kişisel, ticari olmayan kullanım için tasarlanmıştır. Avast Family Shield'ı amacı dışında kullanmamalısınız; Satıcı Grubunun üyeleri yetkisiz veya yasadışı herhangi bir kullanım için sorumluluk kabul etmemektedir. 

13.5.2. Avast Family Shield'ı kullanarak şunları beyan ve garanti edersiniz: (i) 18 yaşından büyük olduğunuzu ve (ii) Avast Family Shield hesabınıza dâhil ettiğiniz herhangi bir kişiye (13 yaşın altındaki kişiler dâhil olmak üzere) ait verilerin toplanmasına izin verme yetkiniz olduğunu ve buna onay verdiğinizi. Satıcı Grubu üyelerinin, Avast Family Shield özelliklerinin çalıştırılmasını ve sunulmasını sağlamak için gerekli coğrafi konum bilgilerini ve diğer bilgileri toplayacağını, kullanacağını ve açıklayacağını kabul etmektesiniz.

13.5.3. Şu koşulları kabul etmektesiniz: (i) veri ve mesajlaşma da dâhil olmak üzere Avast Family Shield'dan elde edebileceğiniz sonuçlar doğru, zamanında veya güvenilir olmayabilir; (ii) sakıncalı olduğunu düşündüğünüz ya da engellenmesini istediğiniz içeriklerden bazıları Avast Family Shield tarafından her zaman engellenemeyebilir; (iii) Avast Family Shield kabul edilebilir olduğunu düşündüğünüz içerikleri bazen engelleyebilir ve (iv) üçüncü taraf içerikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebildiğinden, Satıcı, içerik kategorileri ve içerik filtrelerinin üçüncü taraf içeriklerindeki değişiklikleri her zaman yansıtacağını garanti edemez. Avast Family Shield'ın bir siteyi veya hizmeti yanlış sınıflandırdığını düşünüyorsanız lütfen familyshieldhelp@avast.com adresine e-posta göndererek Satıcıyla iletişim kurun.

13.6. Mobil Uygulamalar. Buradaki Bölüm 13.6, Mobil Cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış tüm Çözümler için geçerlidir.

13.6.1. Google Play'den (http://play.google.com) indirilen Çözümler için, bu Sözleşme ile verilen lisans, bir Çözümü kullanmak amacıyla Google Play Store'dan indirilen uygulamalar için varsayılan hükümlerle verilecek olan hakların yerine geçerli olacaktır.

13.6.2. Apple App Store'dan indirilen Çözümler için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:

(a) Bu Sözleşmede verilen lisanslar, Çözümün sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz iPhone, iPod Touch veya diğer Apple Cihazlarında ve http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresinden veya Apple tarafından sunulan bu tür siteler veya diğer araçlar üzerinden erişilebilen Apple App Store Hizmet Koşullarında belirlenmiş olan Kullanım Kurallarının izin verdiği çerçevede kullanmak üzere devredilemez bir lisansla sınırlıdır.

(b) Bu Sözleşme, Apple ile değil yalnızca taraflar arasında imzalanmaktadır. Çözümden ve Çözümün içeriğinden Apple değil yalnızca Satıcı sorumludur.

(c) Apple'ın Çözümle ilgili olarak herhangi bir bakım veya destek hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(d) Çözümün geçerli garantilere uymaması durumunda Apple'ı durumdan haberdar edebilirsiniz; bu durumda Apple Çözümün satın alma ücretini size geri ödeyecektir. Apple, yürürlükteki yasalar gereğince her ne şart altında olursa olsun, Çözümle ilgili olarak size karşı başka bir garanti sorumluluğu üstlenmemektedir ve siz, Satıcı ve Apple arasında, herhangi bir garantiye uyulmamasından kaynaklı hak talepleri, kayıplar, zararlar, maliyetler veya harcamalar yalnızca Satıcının sorumluluğundadır.

(e) Çözüm veya sizin Çözümle ilişkili mülkiyetiniz ve/veya kullanımınızla ilgili sizden veya üçüncü taraflardan gelen (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Çözümün yürürlükteki yasalara veya yönetmeliklere uygun olmamasıyla ilgili talepler ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri yasal düzenlemelerden kaynaklı taleplerin ele alınması Apple'ın değil Satıcının sorumluluğundadır.

(f) Herhangi bir üçüncü şahsın Çözüm veya Çözümle ilgili mülkiyet veya kullanımınızın kendi fikrî mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, bu tür fikrî mülkiyet hakkı ihlali iddialarının araştırılması, savunulması, çözüme kavuşturulması ve sonuçlandırılması Apple'ın değil yalnızca Satıcının sorumluluğunda olacaktır.

(g) Çözümü kullanırken geçerli olan tüm üçüncü taraf şartlarına uymalısınız. Örneğin, bir VOIP Çözümü söz konusuysa, Çözümü kullanırken kablosuz veri hizmetleri sözleşmenizi ihlal etmemelisiniz.

(h) Apple ve Apple'ın alt kuruluşları bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin hükümlerini ve koşullarını kabul etmeniz üzere, Apple üçüncü taraf lehtar olarak bu Sözleşmeyi size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve hakkı kabul etmiş sayılacaktır).

13.6.3. Amazon Appstore'dan indirilen Çözümler için Amazon, Amazon Appstore için "Varsayılan SKLS Şartları" olarak belirli müşteri kullanım şartları belirleyebilir. Bu Varsayılan SKLS Şartları, Amazon Appstore'dan satın aldığınız Çözümleri kullanımınızda geçerli olacaktır. Varsayılan SKLS Şartları, diğer şeylerin yanı sıra Satıcının Çözümün lisans sahibi olduğunu ve Amazon'un bu Sözleşmenin bir tarafı olmadığını belirtir. Varsayılan SKLS Şartları ile bu Sözleşme arasında ihtilaflar varsa bu ihtilaflar kapsamında Varsayılan SKLS Şartları yürürlükte ve öncelikli olacaktır. Amazon'un Satıcı veya sizin Varsayılan SKLS Şartlarına uyması veya uymamasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur.

13.7. Teknisyen Sürümü. Buradaki Bölüm 13.7, bir Çözümün Teknisyen Sürümünü satın almış olmanız durumunda geçerlidir. Geçerli Şartlarda belirtilen sayıda teknisyene, üçüncü tarafların sahip olduğu Cihazların optimizasyon hizmetlerini ve onarımlarını gerçekleştirmeleri için Çözümü kullanma izni verebilirsiniz. Her teknisyen, Çözümü herhangi bir zamanda yalnızca bir üçüncü tarafa ait Cihaza yükleyebilir ve Cihazın kontrolünü sahibine iade etmeden önce Çözümü Cihazdan kaldırmalıdır.

13.8. Güvence Planı. Buradaki Bölüm 13.8, Güvence Planları için geçerlidir.

13.8.1. "Güvence Planı", Satıcının teknisyeninin ("İş Ortağı") ayrı bir abonelik ücreti karşılığında, Abonelik Dönemi boyunca korunan Cihazınıza bulaşan virüsleri veya diğer kötü amaçlı yazılımları kaldırmaya yardımcı olacağı bir hizmet anlamına gelir. Güvence Planları, Satıcının belirli virüslerden koruma Çözümleri veya diğer güvenlik Çözümleri (her biri bir "Güvenlik Çözümü") ile birlikte satılır ve Güvenlik Çözümü tarafından sağlanan korumaları tamamlar.

13.8.2. Güvence Planı kapsamında Satıcının yardımını talep ederseniz ve siz ve Cihazınız Bölüm 13.8.3 uyarınca yardım alma hakkına sahipse, Satıcı, Cihazınızı etkileyen virüsleri veya diğer kötü amaçlı yazılımları kaldırmanıza yardımcı olmak için ticari olarak elinden gelen çabayı gösterecektir. Satıcının çabalarının, belirli virüsleri veya diğer kötü amaçlı yazılımları Cihazınızdan kaldırmak için yeterli olmayabileceğini ve Satıcının hizmet sunarken Cihazınızdaki verileri değiştirebileceğini, silebileceğini veya bozabileceğini, Cihaz ayarlarını değiştirebileceğini ya da cihazınızın düzgün çalışmasına müdahale edebileceğini burada onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

13.8.3. Güvence Planı şunları kapsar: (i) yalnızca Cihazı kapsar ve bu Cihaz için satın aldığınız Güvenlik Çözümü başka bir Cihaza aktarılamaz; (ii) yalnızca Güvenlik Çözümünü Cihaza indirip yükledikten sonra Güvenlik Çözümü en güncel kötü amaçlı yazılım tanımlamalarıyla çalışıyorken, Abonelik Dönemi boyunca Cihazı etkileyen virüsleri ve diğer kötü amaçlı yazılımları kapsar. Satıcı, Güvence Planı kapsamına girmeyen bir Cihaz için Güvence Planı kapsamında hizmet talep ettiğinizi veya bu hizmeti aldığınızı, Güvence Planını başka bir kişiye veya işletmeye aktardığınızı veya aktarmaya teşebbüs ettiğinizi ya da Güvence Planı koşullarını ihlal ettiğinizi tamamen kendi takdiriyle belirlemesi durumunda bildirim olmaksızın Güvence Planını sonlandırabilir.

13.8.4. Güvence Planı kapsamında destek sağlayan Satıcının cihazınıza uzaktan erişmesi ve/veya Yardım Yazılımını yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Bölüm 13.10'u onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Cihazınıza uzaktan erişim sağlayamazsanız ya da sağlamazsanız ve/veya Yardım Yazılımını Cihaza indirip yüklemezseniz ya da Satıcının veya İş Ortağının diğer talimatlarını izlemezseniz veya Satıcı, Cihazınızın Güvence Planı kapsamında destek almaya uygun olmadığına karar verirse Güvence Planı kapsamında hizmet sunmaz. Satıcı, bir ücret karşılığında size yardım sağlayacak Satıcının veya alt üstlenicisinin sunduğu bir hizmete yönlendirebilir (ancak bunu yapmak zorunlu değildir).

13.9. Üst Düzey Teknik Destek. Buradaki Bölüm 13.9; Avast Total Care, AVG Üst Düzey Teknik Destek ve Satıcının yazılım Çözümlerinden ayrı olarak satışa sunduğu ve PC, Mac, tablet, cep telefonu veya diğer kişisel bilgi işlem cihazları, kablosuz yönlendirici, kablolu modem veya diğer yönlendirici, yazıcı, dijital kamera, oyun konsolu, ortam oynatıcısı, Smart TV, DVD/Blu-ray oynatıcı gibi çeşitli tüm yazılım ürünleri ve/veya ekipman ya da sistemleri yüklemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize yardımcı olabilecek diğer teknik destek hizmetler (her biri "Üst Düzey Teknik Destek") için geçerlidir.

13.9.1. Üst Düzey Teknik Desteği sağlayan İş Ortağı yaşadığınız sorunlarda size yardımcı olmak için ticari olarak uygun tüm çabayı gösterecektir ancak piyasadaki teknolojilerin çeşitli ve karmaşık olması nedeniyle İş Ortağı sorunlarınızı gideremeyebilir. Bu sorunlar üretici tarafından henüz giderilemeyen yazılım veya donanım hatalarının sonucu oluşan sorunlar veya İş Ortağının sorunu tespit etmesini ve gidermesini imkansız hâle getiren veya çok zorlaştıran ekipman yapılandırmasıyla ilgili sorunlar olabilir. Sonuç olarak, Satıcının çabalarının tespit ettiğiniz sorunu çözmek için yeterli olmayabileceğini veya bu sorunların zamanında çözülemeyeceğini burada onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

13.9.2. Üst Düzey Teknik Desteği sağlayan İş Ortağının cihazınıza uzaktan erişmesi ve/veya Yardım Yazılımını yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Bölüm 13.10'u onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Cihazınıza uzaktan erişim sağlayamazsanız ya da sağlamazsanız ve/veya Yardım Yazılımını Cihaza indirip yüklemezseniz ya da Satıcının veya İş Ortağının diğer talimatlarını izlemezseniz veya Satıcı, Cihazınızın Üst Düzey Teknik Destek aboneliği kapsamında destek almaya uygun olmadığına karar verirse Üst Düzey Teknik Destek sunmaz.

13.10. Uzaktan Erişim; Yardım Yazılımı

13.10.1. Uzaktan Erişim. Satıcı veya İş Ortağı Üst Düzey Teknik Desteğin bir parçası veya diğer hizmetlerle bağlantılı olarak Güvence Planı kapsamında hizmet sağlarken uzaktan bağlantıya ihtiyaç duyabilir ve yaşadığınız sorunları gidermek için ekipmanlarınızı kontrol etmesi gerekebilir. Bu uzaktan bağlantı oturumuyla ilgili olarak:

(a) İş Ortağının ekipmanınızda çeşitli betikleri çalıştırması, ekipmanınızın yapılandırmasında değişiklik yapması, yazılım yüklemesi veya kaldırması ve bu ekipmanın donanım ve/veya yazılım ayarlarında sorunlarınızı gidermek için gerekli olabilecek diğer değişiklikleri yapması gerekebilir. İş Ortağının yaşadığınız sorunlara yardımcı olması için yükümlülük altında girmeden gerekli gördüğü noktalarda çeşitli özel veya üçüncü taraf yazılım araçlarını yükleyebileceğini veya kaldırabileceğini kabul etmektesiniz. Bu tür yazılımların ögeleri telif hakları da dâhil olmak üzere kanunlar tarafından korunmaktadır.

(b) İş Ortağının uzaktan bağlantı oturumu oluşturmasına yetki vererek Satıcıya (ve Satıcı adına çalışan iş ortaklarının ve üstlenicilerin) ekipman, yazılım ve ağınıza (ekipman, yazılım ve ağ yapılandırmanıza bağlı olarak) tam veya sınırlı erişim verdiğinizi ve Satıcıya yukarıda belirtilen veya Çözümün uygulandığı sırada İş Ortağı tarafından önerilen değişiklikleri uygulama yetkisi verdiğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İş Ortağının veya İş Ortağı tarafından verilen talimatlara uygun olarak hareket ederken sizin, ekipmanınızdaki yazılımları veya verileri değiştirebileceğinizi, silebileceğinizi veya bozabileceğinizi, ekipman, yazılım veya ağ ayarlarını değiştirebileceğinizi ya da ekipmanınızın, yazılımınızın veya ağınızın düzgün çalışmasına müdahale edebileceğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

(c) İş Ortağının Cihazınızda depolanan tüm bilgilere erişebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İş Ortakları, İş Ortağının desteğini talep ettiğiniz sorunları çözmek için gerekli olan bilgiler dışındaki diğer bilgilere erişmemek üzere eğitim almıştır. Ancak İş Ortağının Çözümü uygularken Cihazınızda yaptığı işlemleri izlemek için Cihazınızın ekranının karşısında olmanız gereklidir. İş Ortağını bilgilendirerek veya uzaktan oturum bağlantısını keserek canlı destek oturumunu sonlandırma olanağına sahip olacaksınız.

13.10.2. Yardım Yazılımı.

(a) Güvence Planı, Üst Düzey Teknik Destek veya diğer hizmetler kapsamında hizmet sunmanın bir şartı olarak Satıcı veya İş Ortağı, Cihaz ve Cihazın işlemleri hakkında bilgi toplamasına, Cihazı tanılamasına, sorunu gidermesine ve Cihaz ayarlarını değiştirmesine olanak sağlayan bir yazılım programını ("Yardım Yazılımı") Cihaza indirip yüklemenizi isteyebilir. Ayrıca, Satıcı veya İş Ortağı tarafından verilen diğer talimatları izlemeniz gerekir.

(b) Siz veya bir İş Ortağı Cihaza Yardım Yazılımını yüklerse, bu Yardım Yazılımı:

(i) Cihazınızda etkinleştirme gerektirebilir. İş Ortağı tarafından talep edilen süre içinde veya Yardım Yazılımı tarafından istendiği şekilde etkinleştirme işlemini tamamlamazsanız, Yardım Yazılımı etkinleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar çalışmayı durdurabilir.

(ii) Satıcının (veya iş ortaklarının ya da üstlenicilerinin) sunucularıyla: (i) Çözümün bir parçası olarak hakkınız olan tüm hizmetleri ve yazılımları almanızı sağlamak; (ii) Çözümün bir parçası olarak İş Ortağı ile bir sohbet oturumu başlatmanızı sağlamak veya (iii) Çözümün bir parçası olarak belirli self servis araçlarına erişim vermek için düzenli olarak iletişime geçebilir.

(iii) Varsayılan olarak Cihazınızda sürekli olarak çalışabilir veya Cihazınızın çalışır durumda kalmasına yardımcı olan çeşitli arka plan görevlerini gerçekleştirebilir. Çalışırken Cihazınızın teknik özellikleri, işletim sistemine ilişkin bilgiler, indirilen ve/veya yüklenen yazılımlar, güncelleme veya yükseltmeler, güvenlik yazılımınızın kullanılabilirliği ve durumu, yedeklemeler ve güvenlik duvarları, çeşitli benzersiz tanımlayıcılar, sistem ve yazılım hata mesajları, ağ bağlantıları durumu, bağlı çevre birimleri ve diğer bağlı cihazlar gibi Cihazınızla ilgili çeşitli bilgileri ve verileri toplayabilir. Bu bilgiler, yaşadığınız birçok yaygın sorunu Satıcının önlemesine ve aynı zamanda Satıcının desteğini talep ettiğiniz sorunların hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

Kapat

Neredeyse bitti!

İndirilen dosyaya tıklayıp talimatları izleyerek yükleme işlemini tamamlayın.

İndirme başlatılıyor...
Not: İndirme işlemi otomatik olarak başlamadıysa, lütfen buraya tıklayın.
Avast yüklemesini başlatmak için bu dosyaya tıklayın.